VAKSINERING I NORDRE FOLLO

FÅR VELDIG FÅ VAKSINEDOSER: Monica Viksaas Biermann, som er programleder for vaksinering og assisterende kommuneoverlege i Nordre Follo, sier situasjonen med vaksinering er fortsatt uforutsigbar med tanke på de ukentlige leveringene til kommunen. Foto: Nordre Follo kommune

– Vi setter alt vi får

Denne uken får Nordre Follo 700 doser med Pfeizer-vaksinen, hvorav 400 av disse er dose én, og 100 doser med AstraZeneca-vaksinen, som gis kun til helsepersonell.

Publisert Sist oppdatert

Antall vaksinedoser for neste uke (uke åtte) er foreløpig ikke klart, men kommunen forventer å motta 744 doser (alle disse er øremerket dose to).

– Vi har selvsagt håp om større leveringer, men det er dette vi får, sier Monica Viksaas Biermann, programleder for vaksinering og assisterende kommuneoverlege i Nordre Follo.

Prioriteringsrekkefølgen med status for vaksinering i Nordre Follo akkurat nå:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år
 4. a) Alder 65-74 år 4b) personer mellom 16 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 16-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år

Kilde: FHI

Kommunen har rundt 45.300 innbyggere over 18 år, som får tilbud om å vaksinere seg mot Covid-19.

De to første prioriteringsgruppene (se faktaboksen) er stort sett ferdig vaksinert, ifølge Biermann. De resterende pasientene innen disse gruppene vaksineres på helsestasjonene på Kolbotn og Langhus.

Startet med gruppe tre

Forrige uke startet kommunen så vidt med vaksinering av innbyggerne tilhørende den såkalte prioriteringsgruppen tre (innbyggerne fra 75 til 84 år).

Ifølge SSB-statistikken har Nordre Follo 3.358 innbyggere tilhørende denne gruppen. Disse kan bli ferdig vaksinert i begynnelsen av april, ifølge FHIs optimistiske vaksineringsscenario (se tabellen nederst i saken). Det sistnevnte viser et forenklet nasjonalt gjennomsnitt hvor FHI antar at de anbefalte prioriteringsgrupper blir vaksinert.

– Folk vil få innkalling så fort det er mottatt vaksiner og funnet ledig tid. Det er tilfeldig hvem som blir innkalt når. Vi trekker ikke ut etter årgangene eller etter rekkefølgen i alfabetet, men ser på hele gruppen 75 til 84 år som ett. Alle i gruppe tre som har meldt seg til vaksinering (via appen Helseboka) vil bli vaksinert, sier Biermann.

Vaksinering vil foregå i Kolben kulturhus og på Langhuset helsestasjon. Fra uke ni skal vaksinering foregå i Kolben og på Ski Storsenter.

Yngre enn 65 år og i risikogruppe?

Husk at hvis du er yngre enn 65 år og er i risikogruppen/har underliggende sykdommer, skal du følges opp og vaksineres hos fastlegen.

– Personer i gruppe 4b, 5, 6, og 7, det vil si personer som er yngre enn 65 år som er i risikogruppe, skal vaksineres hos fastlegen. Beboere i sykehjem og omsorgsbolig vaksineres i hjemmet. Alle andre vaksineres på et av kommunens vaksinasjonssteder, med unntak av de få som ikke kan komme seg til vaksinasjonssted (de kan få vaksine i hjemmet), sier Biermann.

For deg som er 65 til 74 år

Hvis du er under 75 år gammel og frisk, er det forventet oppstart av vaksinering i cirka midten av mars, med første dose som kan bli satt til alle i slutten av april og hele gruppen (65-75 år) blir da ferdig vaksinert mot slutten av mai.

– Blir også de i aldersgruppe 65-74 år med underliggende sykdom plukket ut av fastlegen og vaksinert før de friske i samme aldersgruppe?

– Siden alder er den største av risikofaktorene, blir alle i gruppen 65-74 år vaksinert på lik linje, med eller uten risiko. Det skilles ikke på "med" eller "uten risiko" i denne gruppen, sier Biermann.

16 til 64 år i risikogruppe

Kommunen har en gladnyhet til innbyggere fra 16 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp. Ifølge Monica V. Biermann har kommunen rundt 700 innbyggere innen denne prioriteringsgruppen (gruppe 4B).

– Det er fastlegene som identifiserer disse pasientene, men vi håper på å kunne starte med å vaksinere denne gruppen fra neste uke. Hele denne gruppen kan bli ferdig vaksinert i slutten av april, sier hun.

Kommunen forklarer at grunnen til at de yngre kan få vaksine før de eldre, er at Nordre Follo forventer å få mer av AstraZeneca-vaksinen, og denne er kun godkjent til personer som er yngre enn 65 år.

16- og 17-åringene vil bli tilbudt Pfizer-vaksinen, som er godkjent for bruk fra alder 16 år. AstraZeneca og de andre covid-19-vaksinene er godkjent fra alder 18 år.

– AstraZeneca-vaksinen skal heller ikke benyttes til de som er yngre enn 65 år med aller høyest risiko (gruppe 4B), men den er godkjent for gruppene 5, 6 og 7 (se faktaboksen), sier Biermann.

– Ta kontakt med fastlegen

For personer fra 16 til 64 år som er i risikogruppen (gruppene 4B, 5, 6 og 7) sier hun følgende:

– Personer i disse gruppene må ta kontakt med fastlegen sin for vaksine. Fastlegene ønsker at du fortrinnsvis tar kontakt digitalt, sier Biermann.

