DET HAR SKJEDD MYE I ROSENHOLM-SUMPEN I DET SISTE: Dette ønsker innsender av dette innlegget å sette fokus på.

– Bevar Rosenholm-sumpen

Det er grunn til å være bekymret for området på grunn av det som er gjort, skriver Terje Corneliussen i Søndre Nordstrand MDG.

Publisert

De siste ukene har graving og hogst utsatt den verdifulle og sårbare Rosenholmsumpen for stor risiko. MDG i Oppegård og Søndre Nordstrand er bekymret for hvordan dette naturområdet forvaltes, blant annet etter befaring på stedet med naturforvalter Kristoffer Bøhn i Sabima.

Naturperle

Rosenholmsumpen er en fantastisk fin naturperle midt i mellom Oslo og Oppegård.  Står du midt i sumpen har du følelsen å være på langt sydligere breddegrader.

– VIKTIG: Innsender av dette innlegget ønsker å påpeke viktigheten med sumpen på Rosenholm.

Men hva er meningen med en sump? Det er vel bare insekter der og det er vått, vått, vått. Spør du folk på Søndre Nordstrand og i Oppegård om de vet hvor Rosenholmsumpen ligger, så er det de færreste som vet. Sumpen er nemlig inneklemt mellom Rosenholm Campus, Søndre Aas gård, Kolbotn kapell og Rosenholm jernbanestasjon.

Les også: – Skal vi ha toppfotball i Nordre Follo?

Men slår du opp i forskningslitteratur er opplysningene av en helt annen karakter. Der beskrives Rosenholmsumpen som en viktig sump og den er karakterisert som rik viersump. Sumper er kjennetegnet ved at en bekk renner under vegetasjonen. Det kan dannes et stort nettverk av vannårer gjennom sumpen og den har derfor en stor evne til å holde på vannet. En sump har stor artsrikdom og de plantene, innsektene og dyrene som lever her er ofte sjeldne, da det blir færre og færre sumper igjen. 

Rødlistearter

I Rosenholmsumpen er det funnet flere rødlistede plantearter som dronningstarr, langstarr og springfrø. Det finnes mange rødlistede fuglearter som nattergal. sivhøne, tretåspett og låvesvale. Salamander er også sett nær opptil sumpen. Men sumpen er sårbar.

Les også: Dette er rett og slett historieløst

Sumpen skvises og det tas fra alle kanter. Omkring sumpen har det vært en buffersone som er med på å hindre svartelistede planter å komme inn i sumpen. Buffersonen er også med på å opprettholde vannbalansen i sumpen. Man må derfor ikke fjerne bufferskog helt inn til sumpen.

Problematisk

Sumpen ligger geografisk mellom Oppegård og Oslo og dette har vist seg problematisk for sumpen. Oppegård presser på fra sin side og Oslo fra sin side. På 60- og 70-tallet var sumpen stor, men ble kuttet tvert over grunnet Rosenholmveien. Langs veien kom Oppegård kapell, og IBM-bygget.

– VIKTIG: Innsender av dette innlegget ønsker å påpeke viktigheten med sumpen på Rosenholm.

Langs veien ble det laget en sykkelsti. I dag har IBM-bygget blitt Rosenholm Campus. De skal utvide med 550000m2 tett opp til sumpen. Til dette store senteret blir det så bestemt at det skal legges en sykkelsti også på den andre siden av veien. Dette har medført at noen hundre trær ble fjernet. Dette er trær som ikke er del av sumpen, men som har vært viktig bufferskog for sumpen.

Miljøhovedstad

Oslo har nå nylig blitt utropt til å bli Europa sin miljøhovedstad. Dette blant annet fordi Oslo er blitt en foregangsby når det gjelder og få bekkene opp i lyset fra sine gamle slitte rør.

Sumpen er del av et fantastisk bekkeleienettverk som finnes i bydelen. Bekkene ender til slutt i Fiskevollbukta. Det kjempes nå for å få bekkene opp også i vår bydel.  Åpne bekker og sump gir mer artsmangfold og tilpasser området for klimaforandringer.  Det å passe på sumpen er og med på å styrke kvaliteten på bekkene i vår bydel.

DET HAR SKJEDD MYE I ROSENHOLM-SUMPEN I DET SISTE: Dette ønsker innsender av dette innlegget å sette fokus på.

Les også: – Det er opprør i Oppegård kommune for tiden

Dersom du får et skår eller en sprekk i en krukke daler interessen for den. Slik er det og med sumpen. Sumpen har ved det siste inngrepet fått sitt skår ved at deler av bufferskogen har blitt fjernet, og der det før før var skog er det nå gjort klart for bygging av sykkelsti. Endres vannivået i en sump kan dette forandre økosystemet dramatisk. For å reparere et skår kan man lime slik at krukken blir hel, men skåret blir likevel synlig.

Ikke imot sykkelstier

Vi i Miljøpartiet er ikke imot sykkelstier. Det er bare det at i dette tilfellet er det allerede en sykkelsti på den andre siden av veien! Vi forstår at sykkelstien og nytt fotgjengerfelt er en del av den fremtidige utbyggingen og at det skal se fint ut foran Rosenholm Campus, og det er vel og bra. Men vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig – her ville det vært helt uproblematisk å avslutte sykkelvein 20 meter tidligere enn det som er gjort. Vi må ta vare på sjeldne naturtyper som det denne sumpen er.

Utbygger sier at inngepene ikke ødelegger selve sumpen. Det er riktig at de ikke har gravd i selve sumpen, men en sump er mer enn det du ser på overflaten. Om man gikk i bufferskogen merket man at det var vått under jorden langt unna selve sumpen.

Les også: – Barnas beste må prioriteres på Taraldrud

Nå er det våte området fjernet og erstattet med stein og sand og asfalt og skade er allerede skjedd. Vi ønsker derfor samtaler med utbygger og kommunen for at vi får tatt best mulig vare på sumpen videre og sikrer at forfallet av sumpen ikke fortsetter. Svartelistede arter må lukes bort. En fyllingsplass for kvist og kvast som er anlagt et annet sted i sumpen må fjernes, her er flere svartelistede planter, blant annet rynkeroser, som står i fare for å spre seg.

Vi som ser verdien av Rosenholmsumpen har opprettet en facebookgruppe som heter «Bevar Rosenholmskogen», bli gjerne med i den hvis du vil være med på å bevare sumpen! Jeg vil til slutt få takke Kristoffer Bøhn i Sabima som har bidratt med verdifull kompetanse for å ta best mulig vare på Rosenholmsumpen.

Powered by Labrador CMS