– I likhet med mange andre gleder jeg meg til utbyggingen i Kolbotn er ferdig, skriver Helge Marstrander i dette innlegget.

Høyre står støtt på de standpunkt vi har tatt

Forrige uke tok Arne Vassbotn et oppgjør med Høyres liv og lære. Her svarer lokalpolitiker Helge Marstrander.

Publisert

Det heter seg at smaken er som baken - den er delt. Om noe er pent eller stygt er det mange meninger om. Jeg skal derfor ikke la dette bli en debatt om pent vs. stygt.

Men jeg har behov for å knytte noen kommentarer til påstandene som Vassbotn kommer med i sitt innlegg. Han påstår at Høyre ene og alene har ansvaret for utbyggingen i Kolbotn.  Høyre står støtt på de standpunkt vi har tatt og de vedtak vi har vært med på, men den endelige utformingen av sentrumsplanen var et resultat av et bredt kompromiss i kommunestyret mellom H, KrF, Uavhengige og Ap. De øvrige partiene hadde forslag til noen mindre endringer, men alle var enige i hovedgrepene.

Vassbotn sier videre at Høyre ikke omtaler dette i vårt program. Det er feil. I programmet lover vi at vi skal «regulere og fortette Kolbotn Sentrum Øst».

Alternativ?

Det gis et inntrykk av at områderegulering for Kolbotn sentrum ble vedtatt med 16 mot 15 stemmer. Det stemmer ikke. Det var et bredt politisk flertall som 27. mars 2017 vedtok sentrumsplanen. Så når Vassbotn oppfordrer til bruk av stemmeseddelen for å vise sin misnøye med utviklingen av Kolbotn sentrum hadde det vært interessant å vite hvilket alternativ han peker på. Ingen etablerte partier utgjør noe alternativ.

Videre mener Vassbotn at kjøpere i Kolbotn Park (Ormerudv. 4) har blitt lurt. Utbygger reklamerte med bebyggelse i fint grønt område. Hva utbygger lovet og ikke lovet vet jeg rett og slett ikke. Men at det skal være Høyre sitt ansvar er å trekke det vel langt. Vi har angitt dette som fortettingsområde i kommuneplan. Og så er det vel slik at enhver boligkjøper oppfordres til å sette seg inn i kjente planer som kan påvirke utviklingen i området.

Bred enighet

I likhet med mange andre gleder jeg meg til utbyggingen i Kolbotn er ferdig. Jeg ser frem til et flott sentrum med varierte tjenester og bomiljø - fritt for byggkraner og gravemaskiner.

Helge Marstrander

At sårt trengte omsorgsboliger gjøres til "det hittil verste eksemplet" er synd. Brukere

og beboere vil få stor glede av et svært godt tilbud. Sentrumsnært og tilgjengelig. Men som sagt, hva som er pent er det nok delte meninger om.

Det er altså bred politisk enighet i utbyggingen som skjer. Jeg er selvfølgelig kjent med at det er kritiske røster, og lytter mer enn gjerne til gode saklige argumenter. Det som er synd er at de kommer i etterkant av fattede vedtak. Den fortetting og utbygging som nå skal skje i Kolbotn sentrum er ferdigstillelse av den utbyggingen som vi startet for 15 år siden, og som jeg tror de fleste mener er svært vellykket. Den gangen satte Jernbaneverket en stopper for å bygge på østsiden av sporet, men nå skal vi realisere et samlet sentrum med en ny stasjon og en god forbindelse mellom buss og tog.

Kritiske røster

Samtidig må vi erkjenne at også kommunen har overordnede føringer å forholde seg til. I dette tilfelle for eksempel regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. En detaljert gjennomgang av den planen er for omfattende og vil kreve mye mer plass enn hva dette innlegget gir rom for. Men kortfattet tar den utgangspunkt i at forventet befolkningsvekst må skje innenfor et området hvor det er høykapasitets kollektivtrafikk. Befolkningsvekst medfører behov for økt persontransport. Men det er ikke plass på veiene våre for at alle skal kjøre egen bil. Løsningen er å sørge for at befolkningsveksten kommer langs aksen av kollektivtrafikk. For Oppegård og Kolbotn er det hovedsakelig tog. Utbygging skjer derfor på Kolbotn, Myrvoll og Greverud. Nær til togstasjoner.

I likhet med mange andre gleder jeg meg til utbyggingen i Kolbotn er ferdig. Jeg ser frem til et flott sentrum med varierte tjenester og bomiljø - fritt for byggkraner og gravemaskiner.

Jeg har stor tro på at det blir minst like bra som tidligere utbygging. Tenk tilbake i tiden før Kolbotn Torg og Kolben. Det var mange kritiske røster da også. Jeg hører ikke så mye til det lenger. Alle er svært glad i Kolben og alle tilbudene vi har der.

Slik tror og håper jeg det blir med resten av Kolbotn sentrum også.

Powered by Labrador CMS