Har du fastlege i en annen kommune, og fastlegen ikke har mulighet til å vaksinere deg, kan du ringe Vaksinetelefonen (940 12 310, mellom klokken 09.00 og 14.00 mandag til fredag) for å få time til vaksinasjon i Nordre Follo. Du trenger en bekreftelse fra fastlegen din på at du tilhører risikogruppen og du må ta med deg denne bekreftelsen når du kommer for å få vaksinen.

64 til 74 år og 18 til 44 år

Når det gjelder gruppe 4A (65-74 år), er det fortsatt mye uklarhet:

– Vi vet dessverre ikke når vi kan vaksinere denne gruppen, men det er viktig at alle som ønsker vaksine registrerer seg i Helseboka. Flere har allerede gjort dette. Vi har likevel sendt brev til alle i denne gruppen. I brevet ber vi de som ønsker vaksine om å registrere seg, sier Biermann.

– Når forventer dere vaksinering for alle friske innbyggere fra 18 år til 44 år?

– Ifølge FHIs mest optimistiske anslag kan alle over 18 år bli fullvaksinert innen midten av september (forventet oppstart i juni og første dose satt til alle mot slutten av juli), men det er ikke sikkert at friske personer i Norge under 45 år skal vaksineres. Det er fortsatt ikke avklart av myndighetene, sier Biermann.

Hun påpeker at innbyggerne over 45 år utenom de med underliggende sykdommer/tilstander, bør registrere seg i appen Helseboka.

Settes fortløpende

Flere lesere reagerer på tallene ØB presenterer, med fire vaksinerte på de enkelte dagene. "Hvorfor går det så tregt?" spør de.

– Det høres lite ut med bare fire vaksinerte per døgn, og det kan forekomme forsinkelser i rapportering, men det er viktig å presisere at vi setter alt vi får. Det er også slik at kommunen får vaksiner én gang per uke (tirsdager hittil) og de settes fortløpende. Pfizer-vaksinen for må settes innen fire døgn (innen fredag). Det er nesten ingen kommuner som setter vaksiner på søndag, forklarer Monica Biermann.

Flere av våre lesere har også reagert på at det er store forskjeller i statistikken rundt vaksinering. Oppegård har sjekket tallene.

Ifølge FHI.no har 2.428 innbyggere i Nordre Follo fått dose én av vaksinen og 644 innbyggere har fått begge doser (ferdig vaksinerte) per tirsdag 16. februar.

Ifølge kommunens tall per søndag 14. februar har 2.409 innbyggere i Nordre Follo fått dose én av vaksinen og 604 innbyggere har fått begge doser (ferdig vaksinerte).

Ifølge VGs tall (basert på FHIs statistikk) for Nordre Follo per 16. februar:

 • Doser satt totalt: 3.072 (andel på 5,18 per 100 innbyggere).
 • Andel fullvaksinerte: 1,1 prosent av befolkningen i Nordre Follo.
 • Doser fordelt til kommunen (minsteestimat): 4.442 (andel på 7,49 per innbygger).

* FHI opplyser at det kan være noe forsinkelser i registrering av satte doser. Tallene kan derfor endre seg noe over tid. FHI rapporterer ikke i helgene.

Nordre Follo kommune har levert følgende tall (uke 1-6, siste oppdatering per 14. februar):

 • Doser satt totalt: 3.021 (hvorav 2.320 til pasienter og 701 til helsepersonell) hvorav 440 pasienter og 137 helsepersonell har fått begge doser/ferdig vaksinerte.
 • Andel fullvaksinerte: 1,33 prosent av befolkningen fra 18 år og oppover (604 av 45.300 innbyggere) eller 1,01 prosent av hele befolkningen i Nordre Follo (ca. 60.000 innbyggere).
VAKSINERING I NORDRE FOLLO: Tabellen viser status for vaksinering i Nordre Follo i uke 1-6.

Forskjeller i statistikken

Flere av våre lesere har bedt oss om å spørre kommunen om hvorfor de melder om lavere tall enn for eksempel det som kommer frem på VG.no?

Monica Biermann forklarer at kommunen rapporterer antall doser de setter inn til FHIs register SYSVAK. FHI henter ut og publiserer tall derfra én gang i døgnet. Det er disse tallene du ser i denne oversikten på VG.no.

Det kan komme forsinkelser, ifølge kommunen, slik at de ferskeste tallene ikke kommer med en gang på de siste oppdateringene fra FHI.

Det kan også være en annen grunn til at tallene er forskjellige: FHI fordeler dosene som er satt utover kommunene basert på folkeregistrert adresse. Kommunen melder hvor mange doser de har satt. Altså kan disse to tallene være forskjellige. For eksempel: En person som jobber i Oslo og får vaksine der, men er folkeregistrert i Eidsvoll, vil ende opp under Eidsvoll sin statistikk.

Fullvaksinert i allerede én uke?

Ifølge Monica Viksaas Biermann har det ikke vært nye smittetilfeller på sykehjemmene de siste to ukene.

– Det synes vi er veldig positivt. De som har vært fullvaksinert i allerede én uke kan nå klemme igjen, men det er viktig å understreke at man ikke kan klemme alle. Hold deg til noen få i din nærmeste krets, sier hun.

Powered by Labrador CMS