Salg av kommunale eiendommer

SKAL SELGES ETTER FERIEN: Oppegård rådhus klargjøres for salg etter sommerferien.

Rådhuset på billigsalg?

"Kjære politikere. Gi administrasjonen i oppdrag å oppnå høyest mulig pris ved salget av rådhuset og tomten, og ikke gå for kortsiktige løsninger", skriver Harald Paulson i sitt leserinnlegg.

Publisert

Oppegård Avis hadde i forrige nummer et oppslag om at kommunenes eiendomssalg er utsatt til etter valget. Oppegårds Venner har i en tid arbeidet med prosessen rundt salget av rådhuset.

Saksfremstillingen viser at beslutningene er fattet på prinsipielt nivå, slik at det er opp til rådmannen å få mest mulig ut salget. Så langt tyder alt på at rådhuset selges for billig.

Les også: – Skal selges etter ferien

Rådhuset bør tilbys for salg til en gruppe

Noen i Oppegårds Venner med lang erfaring innen eiendomsbransjen har forsøkt å finne ut av på hvilke forutsetninger rådhuset skal legges ut til salg.

Rådmannen har valgt Metra Eiendom som megler. Der får vi opplyst at prospektet foreløpig ikke er ferdig.

Alle som arbeider i eiendomsbransjen vet at verdien av en eiendom ikke ligger i bygningen, men bestemmes av fremtidige leieinntekter. Olav Thons mantra er Beliggenhet, Beliggenhet, Beliggenhet. Vårt mantra for rådhuset er Leieinntekter, Leieinntekter, Leieinntekter. Derfor bør rådhuset syndikeres (tilbys for salg til en gruppe) i investormarkedet fremfor å legges ut i det vanlige markedet. Gjerne ved at man organiserer en gruppe bestående av innbyggere i Oppegård.

Les også: Lokale meglere ble vraket av kommunen

Rehabiliteringskostnader drar ned salgsprisen

Slik vi har oppfattet saken, skal rådhuset selges tomt for leietakere og med et betydelig oppussingsbehov.

Rehabiliteringskostnadene blir selvfølgelig vurdert i den prisen som en investor er villig til å betale. Dette vil garantert gi en betydelig lavere salgspris enn hva vi kan oppnå gjennom en syndikering av et fullt utleid rådhus med lange leiekontrakter.

Spesielt om leietaker er kommunen eller leietakere hvor kommunen garanterer leieinntekten i et visst antall år.

Og kommunen har svært god mulighet for å kunne tilrettelegge rådhuset med tomt for salg til en mye bedre pris enn det alternativet som vi har inntrykk av blir lagt til grunn nå. Det krever imidlertid noe mer arbeid fra administrasjonens side.

Langsiktige leiekontrakter med kommunen

Kommunen har en rekke lokale aktiviteter og tilbud som med fordel kan flyttes inn i rådhuset når kommuneadministrasjonen flytter til Ski.

Langsiktige leiekontrakter med kommuner regnes som særdeles attraktive, og investorer er villige til å betale mye mer for et bygg med offentlige leietakere på lange kontrakter enn et bygg hvor de må skaffe leietakere selv.

Leiekontrakter på markedsprisnivå

Kommunen kan dessuten forsvare å inngå leiekontrakter på et høyere nivå enn «markedspris», noe som er vanlig i syndikeringsprosjekter for å oppnå høyest mulig pris.

Renten er nå lav og kommunen kan inngå langsiktige leiekontrakter med høye leier, med kun regulering for indeks i 15 år, og ikke regulering til markedspris hvert femte år.

Flytt svømmehallen til syd for Pyramiden

Videre kan for eksempel svømmehallen flyttes til området mellom rådhuset og Pyramiden og leies tilbake fra samme investorgruppe, mens boligene på toppen av svømmehallen og boligene på tomten syd for rådhuset kan selges til en eiendomsutvikler, fremfor at alt legges i en og samme «pakke».

Kommunen har nok av aktiviteter som med fordel kan samles i rådhuset. En samlokalisering vil dessuten være en stor fordel for innbyggerne, som lettere vil finne frem med nærhet til togstasjonen og gode bussforbindelser. Og ikke minst at det kan stilles tilstrekkelige parkeringsplasser til rådighet.

For selv om vi ønsker mindre trafikk kan ikke bilen bli borte i overskuelig fremtid, fordi så mange er avhengig av den. Ikke minst funksjonshemmede, men også for «vanlige folk» som bor slik til at bilen er det naturlige fremkomstmiddel for å komme til det kommunale senteret.

Kjære politikere. Gi administrasjonen i oppdrag å oppnå høyest mulig pris ved salget av rådhuset og tomten og ikke gå for kortsiktige løsninger. La ikke rådmannen slippe unna med dagens opplegg som sparer administrasjonen for en del arbeid, men som fører til at vi går glipp av en stor salgsgevinst. Det har vi ikke råd til med det store investeringsprogrammet som er vedtatt.

Powered by Labrador CMS