KAN HOLDE ÅPENT IGJEN: Treningssentre i Nordre Follo kan holde åpent for innbyggere i kommunen fra lørdag 22. mai. Foto: Yana Stubberudlien.
KAN HOLDE ÅPENT IGJEN: Treningssentre i Nordre Follo kan holde åpent for innbyggere i kommunen fra lørdag 22. mai. Foto: Yana Stubberudlien.

Trapper ned regionale tiltak i Nordre Follo

Nordre Follo flyttes fra tiltaksnivå 5B til 5C. Endringen, som trer i kraft natt til lørdag 22. mai, gjelder foreløpig til og med tirsdag neste uke.

Publisert Sist oppdatert

Om regionale tiltaksnivåer:

Det er tre tiltaksnivåer: A, B og C.

Tiltaksnivå A har de strengeste tiltakene, mens tiltaksnivå C har de minst strenge tiltakene.

 • Tiltaksnivå A - Særlig høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5A (se covid-19-forskriftens kapittel 5A).
 • Tiltaksnivå B - Høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5B (se covid-19-forskriftens kapittel 5B).
 • Tiltaksnivå C - Ganske høyt tiltaksnivå, regulert i covid-19-forskriftens kap. 5C (se covid-19-forskriftens kapittel 5C).

I snart to måneder (siden 26. mars) har Nordre Follo og flere andre kommuner i regionen vært på det såkalte tiltaksnivå 5B ("høyt tiltaksnivå"), som varer til og med fredag 21. mai.

Etterpå trappes tiltaksnivået til 5C ("ganske høyt tiltaksnivå") i flere kommuner, inkludert Nordre Follo. Regjeringen har besluttet at følgende kommuner nedjusteres fra tiltaksnivå 5B til tiltaksnivå 5C natt til lørdag denne uken:

 • Nordre Follo
 • Lillestrøm
 • Rælingen
 • Ås

Endringen i de regionale tiltaksnivåene for de fire kommunene trer i kraft fra midnatt, natt til lørdag 22. mai, og gjelder foreløpig til og med tirsdag neste uke.

Det er mye likt i de to nivåene (B og C), men de viktigste forskjellene er at:

 • Treningssentre kan holde åpent for innbyggere i kommunen.
 • Svømmehaller kan holde åpent for innbyggere i kommunen.
 • Det er tillatt med arrangementer etter nasjonale regler.

Formannskapet i Nordre Follo kan vedta strengere regler i lokal forskrift, dersom de mener det er nødvendig.

– Smitteutviklingen er positiv i de Viken-kommunene som er omfattet av de regionale tiltakene. I enkelte kommuner er imidlertid smittenivået fortsatt så høyt at de fortsetter på tiltaksnivå B, mens fire kommuner kan gå ned til nivå C. De tre kommunene som går ut av ordningen er allerede i gang med å koordinere lokale tiltak som vil tilsvare tiltaksnivå C, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Les hele pressemeldinger her

Dette er tiltaksnivået 5C

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler:

 • Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet. Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte at det skal være rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering. Regjeringen vil likevel kunne gi nasjonale anbefalinger om rødt tiltaksnivå om situasjonen tilsier det.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler, fagskoler, samt kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss stenges for alle elever og studenter. Biblioteker og lesesaler i lokalene kan likevel holde åpent. Ansatte følger reglene for arbeidslivet for øvrig. Undervisning gjøres digital.
 • Lokaler ved skoler godkjent etter friskolelova kapittel 6A skal ikke være stengt for elevene. Skoler med internat skal følge regler og anbefalinger for folkehøyskoler, mens skoler uten internat følger regler og anbefalinger for videregående opplæring.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet om å holde lokalene stengt dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet.
 • Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

Arrangementer:

Det er nasjonale regler som gjelder for arrangementer.

Idretts- og fritidsaktiviteter:

 • Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Innendørs organisert trening for toppidrettsutøvere er likevel tillatt.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknende åpner for svømmetilbud til kommunens innbyggere. Også for andre enn kommunens innbyggere er det tillatt med skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for de under 20 år og profesjonelle idrettsutøvere, og for rehabilitering, opptrening og individuell behandling.

Arbeidsplasser:

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra, så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.

Butikker og tjenester:

 • Butikker kan holde åpent.
 • En-til-en tjenester, som frisør mv. kan holde åpent.

Restauranter, kafeer, barer:

 • Skjenkestopp, ellers nasjonale regler som gjelder.

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:

 • Treningssentre, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • tilbud til de som er bosatt i kommunen.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.
 • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. stenges, likevel slik at følgende tilbud kan holde åpent:
  • skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening for personer under 20 år og svømming for profesjonelle utøvere.
  • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
  • annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.
 • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
 • Museer.
 • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
 • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening innendørs og utendørs for toppidrettsutøvere, likevel slik at det ikke skal pågå fritidsaktiviteter for andre på slike steder.

Anbefalinger

 • Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
 • Innbyggerne kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk. Se FHIs råd for bruk av alpinanlegg.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Alle kommunene kan innføre strenge råd og regler basert på lokale smittesituasjoner. Det er derfor viktig å følge med på hva som gjelder i egen kommune.

Powered by Labrador CMS