TETTPAKKET: Det er svært sjelden det er så mange ventende passasjerer på bussholdeplassen ved Greverud kirke som nå for tiden. Dessverre må du nok regne med at det blir slik fremover inntil konflikten er over.

Trangt på bussen? Slik blir det fremover også

Ruter forteller hvorfor det er uaktuelt å sette inn ekstrabusser i rushtiden under togstreiken.

Publisert

Synes du det er trangt på bussen nå under lokførerstriken? Må du stå hele veien inn til byen og hjem for tiden? Dette må du bli vant til fremover så lenge konflikten varer. 

Dessverre er det ingen løsning i vente for deg som håper på at Ruter skal sette opp ekstrabusser under den pågående konflikten.

Mange spørsmål

KUN STÅPLASS: Det er rimelig trangt på vei inn mot byen for tiden, spesielt i rushtidene.

Mange lesere av Oppegård Avis og oavis.no har reagert på at det ikke blir satt inn ekstrabusser. Ruter oppgir at de ikke har mulighet til å sette inn ekstrabusser under konflikten, da dette ville ha blitt ansett som streikebryteri.

Her er noen av dem!

–Merkelig, Ruter er da ikke i streik, skriver leser Kirsti Klovholt.

– Mulig jeg ikke skjønner dette. Jeg trodde hensikten med streik var å ramme arbeidsgiver. Hvis Coca Cola ansatte streiker så er det vel ingen som nekter Pepsi å øke sin produksjon? Mulig at Ruter ikke kan sette opp flere busser da både NSB og Ruter er eid av det offentlige. I følge dette som jeg fant på NHO sine sider kunne Ruter satt opp ekstra busser: Det er arbeidsgiveren, ikke arbeidet i seg selv eller varene/godset som skal rammes av en streik. En tredjeperson som rammes, kan overlate til andre å utføre arbeidet så lenge dette gjøres for å ivareta egne eller egne kunders interesse, og ikke for å hjelpe en streikerammet bedrift. Sistnevnte ble slått fast av Høyesterett i Rt 2001 s 501, sier leser Gaute Tangen.

– Ruter har da ingenting med de NSB-ansatte å gjøre, skriver leser Ann-Kristin Bråthen.

– KAN IKKE SETTE INN BUSSER: Kommunikasjonsrådgiver Øystein Dahl Johansen i Ruter forklarer hvorfor de ikke kan sette inn flere busser.

– Derfor setter vi ikke inn busser

Mange har ønsket en forklaring på hvorfor det er slik, siden Ruter ikke er en del av konflikten.

– Selv om Ruter ikke er part i denne arbeidskonflikten har vi ikke anledning til å sette inn busser som erstatning for togtrafikken. Vi må forholde oss til de spillereglene som gjelder ved en lovlig arbeidskonflikt og har ikke anledning til å sette inn ekstra kapasitet, ut over det vi kan gjøre på en normal dag med mange reisende, sier pressekontakt Øystein Dahl Johansen i Ruter.

– Alle tilgjengelige busser benyttes i dag og det er ikke mulig å skaffe flere busser og sjåfører. For å sette det i perspektiv antar NSB at rundt 20.000 reisende med Østfoldbanen påvirkes av denne streiken. I forbindelse med arbeidene langs Østfoldbanen i sommer ble det beregnet at det vil kreve rundt 16 busser for å erstatte kapasiteten på en togavgang, sier han.

OBS! Nye rutetider for ekspressbussene! Les mer her!

Travelt

Pressekontakten innrømmer at det har vært noen heftige dager siden konflikten kom i gang. Beklageligvis har dette gått ut over de mange pendlerne til og fra Oppegård.

FOLKSOMT: Alle som tar 83-bussen og andre bussruter i Oppegård mot byen fremover må regne med ståplass og fulle busser.

– Det har vært veldig mange reisende med bussene våre denne uken og veldig mye trafikk på veiene i forbindelse med streiken mellom NSB og Lokomotivmannsforbundet. Mange har dessverre opplevd at bussene har vært så fulle at de ikke har kommet med. Dette er en konsekvens av streiken som dessverre også rammer våre kunder, sier han.

PS! Hva mener du om saken? Skriv i kommentarfeltet under eller send en e-post til debatt@oavis.no

 

 

Powered by Labrador CMS