OPPLYSTE OM ENDRINGER I VAKSINESTRATEGIEN: Helse- og omsorgsminister Bent Høie.
OPPLYSTE OM ENDRINGER I VAKSINESTRATEGIEN: Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nordre Follo blir ikke prioritert i vaksinekøen

Regjeringen ber FHI om å forberede "en beskjeden geografisk skjevfordeling av vaksinene etter smittetrykk" etter at de mest sårbare i hele landet blir fullvaksinert. Nordre Follo blir ikke prioritert i vaksinekøen.

Publisert Sist oppdatert

Før helgen leverte Folkehelseinstituttet (FHI) nye råd om vaksinefordeling. Etter råd fra Folkehelseinstituttet går regjeringen inn for å skjevfordele vaksiner basert på smittetrykk.

FHI har presisert at de ikke har sett på kortvarige smittetrykk enkelte steder, men har gjort en anbefaling basert på langvarige smittetrykk og smittesituasjonen i løpet av de siste seks månedene frem til den 24. februar.

Den valgte strategien innebærer er at de seks hardest rammede bydelene i Oslo kommune (Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand) og fire andre kommuner på Østlandet (Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss) skal få 20 prosent flere vaksiner enn planlagt.

Fire Follo-kommuner blir rammet

De ekstra dosene henter FHI fra de om lag 330 kommunene eller bydelene med færrest innlagte. Fire av Follo-kommunene (Ås, Frogn, Nesodden og Enebakk) må dermed gi fra seg flere vaksiner som følge av den valgte strategien. Disse kommunene kan måtte gi fra seg tre prosent av sine doser, mot at de prioriterte områdene får 20 prosent ekstra.

De resterende kommunene, inkludert Nordre Follo, samt de resterende bydelene i Oslo, vil verken få eller avgi vaksiner.

Trer i kraft i midten av mars

– Regjeringen mener at fordeling av vaksiner er et veldig faglig spørsmål og vi legger stor vekt på FHIs anbefaling. Derfor ber vi dem nå begynne arbeidet med en beskjeden geografisk skjevfordeling, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på en pressekonferanse klokken 14:00 tidligere i dag.

Høie har også påpekt at den valgte vaksinestrategien vil føre til at Oslo får 13 prosent av vaksinene istedenfor dagens 9,2 prosent etter at vaksinene skal fordeles etter folketall i løpet av kort tid (i midten av mars). I dag fordeles vaksinene etter antall eldre innbyggere i kommunene siden høy alder utgjør den største risikoen under pandemien.

Oslo ligger nå på 279. plass blant landets 356 kommuner i andel av vaksinert befolkning. Høie har sagt at 19 prosent av sykehjemsbeboere i Oslo er nå vaksinert.

Powered by Labrador CMS