Lei av lysregulering?

FRA SYV UKER TIL FEM MÅNEDER: Det har vært lysregulering i Tverrveien siden 21. oktober i fjor. Arbeidene skulle ha vært ferdigstilt 6. desember, men sluttdato har nå blitt utvidet til 1. april.

Ingen aprilsnarr

– Anleggsarbeidene ved pumpehuset i Tverrveien skal være ferdigstilt 1. april, sier prosjektleder Shima Bagherian i Nordre Follo kommune.

Publisert

I slutten av oktober i fjor skrev Oppegård Avis om at anleggsarbeidene med den nye reservevannledningen fra Oslo til Oppegård flytter fra klubbhuset til KIL til pumpehuset i Tverrveien, syd for innkjøringen til Rognebærlia på Sofiemyr.

Ny reservevannledning:

  • I juni 2017 vedtok kommunestyret en intensjonsavtale mellom Justisdepartementet og Oppegård kommune om samarbeid for etablering av ny vannledning i Marka-sonen, fra Oslo til Oppegård.
  • Reservevannledningen vil øke vannforsyningssikkerheten i Oppegård og Follo vesentlig.
  • Oppegård kommune har engasjert COWI AS for prosjektering og Skanska Norge AS til å utføre arbeidene.
  • Ledningen knyttes til hovedvannledningen som ligger langs Kongeveien, og blir samlokalisert med ny lysløypetrase som etableres rett vest for Politiets Nasjonale Beredskapssenter på Taraldrud.
  • Planlagt ferdigstillelse er flyttet fra 1. februar til midten av mai 2020.

I forbindelse med oppstarten av arbeidene i Tverrveien, som skulle vare fra 21. oktober til 6. desember, informerte kommunen om behov for lysregulering i Tverrveien i de syv ukene arbeidene skulle pågå.

Det har nå gått tre måneder med anleggsarbeid og lysregulering på stedet istedenfor de syv ukene, og flere av leserne har etterlyst svar fra kommunen om når dette prosjektet skal ferdigstilles.

Tregg søknadsprosess

– Arbeidet ved pumpehuset i Tverrveien skal være ferdigstilt 1. april, sier prosjektleder Shima Bagherian i Nordre Follo kommune.

Hun sier forsinkelsen er knyttet til søknadsprosessen.

– Arbeidet med rehabiliteringen av de eksisterende kummene i Tverrveien (red. anm.: dette var ikke søknadspliktig) startet 21. oktober, men tillatelsen for etablering av den nye vannledningen rundt pumpehuset (søknadspliktig) ble gitt først mandag 9. desember, sier Bagherian.

To ukers anleggsferie

Entreprenøren (Skanska Norge AS), som jobber med prosjektet på oppdrag fra kommunen, har startet anleggsarbeidene på stedet i uke to (mandag 6. januar 2020) etter to ukers anleggsferie, ifølge prosjektlederen i kommunen.

– Entreprenøren har oppgitt en ny sluttdato, lørdag 21. mars, men fordi vi vil ta høyde for uforutsette hendelser, har vi satt onsdag 1. april som den nye sluttdatoen, sier Bagherian.

Det betyr at arbeidene vil ha en total varighet på fem måneder eller 22 uker, som er mer enn en tredobling av det planlagte.

Frem til 1. april vil det fortsatt være lysregulering på stedet og trafikken vil gå i ett kjørefelt forbi arbeidsområdet i Tverrveien.

Utsettes til midten av mai

Oppegård Avis har tidligere skrevet at reserveledningen lages for å styrke sikkerheten i kommunens vannforsyning. Gjennom denne forbindelsen med Oslo skal Oppegård kommune være sikret vannforsyning selv om kommunens vannverk ikke kan levere vann fra Gjersjøen. 

Den nye ledningen knyttes til hovedvannledningen som ligger langs Kongeveien. Nå jobber Skanska Norge med den siste delen av reservevannsprosjektet.

Etter planen skulle det hele prosjektet ferdigstilles 1. februar 2020, men nå blir det en forsinkelse i prosjektet på flere måneder som følge av forsinkelsen i Tverrveien. Ifølge prosjektlederen er ny sluttdato planlagt til midten av mai.

Les også: Lysregulering i Tverrveien i syv uker

Powered by Labrador CMS