Tyrigrava

FORNØYD MED NY FASADE: – Det har blitt brukt mellom 4 og 5 millioner kroner til å restaurere fasaden, hvorav 1 million kroner ble gitt av Kulturminnefondet, sier Thomas Falkenberg, fungerende formann i Norsk Veteranvogn Klubb (NVK).

Sjekk Tyrigrava i ny drakt!

– Tyrigrava blir finere enn Ace Cafe i London, sier Thomas Falkenberg, fungerende formann i Norsk Veteranvogn Klubb (NVK).

Publisert

Sjekk bildene ovenfor. De viser hvordan Tyrigrava ser ut i dag, etter at prosjektets første fase nærmer seg slutten.

 

FØR OG ETTER TOTALREHABILITERINGEN: Tyrigrava før og etter den totale rehabiliteringen i 2020-2021. Stålplatene ble fjernet fra veggene, muren ble pusset opp og malt til den opprinnelige fargen.

Det er mange som har lagt merke til Tyrigravas nye drakt etter at totalrehabiliteringen ble satt i gang våren 2020. Stålplatene ble fjernet fra veggene, muren ble pusset opp og malt til den opprinnelige fargen.

De nye eierne av Tyrigrava, Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) og Norsk Veteranvogn Klubb (NVK) sier Tyrigrava ser utrolig bra ut med den nylig restaurerte fasaden.

Dette er bakgrunnen

 • Tyrigrava ble oppført i 1932 som restaurant og hotell, og har i de siste årene vært brukt som atelier for kunstnerne i foreningen Tyrigrava kunstnerfellesskap, som har leid 495 kvadratmeter i hovedbygningen siden sommeren 2013. Leiekontrakten løper ut våren 2021.
 • Tyrigrava var opprinnelig oppført i funkis-stil, men selv om den har gjennomgått vesentlige fasadeendringer og tilbygg, er dette fremdeles synlig og ønskes tilbakeført av de nye eierne, KNA (eier 66 prosent) og NVK (eier 34 prosent), som kjøpte Tyrigrava av Oppegård kommune for 6,5 millioner kroner i 2017.
 • KNA (Kongelig Norsk Automobilklub) er landets eldste bilorganisasjon fra 1907 og har ca. 31.000 medlemmer.
 • NVK (Norsk Veteranvogn Klubb) er landets ledende klubb for kjøretøyer av motorhistorisk interesse og har 1100 medlemmer.

Her kan du lese flere detaljer rundt det planlagte prosjektet: Store planer for Tyrigrava

Fortsetter våren 2021

Både KNA og NVK gleder seg til å sette i gang med neste fase av rehabiliteringsprosjektet som vil dreie seg om de innvendige oppussingsarbeidene på Tyrigrava, men tiltakene kan ikke settes i gang før leiekontrakten med Tyrigrava Kunstnerfelleskap løper ut i mai 2021.

Etter planen skal hele prosjektet ferdigstilles høsten 2021. Totalkostnaden er på cirka 10 millioner kroner.

KNAs hovedkontor (ligger på Bryn i dag) og NVKs hovedkontor (ligger på Teknisk Museum på Kjelsås) skal flytte til Tyrigrava vinteren 2021-2022.

– Vi gleder oss til å flytte inn. Det å være samlet i ett hus er veldig viktig for oss. Siden vi kjøpte Tyrigrava i 2017 har vi drømt om å sette bygningen tilbake til slik det så ut i 1933 da den ble tatt i bruk som den første funkisbygningen i tidligere Oppegård, sier Thomas Falkenberg (51), fungerende formann i NVK.

SE DRONEVIDEOEN FRA TYRIGRAVA HER

FRA 1930-TALLET: Thomas Falkenberg med sin Packard fra 1937 (veteranbilen ble kjøpt for 70.000 dollar på en auksjon i USA og ble fraktet til Norge for ti år siden), står utenfor Tyrigrava, som ble oppført i 1932.

– Blir finere enn Ace Cafe i London

51-åringen, som er bosatt i Nesodden kommune og jobber som arkitekt til daglig, er fascinert over Tyrigrava. Han sier det er mange som er veldig entusiastiske og venter spent på åpningen av Tyrigrava om ett drøyt år.

– Tyrigrava var opprinnelig oppført i funkis-stil. Bygningen er en av svært få bygninger i denne stilarten i kommunen. Stedet har også vært et viktig samlingssted for bil- og motorsykkelmiljøer i Norge siden slutten av 1950-tallet. Det finnes ikke så mange flotte samlingssteder i Europa i dag, og jeg er sikker på at Tyrigrava blir finere enn ACE Cafe i London om ett år. Stedet er også unikt og har flotte veier i begge retninger. Det er veldig fint å starte løpet herfra til Oslo eller sørover, sier Falkenberg.

POPULÆRT MØTESTED: På en onsdagskveld på sommerstid, som er kvelden for MC-folket, kan det være mellom 500 og 1000 motorsykler på utsiden av Tyrigrava. Bildet er fra MC-treffet 21. august 2019.

