DYPT BEKYMRET: Nesanet Hailemariam er dypt bekymret over flere av de foreslåtte tiltakene til styringspartiene.
DYPT BEKYMRET: Nesanet Hailemariam er dypt bekymret over flere av de foreslåtte tiltakene til styringspartiene.

Gratis parkering eller gode kommunale tjenester?

Spørsmålet stilles av Nesanet Hailemariam, kommunestyre-representant for Venstre.

Publisert

Det nylig fremlagte budsjettforslaget fra flertallspartiene gir dessverre et urovekkende bilde av retningen vi beveger oss i. Som en representant for Venstre i kommunestyret, er jeg dypt bekymret over flere av de foreslåtte tiltakene.

Det foreslåtte kuttet på over 125 millioner i administrasjonen er ikke bare et tall på et papir. Det er en direkte radbrekking av kommunens menneskelige ressurser. Å redusere administrasjonen med slike summer er som å rive ned bærebjelkene i huset vårt og håpe at strukturen fortsatt står stødig.

Kommunens administrasjon er ikke bare en kostnad, det er en investering i vår felles velferd. Disse kuttene vil kunne føre til redusert kvalitet på tjenestene, lengre ventetider og en generell forringelse av kommunens evne til å møte behovene til sine innbyggere.

Joda, vi har fått med oss at flertallspartiene foreslår å skjerme virksomhetene «helse og mestring» og «oppvekst». Da er det jo også verdt å merke seg at budsjettet ved disse to virksomhetene utgjør 2/3 av kommunebudsjettet.

Vi kan ikke tillate at vår administrasjon blir offeret for et kortsiktig budsjettgrep som vil ha langvarige og negative konsekvenser for Nordre Follos innbyggere.

Gambler med kvaliteten

Da er det ekstra provoserende, ja nesten på grensen til det useriøse å lese at flertallspartiene, nå også legger frem et verbalforslag om gratis parkering for motorsykler og personbiler. Det betyr et inntektstap for kommunen på over 13 millioner kroner. 

Å tilby gratis parkering er ikke en prioritering som bør komme på bekostning av nødvendige tjenester. Å ta disse inntektene fra et allerede svekket kommuneøkonomi er å gå baklengs inn i framtiden. 

Det er god fordelingspolitikk å satse på gode offentlige tjenester til dem som trenger det, fremfor å prioritere dem som kjører bil. Som Venstre-representant er jeg tilhenger av frihet under ansvar. Jeg vet at mange kjører bil fordi det er nødvendig, men jeg tror også at de aller fleste har råd til å betale for egen parkering, når alternativet er kutt i kommunale tjenester.

Vi bør ikke gamble med kvaliteten på tjenestene våre ved å redusere administrasjonen for å finansiere parkeringsavgift for folk.

Risikabel strategi

Flertallspartiene legger også frem et verbalforslag der administrasjonen bes utrede muligheten for en demenslandsby i Nordre Follo.

Det høres forlokkende ut, men det er viktig å være oppmerksom på at flere fagfolk og eksperter på området har uttrykt bekymring for den reelle nytten av slike demenslandsbyer.

Å investere betydelige midler uten grundig kunnskap kan være en risikabel strategi, spesielt når vi snakker om noe så sårbart som omsorg for personer med demens. Her legger flertallstallspartiene potensielt opp til en pengebruk som klart vil gå utover kommunens handlingsrom på andre områder, og med trolig begrenset effekt på demensomsorgen. 

Vi har skolebygg og idrettshaller som råtner på rot, mange elever med bekymringsfullt skolefravær, lange køer i PP- tjenesten, økt antall elever som opplever mobbing, utenforskap mm. Målrettede tiltak for å få bukt med disse utfordringene bør prioriteres langt høyere enn gratis parkering og demenslandsby. 

Å bruke offentlige midler bør være basert på nøye gjennomtenkte og velbegrunnede beslutninger. Å prioritere populære, men potensielt ineffektive investeringer på bekostning av viktige tjenester er ikke en farbar vei å gå. Vi må sikre at hver krone vi bruker, gir en reell forbedring for våre innbyggere.

Det er på tide å rette fokus mot bærekraftige og veloverveide investeringer som virkelig gagner Nordre Follos innbyggere. Å bruke midler på prosjekter uten solid forskningsstøtte eller å kutte viktige administrative ressurser vil ikke tjene vår kommune på lang sikt.

Derfor foreslår vi i Nordre Follo Venstre å gjøre noen omprioriteringer i vårt forslag til budsjett. Vi vil prioritere tiltak som sikrer tidlig innsats og forebygging. Vi vil prioritere barn og unge og vi vil prioritere klima og miljø.

Powered by Labrador CMS