DEBATTINNLEGG

VIL BEHOLDE VIKEN: – Vi trenger nå at det er fokus på utvikling og fokus på fremtiden, ikke gå bakover i tid. Vi skal ikke bruke tid på å lage mindre og svakere fylker, sier gruppeleder Cecilie Dahl-Jørgensen Pind (H).

Vil beholde Viken

Høyre, Venstre og Uavhengige i Nordre Follo har sendt egen høringsuttalelse til fylkesrådet i Viken. – Vi mener reversering av Viken er en dårlig ide, skriver gruppeleder for Nordre Follo Høyre, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind, i sitt debattinnlegg.

Publisert

Vikens skjebne er en sak som engasjerer, i alle fall blant oss politikere. Jeg må innrømme at jeg stusser veldig ved denne voldsomme reverseringsiveren til regjeringen. Gårsdagens løsninger er sjelden de beste.

Det er flere årsaker til at reversering av Viken er en dårlig ide og jeg vil gå gjennom noen av dem her.

Kostnader er et første punkt. Det er dyrt å reversere, det koster opp mot 440 millioner kroner. Dette er penger man i stedet burde benytte til utvikling og ha fremdrift i fylkeskommunens oppgaver. Lage gode tjenester for innbyggerne våre i stedet for å bruke penger på konsulenter som trengs i prosessen. Det må altså brukes en hel haug med konsulenter i dette arbeidet, og dette er jo noe som Ap og Sp (i alle fall tidligere) har vær store motstandere av.

Videre mener jeg at en oppløsning er usolidarisk, fordi vi nå ser at Buskerud og Østfold vil komme dårlig ut av en oppløsing. Vi i gamle Akershus kunne bare lent oss tilbake, for vi kommer godt ut av det. Det er likevel slik at det er Akershus som vil støtte opp om de to andre tidligere fylkene, for å sørge for gode tjenester til alle.

Videre er det slik at det er utfordrende med grenseendringene som har skjedd i fylket. Det er faktisk ikke noe å reversere til. Man kan ikke bare gjenetablere de gamle fylkene.

Det er også stor fare for kompetanseflukt og tap av nøkkelpersoner ved en reversering. Vi ser at det allerede har begynt å skje noe som vil resultere i en enda svakere fylkeskommune enn det vi har hatt.

Det er også utfordringer i forhold til IKT-løsninger som ikke bare kan flyttes over i nye fylker. Da må vi ha helt nye løsninger.

Jeg var inne på kompetanseflukt: Fagmiljøene blir svekket, som har blitt sterkere og bedre i Viken. Vi får da dårligere kapasitet til utviklingsarbeid. Og det vil gå ut over tjenestene til de 1,2 millioner innbyggere som bor i Viken. Dette vil gå utover mange.

Et annet aspekt som jeg synes er veldig viktig, er hensynet til det ansatte. De har nå stått i en omstillingsspagat siden 2016. Dersom Viken oppløses, skjer dette i 2024, og så vil det ta noen år før de nye organisasjonene vil sette seg. Dette betyr at de ansatte vil ha stått i omstillingsprosesser i ti år, og at det fører til kompetanseflukt, er lett å forstå. I tillegg vil det være stor slitasje på de ansatte som blir igjen.

Dette er det forvaltningsnivået vi har. Høyre kunne godt tenkt seg dette nivået bort, men det er en annen debatt som jeg ikke tar her.

Når vi nå har dette forvaltningsnivået, så må jo heller målet være å bygge store robuste fylkeskommuner, som lager bedre tjenester til innbyggerne våre og er rustet til å kunne overta flere oppgaver som staten har i dag.

Rett og slett gjøre fylkeskommunen viktigere enn den er i dag.

Dette var jo også de rødgrønnes holdning i deres forrige regjeringsperiode, da ved kommunalminister Åslaug Haga, som ville lage store solide regioner. Jeg lurer på hvor den tankegangen ble av.

Vi trenger nå at det er fokus på utvikling og fokus på fremtiden, ikke gå bakover i tid. Vi skal ikke bruke tid på å lage mindre og svakere fylker.

Derfor har Venstre, Høyre og Uavhengige sendt vår egen høringsuttalelse.

Powered by Labrador CMS