SVARTSKOG: Oppegård sin kystlinje finner du på Svartskog. Det er med andre ord her du må bruke pengene Folloregionen IPR nå setter av.

Nå kan du søke om penger til små tiltak langs kysten

Har du en leirplass du vil oppgradere eller en brygge du vil pusse opp? Nå kan du søke midler hos Folloregionen IPR. 

Publisert

Folloregionen IPR har etablert en tilskuddsordning for mindre tiltak langs kyststien i Follo i 2024. Tilskuddsordningen har til hensikt å bidra til økt engasjement og oppmerksomhet, bedre fysisk tilrettelegging og økt bruk av kyststien.

Lag, foreninger og andre grupperinger/organisasjoner hjemmehørende i Follo inviteres nå til å søke om tilskudd til tiltak som kan bidra til bedre fysisk tilrettelegging og økt engasjement og oppmerksomhet rundt kyststien.

Les mer her!

Skal muliggjøre mindre fysiske tiltak 

Tilskuddsordningen skal muliggjøre mindre, fysiske tiltak langs kyststien som bedret fremkommelighet, bedret skilting/merking, tilrettelegging av rasteplasser, telt-/hengekøyeplasser, bade-/fiskeplasser osv. Videre kan det tildeles midler til bedring av toalettfasiliteter, severdigheter osv.

Tilskuddet er ment å dekke innkjøp av materiell eller leie av maskiner og utstyr. Det gis ikke tilskudd til innleie av arbeidskraft eller lønnskostnader.

Setter av 300.000 kroner

Hvert tiltak kan gis tilskudd på inntil 15.000,- kroner og en og samme organisasjon kan maksimalt søke om tilskudd til tre tiltak. Det understrekes at søker selv må sørge for nødvendige tillatelser fra kommuner, grunneier eller andre. Innvilgelse av tilskudd innebærer altså ikke at det samtidig gis tillatelse til å gjennomføre et tiltak! Det er totalt avsatt 300.000,- kroner til ordningen.

Se promovideo her: 

Powered by Labrador CMS