Han mener det ovennevnte gjør Tyrigrava til et rikt kulturminne som kan formidle både sosialhistorie og arkitekturhistorie.

Flaggstang, skilt og nytt rekkverk

Etter at fasadearbeidene nylig har blitt avsluttet, er det kun små detaljer som gjenstår i denne fasen av prosjektet, ifølge Falkenberg. Han sier at en flaggstang skal settes opp på taket, slik som i gamle dager.

Ved fjerning av stålplatekledningen ble det store plass-malte Tyrigrava-skiltet på fasaden igjen eksponert. Fotografier viser at dette skiltet ble malt på fasaden en gang på 1950-1960-tallet.

SJEKK SKILTET: Dagens bygning i funkisstil ble åpnet i 1933. Eiendommen hadde den første bensinpumpen langs Riksvei 1 (Esso) og Norges første døgnåpne kafé. Bildet viser Tyrigrava i 1953. Slik så bygningen også ut i 1933 da den ble åpnet.
1959: Slik så Tyrigrava ut i 1959.
SLIK KAN KIOSKEN SE UT: Illustrasjonen viser hvordan prosjektansvarlige ser for seg utformingen av den omsøkte uteserveringen med et mindre tilbygg for kiosk-salg på Tyrigrava. Kilde: LOF Arkitekter AS, Metropolis arkitektur & design AS

– En nøyaktig kopi av dette skiltet vil bli påmalt den nypussede fasaden, sier fungerende formann i NVK.

Falkenberg sier at det også skal settes opp et rekkverk på takterrasen slik det var opprinnelig, men at selve takterrassen med muligheter for utekino kommer til å være i bruk på et senere tidspunkt.

Kiosk i et tilbygg

HER SKAL DET BYGGES ET MINDRE TILBYGG: Når tilbygget ved dagens garasje/lager er på plass, blir det kiosk-salg med uteservering.
SLIK KAN DET BLI: Tegningen viser hvordan prosjektansvarlige ser for seg utformingen av den omsøkte uteserveringen med mindre tilbygg for kiosk-salg på Tyrigrava. Skisse: LOF Arkitekter AS, Metropolis arkitektur & design AS

I forbindelse med søknad om rammetillatelse for bruksendring og innvendige arbeider som nå er til behandling i Nordre Follo kommune, søkes det om dispensasjon fra kommuneplanen for oppføring av et mindre tilbygg til dagens lager/garasje.

Tilbygget skal etter planen brukes som kiosk med salg av pølser, vafler, mineralvann og mer til besøkende.

Nye fasader skal pusses slik at tilbygget fremstår som en videreføring av hovedbygningens pussede fasader.

Var opprinnelig malt i sterke farger

– Tyrigrava har vært et viktig stoppested for bil- og motorsykkelmiljøet siden slutten av 1950-tallet. Det fremstår derfor som et kulturminne både med arkitektoniske og sosialhistoriske verdier, sier arkitekt og ansvarlig søker Jan Levorsen, som har jobbet med prosjektet i ett år.

– KNA ønsker en bygning med lyse farger slik nålevende generasjoner minnes Tyrigrava før pussede fasader ble kledd med skjemmende stålplater, som nå endelig er fjernet.

Jan Levorsen, arkitekt og ansvarlig søker for rehabiliteringsprosjektet

Levorsen påpeker at KNA, som i samarbeid med NVK eier bygningen og er tiltakshaver for rehabiliteringsarbeidene, ønsker selv å ta bygningen i bruk med en målsetting om å videreføre og forsterke de sistnevnte verdiene.

Arkitekten sier at det har blitt avdekket flere ulike farger på fasaden ved undersøkelsene utført av rådgiver Ulf Teigen ved Akershus bygningsvernsenter.

– Undersøkelsene på fasaden viste klare grønn og rød malingsfarger i de innerste sjiktene mot yttervegg i støpt overflate. Dette  viser at dagens bygning, som sto ferdig i 1933, opprinnelig var malt i sterke farger, sier han.

Lyse farger siden 1950-tallet

Arkitekten sier etter fjerning av stålplatekledningen, så de at pussede overflate hadde en lys oker/lett sandfarge. Fotografier viser også at bygningen, i hvert fall tilbake til 1950-tallet, hadde en lys farge både på slette flater og på trekninger og vindusbånd. 

– Skrapeprøver på plassen viser at fasader senere har hatt lyse farger, både med lett rødt og også lett grønt tilslag, sier Levorsen.

Samtidig påpeker han at sort-hvitte fotografier fra 1950-1960 viser at pussede flater da hadde en litt mørkere farge enn den hvite fargen på trekninger og vinduskarm- og sprosser. 

– I lys av dette ønsker KNA en bygning med lyse farger slik nålevende generasjoner minnes Tyrigrava før pussede fasader ble kledd med skjemmende stålplater, som nå endelig er fjernet, sier Levorsen.

