Sofiemyr skole

FORSØMT I MANGE ÅR: Sofiemyr skole har vært forsømt i mange år. Slik ser en av de skolepaviljongene ut i dag. Musikkrommet, kunst- og håndverksrommet, spiserommet med kjøkkenet og klasserommene til førsteklassingene holder til i denne paviljongen.

– Har ikke penger til takbytte eller andre rehabiliteringstiltak

Situasjonen på Sofiemyr skole er langt verre enn tidligere antatt. Kommunen har ikke penger til å bytte taket eller gjøre rehabiliteringstiltak i krypkjelleren på Sofiemyr skole i påvente av ferdigstillelsen av den nye skolen om cirka fire år. De velger derfor å stenge klasserommene med størst avvik permanent.

Publisert

I en e-post fra 1. juli varslet konsulent i byggdrift i Nordre Follo, Eirik Weum, skoleledelsen, kommuneadministrasjonen og miljørettet helsevern (red. anm.: tilsynsmyndighet), om at virksomheten Eiendom i Nordre Follo må stenge to av klasserommene permanent som følge av de store avvikene når det gjelder funn av muggsopp.

Når det gjelder de mindre avvikene, skriver Weum at "kommunen har vurdert det vil være forsvarlig å opprettholde videre drift på skolen med hyppig renhold".

–  Det er avsatt midler kun til de nye paviljongene som skal bygges etappevis for å erstatte de gamle bygningene. Det er ikke avsatt noe til rehabiliteringstiltak på denne skolen, sier John Hoseth, virksomhetsleder i Byggutvikling og vedlikehold i Nordre Follo.

Forholder seg til politiske vedtak

– Rådmannen hadde jo foreslått å sette i gang med rehabilitering av paviljongene som har verst tilstand, det vil si paviljongene fire og fem, og så paviljong tre, slik at skolen holder i fem år til. Takarbeidene skulle starte dagen etter det siste kommunestyremøtet (red. anm.: 18. juni i år), men kommunestyrepolitikerne vraket dette forslaget. De vedtok en etappevis bygging av en ny skole istedenfor, uten rehabiliteringstiltak med takbytte og tiltak i krypkjellerne som rådmannen har foreslått, forklarer Hoseth.

Han sier hele skolen blir erstattet med nye paviljonger/moduler etter hvert, men denne prosessen vil ta flere år, som betyr at i påvente av ferdigstillelsen har kommunen ikke midler til rehabiliteringstiltak.

– Betyr det at både elever og ansatte ved denne skolen fortsatt må leve med muggsopp og taklekkasjer i minst tre-fire år i påvente av dette, og at det vil være nok med hyppig renhold som tiltak mot muggsopp?

– Vi forholder oss til de politiske føringene. Innkjøpsprosessene er nå i gang, men bevilgningene til de nye paviljongene er spredt utover tre til fire år. Prosessen vil gå suksessivt så lenge leverandørene vil klare å skaffe de nye paviljongene. Det går selvfølgelig an å fremskynde denne prosessen, men det er ikke så lett å skaffe gode paviljonger på kort tid, sier Hoseth.

Les også: Fuktproblemer og muggsopp på Sofiemyr skole: Store avvik igjen

Powered by Labrador CMS