OLJEUTSLIPP TIL TUSSETJERN

ØKT FORURENSNING: Ved utløpet fra industrifeltet Regnbuen på Langhus ble det registrert en gradvis økning i andel stoffer og forurensning til overvannet i bekken ved lensen der. Bildet ble tatt søndag 16. august. Foto: Miljøvakta

Avdekket økt tilførsel av olje og skum

Kommunen fraråder fortsatt å bade i det populære vannet.

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken:

 • Fredag 3. juli ble det sluppet ut hydraulikkolje til Tussetjern.
 • Nordre Follo kommune ble varslet om oljesølet av Langhus Velforening samme dag, men på grunn av rutinesvikt har meldingene ikke nådd rett instans i kommunen før sent lørdag kveld.
 • Ifølge Kystverket har ca. 350 liter hydraulikkolje lekket ut fra en hydraulikktank hos Regnbuen Gjenvinning (eies av Follo Truckutleie AS), som holder til på Langhus.
 • Kystverket har gitt pålegg til ansvarlige forurenser (Follo Truckutleie AS) for å gjennomføre nødvendige tiltak.
 • Forurenseren har engasjert saneringsfirmaet Miljøvakta AS for å gjennomføre pålagte tiltak.

Fra utløpet på sørsiden av industrifeltet er det tydelig at det renner en del olje og skum. Skummet ble observert i de fleste lensene.

Dette kommer frem i rapporten for forrige uke (uke 33), utført av saneringsfirmaet Miljøvakta AS.

Sistnevnte, som ble engasjert av ansvarlig forurenser, Regnbuen Gjenvinning AS/Follo Truckutleie AS, har siden 16. juli hatt ansvaret for å fjerne oljeforurensningen langs bekken fra utslippspunktet og i Tussetjern etter oljeutslippet fredag 3. juli.

Avdekket tre oljetyper

"Det var en liten storm over Østlandet torsdag forrige uke, og er noe som har økt vannføringen i bekkene og dermed dratt med seg mer forurensning fra vann/sediment. Dette kan ses ved de fleste lensene som en svak oljefilm. I tillegg finnes denne filmen også i bukter i Tussetjern", skrev Miljøvakta etter inspeksjonen fredag forrige uke.

Det ble observert tre oljetyper i lensene ved idrettsparken på Langhus.

"Hvis man antar nå at Fosstjern (ligger like ved Langhus bo- og servicesenteret) ikke er en kilde til forurensning i Tussetjern så er det fra overvannsrøret under idrettsparken som er hovedåren vi må følge", skriver Miljøvakta i rapporten.

Dumpepunkt

Saneringsfirmaet skriver videre at de var på befaring med to kommuneansatte oppstrøms bekken til innløpet for det grå overvannsrøret som fører bekken fra Regnbuen Gjenvinning nedstrøms mot Tusse.

"Det kan fort være at enten en av bedriftene slipper ut oljete vann i bekken eller at det er noen som bruker det litt skjulte innløpet til bekken som «dumpepunkt». Det siste kan eventuelt forklare den plutselige svarte oljefilmen som dukket opp mandag 10. august", skriver Miljøvakta.

De påpeker også at skummet som stadig dukker opp i lensene ved Tusse er "en rar greie".

"Det antas nå av kommunen at dette er naturlig dannet overflateskum fra biologiske prosesser tilknyttet typisk myrvannsområder. Kommunen leter etter dokumentasjon på dette. I så fall er ikke skummet ett stort problem, men den kan føre med seg forurensning i suspensjon, så man må være litt obs for det", skriver Miljøvakta.

Les også: – Ser drikkevannet forfriskende ut?

Om de siste funnene

Ifølge den samme rapporten følges forurensningen opp på syv ulike steder:

 • Oppstrøms Regnbuen: Det ble observert en tynn svak oljefilm i topplaget av overvannet nær Follo Ren IKS på Sofiemyr og i kulvert ved Automat 1. Oljesløret som kommer nedstrøms trailerparkeringen ved Elektroskandia AS (holder til i Fugleåsen 6 på Langhus) begynner å få mer brun farge.
 • Regnbuen Gjenvinning: Her er det observert enda mer såpe og overflatestoffer på sørsiden av overgangen nå enn tidligere, og en god del oljestoffer. Hovedbildet i saken viser forurenset vann i lensen, med stoffer som leker ut fra det hvite røret til overvannet fra industrifeltet Regnbuen.
 • Idrettsparken på Langhus: En stygg svart olje samt trådete grå emulgeringsoljefilm ble observert i lensene forrige uke. Det så bare styggere og styggere for hver dag som gikk, ifølge rapporten. Lørdag ble det registrert en betydelig økt aktivitet fra utløpsrøret som kommer fra industrifeltet over i forhold til skum og oljer. Det svarte oljeøyet ble søndag svært godt synlig i de to første lensene ved idrettsparken. En tankbil ble bestilt for å suge opp dette.
 • Tussetjern: Funn av en tynn oljefilm i bukta.
 • Øvre del utløp i tjernet: Funn av en svært tynn oljefilm i den øverste lensen.
 • Nedre del utløp tjernet: Lenser ligger fint, men til uka så må noen lenser byttes slik at vi er klare for regnværet.
 • Tussebekken under jernbanebroen: Her ble det observert ansamling av brun olje i uke 33. En av de lensene virker nå mettet og må derfor byttes eller rettes opp.

Fraråder bading i Tussetjern

Kommunen følger nøye med på utviklingen i Tussetjern og områdene rundt, gjennom rapporteringer fra Miljøvakta, prøvetaking og befaringer.

Kommunen har tatt THC-analyse av Tussetjern, Tussebekken og Gjersjøen fra dagen hendelsen inntraff og vil fortsette inntil oljefilmen på overflaten i Tussetjern er borte.

Ettersom de siste målinger viser at det fortsatt er olje i Tussetjern, fraråder kommunen bading inntil vannprøver viser et nivå som er akseptabelt. Kommunen følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Powered by Labrador CMS