Oljeutslipp til Tussetjern

350 LITER HYDRAULIKKOLJE: Ifølge påleggsbrevet fra Kystverket er omfanget av oljeutslippet mye større enn det som var antydet tidligere. Kystverket skriver at utslippet er på 350 liter, og det står ikke noe om at hydraulikkoljen var utvannet da utslippet skjedde.

Kystverkets beregning av oljeutslipp: 350 liter

Kystverket krever at Langhus-firmaet som er ansvarlig for oljeutslipp til Tussetjern må gjøre rede for tiltak innen 9. juli. Det tas nå utgangspunkt i utslipp av 350 liter olje, som er mye større enn det som var antydet tidligere.

Publisert

Tirsdag 7. juli fikk kommunen en kopi av Kystverkets påleggsbrev til forurenser, Regnbuen Gjenvinning AS som er en del av Follo Truckutleie AS, som holder til på Langhus. Det sistnevnte selskapet beskrives som ansvarlig forurenser, basert på opplysninger om at det er de som har forårsaket utslippet til Tussetjern.

STÅR BAK FORURENSNINGEN: Ifølge Kystverket har 350 liter hydraulikkolje lekket ut fra en hydraulikktank hos Regnbuen Gjenvinning på Langhus.

Kystverket krevet at det gjennomføres flere oppryddingstiltak, blant annet at det innen klokken 12:00 torsdag 9. juli sendes inn en plan for hvordan vannet og nærliggende områder skal renses. Det kreves også en beskrivelse av mengde og type forurensning, og antatt mengde olje som har gått ut i natur.

I påleggsbrevet fra Kystverket presiseres at myndighetene kan iverksette tiltak på vegne av ansvarlig forurenser og kreve at disse tiltakene dekkes av den sistnevnte.

Les også: – Det er veldig uheldig for oss

Mye større avvik fra tidligere

Når det gjelder omfanget, avviker mengden utslipp mye fra tallene som først ble gitt kommunen.

Da Oppegård Avis intervjuet ansvarlig forurenser ved Jan Erik Wells Bjørheim mandag 6. juli, sa han at utslippet er på mellom 25 og 30 liter utvannet hydraulikkolje, men etter et møte med kommunen samme dag, opplyste han kommunen om at utslippet av olje til Tussetjern var maksimalt 50 liter, som er det dobbelte av det Bjørheim hadde antydet i intervjuet til Oppegård Avis.

Ifølge påleggsbrevet fra Kystverket er omfanget av oljeutslippet mye større enn det som var antydet tidligere. Kystverket skriver at utslippet er på 350 liter, og det står ikke noe om at hydraulikkoljen var utvannet da utslippet skjedde.

Tallene baserer seg på en rapport fra brannvesenet. Ved akutt forurensning er det brannvesenet som utfører akuttberedskap og rapporterer til Kystverket, som i denne saken opptrer som forurensningsmyndighet og nå har pålagt ansvarlig forurenser å gjøre nødvendige tiltak, sier kommunalsjef for samfunn og bærekraft, Monica Lysebo. 

Les også: – Ser ut til å være maksimalt 50 liter utvannet olje

Behov for tiltak er uendret

Vi ble naturligvis overrasket over å høre at det kan være snakk om så mye mer enn det vi først fikk informasjon om. Nå får vi vente å se hva Kystverket legger til grunn videre, sier Lysebo.

Samtidig påpeker hun at den nye informasjonen ikke endrer tiltakene kommunen utfører.

Ved oljeutslipp er det maksimal beredskap uavhengig av omfanget fra første stund, sier kommunalsjefen.

Ifølge kommunalsjefen er det gjennomført befaring både med og uten båt.

Det er ikke observert tilgrisede dyr i vann eller på land, men man kan se olje på steiner langs vannkanten, sier kommunalsjefen.

Hun ber folk om å ta kontakt med kommunen dersom noen skulle komme over skadde dyr.  

– Vi tar det svært alvorlig. Oljeutslipp til i nedbørsfelt til drikkevannskilde tas på største alvor og med høyeste beredskap.

Shima Bagherian, saksbehandler i Nordre Follo kommune

Les også: Tussetjern stengt for bading inntil videre

Har kontroll over situasjonen

Vi har nå kontroll over situasjonen. Kilden er funnet og oljeutslippet har stanset, sier Shima Bagherian, som jobber med saken i Nordre Follo kommune.

Hvilke konsekvenser har denne saken for Gjersjøen nå?

Det er ikke observert oljesøl i Gjersjøen. Det overvåkes nøye. Det ble tidlig iverksatt strakstiltak for å unngå at utslippet når Gjersjøen, sier Bagherian.

Hvor alvorlig er dette?

Vi tar det svært alvorlig. Oljeutslipp til i nedbørsfelt til drikkevannskilde tas på største alvor og med høyeste beredskap, sier hun.

Måtte låne lenser fra Oslo kommune

I løpet av mandag og tirsdag har to av kommunens vaktlag gjort flere tiltak.

Til sammen er det snak om åtte ansatte som er ute på stedet og jobber med oppsuging/pumping av olje, bytter ut lenser, absorbenter og Zugol (red. anm.: fullorganisk oljeabsorberende granulert bark som bryter ned olje). I tilllegg til de ovennevnte jobber flere ansatte med kartlegging, vannprøving, håndtering av leverandører og innsamling av råd og tips, sier Shima Bagherian.

På spørsmål om omfanget av det forurensede området i kvadratmeter, med prosentvis andel av det forurensede området i forhold til hele vannflaten av Tussetjern, sier hun kun følgende:

Grunnet skiftende vær har oljefilmen beveget seg i Tusset, noe som krever at vi legger ut flere lenser. Vi har hentet lenser fra Oslo i dag og holder på legge dem ut. Til sammen er elleve lenser lagt ut, og det vil komme på plass totalt 15 stykker.

Vil politianmelde saken

Mandag var det ikke avgjort om forholdet skal anmeldes eller ikke fra kommunens side, men i dag har kommunen snudd i saken.

Kommunen vil i tillegg til å sende brev til Fylkesmannen om saken, også selv politianmelde forholdet. Vi mener det er riktig å gjøre det, selv om det ikke er kommunen som er tilsynsmyndighet i denne saken, sier Lysebo.

Hun sier kommunen vil sikre at ansvarlig forurenser innfrir kravene til Kystverket.

Hvis ikke, vil kommunen bistå der det er behov. Vi gjør det vi kan for å være sikker på å redusere skadene, sier kommunalsjefen.

Ifølge henne rådfører kommunen seg både med Kystverket og fylkesmannens miljøvernavdeling i det operative arbeidet.

Powered by Labrador CMS