Vurderer å trekke planforslaget for Trollåsen senter

– Vi vurderer å trekke planforslaget hvis antall parkeringsplasser blir halvert fra det vi har i dag, sier grunneieren av Trollåsen senter, Kristin Tonga.

Publisert Sist oppdatert

Oppegård Avis har nylig skrevet om den nye planen for ny Trollåsen senter. Grunneieren, Mastemyr Eiendom AS, har i lang tid ønsket å utvide dagens tilbud.

Ifølge det siste planforslaget, som ble sendt inn i slutten av desember 2021, skal prosjektet realiseres i to byggetrinn; først blir det bygget et splitter nytt helsehus på fire etasjer, så kommer neste byggetrinn med 15 nye leiligheter, en større matvarebutikk og et offentlig torg.

Det viser seg at mangel på parkeringsplasser er en stor utfordring for dette prosjektet, Senteret får antageligvis bare 37 p-plasser, som er en reduksjon på 29 p-plasser fra det antallet senteret har per i dag.

– I dag har vi 66 p-plasser på stedet, og det er så vidt det holder. I fremtiden får vi, ifølge rikspolitiske og kommunale retningslinjer, bare 37 p-plasser. Vi har lagt dette frem for legene og de andre leietagerne på senteret, og de sier at dette er umulig for driften. Vi kan ikke leve med så få parkeringsplasser. Man kan absolutt ikke forvente at pasientene kan sykle, gå eller ta buss for å få behandling, sier Kristin Tonga, som representerer grunneieren.

Vil beholde dagens p-plasser

De store ulempene med for lav parkeringsdekning på det nye senteret gjør at grunneierne vurderer å trekke reguleringsplanen. Forslaget, som ble sendt inn den 22. desember 2021, skulle behandles politisk i kommunen i mai 2022.

– Det er bedre å beholde senteret som det er i dag og gjøre det beste ut av det. På denne måten kan vi beholde de nåværende p-plassene, sier Tonga.

Hun påpeker at det er også en rekke andre krav i reguleringen som gjør at det blir tungt og vanskelig å gjennomføre prosjektet.

Vil ikke rive noe

Grunneierne ønsket blant annet å bygge det nye helsesenteret med tre etasjer. Etter at helsesenteret står klart, skulle KIWI Trollåsen utvide til hele bygget hvor de holder til i dag. Frisøren og alle helsetjenestene, som leier lokaler i denne bygningen i dag, skulle da flytte inn i nabobygningen, det vil si den bygningen som ligger bak KIWI-bygningen og huser dagens legesenter og tannlegekontor.

– Vi ønsker å bygge et godt helsebygg, på bare tre etasjer, og uten å måtte rive noen av dagens bygninger, men nå har vi blitt pålagt å rive bygningen som huser dagens legesenter og tannlegekontor. Dette gjør at vi må bygge en ekstra etasje (fjerde etasje) i det nye helsebygget for å ha plass til alle leietakerne i KIWI-bygget (hudlege, fysioterapeuter, fotpleiespesialister, logoped, ungdomsmentor, massør, frisør og lege/ psykiater). Dette fordyrer også hele byggeprosessen, sier Tonga.

Avventer svaret fra kommunen

Samtidig påpeker grunneierne at de hadde et møte med kommunen den 8. februar, og kommunen var da interessert i å se på løsninger som kanskje allikevel kunne gjøre det mulig å gjennomføre prosjektet.

– Kommunen skulle ha et internt møte den 14. februar. Vi avventer svaret fra kommunen og håper på at det kan la seg gjøre å bygge, sier Tonga.

Powered by Labrador CMS