MARTHE ARNESEN: Marthe Arnesen har mange hjertesaker, blant annet trygg, motiverende og inkluderende skole for alle.

En hilsen fra en skolemamma og grønn folkevalgt

Det er også første skoledag for datteren til Marthe Arnesen i MDG som leverte sin datter på første skoledag i andre klasse. Da ble hun inspirert til å skrive et skriv til Oppegård Avis.

Publisert Sist oppdatert

«Marthe Arnesen har mange hjertesaker, blant annet trygg, motiverende og inkluderende skole for alle»

I dag så jeg mange spente fjes på min datters nærskole. Både store og små fjes. Noen barn møtte opp for første gang med all den spenningen det innebærer, og mange starter friskt på et nytt skoleår. Mange gleder seg, og mange gruer seg.

Kjære 1–10 klassing

Husk at du er verdifull og flott akkurat som du er. Og at du er fremtiden vår. Jeg ønsker med hele mitt hjerte at du får et flott, lærerikt og motiverende skoleår. Ikke minst er det viktig at du kjenner deg trygg på at voksne ser deg, og ser hva du trenger, og at du kjenner at du kan si fra og være med å påvirke din egen skolehverdag. Trygge barn fører jo til trygge voksne som bidrar i samfunnet. For meg er det viktig at du får lærelyst, lekt masse, utviklet deg selv, får deg venner – og generelt trives. Det er meningen at du skal ha det bra på skolen, og har du ikke det – så si ifra!

Kjære lærere og ansatte i skolen

Husk at dere også er verdifulle. Jeg er så takknemlig for at dere jobber i Nordre Follo, og er med på å ruste en ny generasjon med kunnskap og framtidstro. Og for at dere tar vare på barna våre – inkludert mitt. Jeg anerkjenner også, og deler frustrasjonen, for at det er krevende med en skole på sparebluss, men jeg ser at dere jobber så godt dere kan innenfor rammene som ressurser og krav lar dere. Jeg kommer til å fortsette å legge trykket på at skolen trenger flere ressurser slik at dere lettere kan gjøre jobben deres. 

JOBBER FOR SKOLEN: Arnesen kommer til å fortsette å legge trykket på at skolen trenger flere ressurser slik at de lettere kan gjøre jobben sin.

Kjære foreldre

jeg er så takknemlig for engasjementet mange av dere viser, og for at dere er med på å bidra og følge opp barnas læring i hverdagen, selv i en krevende hverdag med forpliktelser, krav og utfordringer. Dere er svært viktige og verdifulle ressurser inn i skolen. En spesiell takk går til foreldre som i tillegg melder seg frivillig til morgenfugler for å gjøre skoleveien tryggere, FAU og SU. Det er manko på dere og vi trenger flere. Hint hint. 

Kjære foreldre som kjemper litt ekstra for en trygg skolehverdag 

Jeg er utrolig takknemlig og imponert over at dere aldri gir dere. Det er mange barn som ikke har det bra nok på skolen i Nordre Follo i dag. Det er dessverre for mye mobbing, utenforskap, og kommunen har for lange ventelister på lovpålagte oppgaver innenfor tilrettelegging på skolen. Kjære foreldre, jeg ser dere, og deler både sinne og frustrasjon. Jeg lover å gjøre hva jeg kan for flere ressurser, utradering av ventelister og generelt trygge barn. 

Kjære alle dere som sliter med et eller annet

Kjære alle dere som sliter med et eller annet: ta gjerne kontakt! Jeg lytter gjerne til barn og foreldre som synes noe er vanskelig, eller bra, på skolen. Og jeg lytter til ansatte i skolene. Jeg setter stor pris på tilbakemeldinger om hvordan dere har det, og jeg kommer til å kjempe hardt for at oppvekstområdet får mer av kaka, ikke mindre. 

Lykke til med skolestarten alle store og små!

Powered by Labrador CMS