Til slutt ble NCS S 1010-G90Y, den lyse fargen med lett grønt tilslag, valgt på fasader. Vinduskarmene ble malt hvitt, mens trekkinger og vindusbånd fikk en lys gråfarge, NCS S 1000N.

– Vi mener at dette gir et fargemessig  uttrykk som understreker byggets iboende arkitektoniske kvaliteter, sier Levorsen.

Enkel serveringsvirksomhet fra juni 2021

– Vi håper på å starte med uteservering på stedet i juni 2021, sier Falkeberg.

Ansvarlig søker opplyser at uteserveringen på stedet vil legge til rette for enkel serveringsvirksomhet rettet mot publikum og besøkende fra motormiljøet, og skal være i tråd med tradisjonene for bygningen og stedet.

120 ÅR TILBAKE: Tyrigrava i 1900.

      Historien om Tyrigrava

 • Et viktig kulturminne som vitner om bilismens tidlige historie i Norge.

 • Har i over 70 år vært et kjent utfartssted for MC- og bilmiljøet.

 • Holder til i Gamle Mossevei 55 ved Gjersjøen i Nordre Follo (i tidligere Oppegård kommune).

 • Har navnet etter tjærebrenning, noe stedet var kjent for på 1700-tallet.

 • Gamle Tyrigraven ble bygget i 1854, som den første skysstasjon langs Riksvei 1 (Mosseveien), men brant ned i 1924.

 • Ble etablert i 1860-årene som herberge og hvilestue for varetransport til og fra Oslo.

 • Oppegårds første poståpneri ble åpnet på Tyrigrava i 1870.

 • Bygningene brant ned i 1932, men ble raskt bygget opp igjen.

 • Dagens bygning i funkisstil ble gjenåpnet i 1933. Eiendommen hadde den første bensinpumpen langs Riksvei 1 (Esso) og Norges første døgnåpne kafé.

 • Etter andre verdenskrig ble stedet et populært sted for syklende og bilende gjester fra Oslo. Om sommeren var det bading i Gjersjøen, om vinteren skirenn, travløp og skytterstevner.

 • På 1920-1930-tallet var det også mange israce (billøp på isen) i regi av KNA på Gjersjøen.

 • Har siden 1950-tallet vært det mest sentrale treffstedet for MC- og bilinteresserte på Østlandet gjennom sine faste samlingsdager (amcar-treff hver første tirsdag i måneden og MC-treff hver onsdag) i tillegg til enkelte arrangementer i regi av klubbene i helgene.

 • Ble i oktober 2012 solgt for 7,5 millioner kroner av familien Bostad til Oppegård kommune for å forebygge at eiendommen skulle bli kjøpt av en kriminell aktør innen motormiljø. De siste 20 årene før det var stedet drevet av Gerd og Hans Petter Solin.

 • Ble i 2017 solgt av kommunen for 6,5 millioner kroner til Kongelig Norsk Automobilklub (eier 66 prosent) og Norsk Veteranvogn Klubb (eier 34 prosent).

 • Leiekontrakten med foreningen Tyrigrava kunstnerfellesskap, som har leid 495 kvadratmeter i hovedbygningen siden sommeren 2013, er reforhandlet siden oppkjøpet i 2017. Opprinnelig løp leiekontrakten frem til 2024 med mulighet for fem års forlengelse. Kunstnerne har nå kontrakt frem til våren 2021, med mulighet for å flytte ut på kort varsel. Eierne av Tyrigrava og kommunen prøver nå å finne erstatningslokaler for kunstnerne før kontrakten går ut.

– Uteserveringen skal utformes på en nøktern måte, med treplattinger for plassering av utemøbler, og parallelt med bygningens fasader mot syd og mot vest, slik at den følger opp bygningens hovedform, sier Levorsen.

Ønsker seg flere leietakere

KNA, som skal være på Tyrigrava hver eneste dag etter innflytting vinteren 2021-2022, skal holde til i hele første (midterste) etasje, mens underetasjen skal deles av NVK og offentlige lokaler/peisestua.

– NVK kommer til å holde faste møter i lokalene i underetasjen kun tre ganger i måneden. Vi ønsker oss derfor flere motorinteresserte leietakere som kunne tenke seg å dele lokalene i underetasjen med oss. Siden vårt felt er hovedsakelig veteranvogner, ønsker vi en seriøs leietaker med interesse for kjøretøy som er eldre enn 30 år, sier fungerende formann i NVK, Thomas Falkenberg.

Han sier at de ikke har noen planer for kjelleren på Tyrigrava, som på 1940-1950-tallet ble brukt av politiet som et arrestrom. Når det gjelder toaletter, skal de være på baksiden av hovedbygningen. 

Nabobygningen, som ble brukt til bowling, men også som en enebolig og et smykkeverksted, er ikke en del av rehabiliteringsprosjektet. 

– Det pågår diskusjoner om et videre bruk av disse lokalene, men det er ikke bestemt noe per i dag. Mest sannsynlig blir det klubblokaler her, sier Falkenberg.

Powered by Labrador CMS