OMSTRIDT: De foreslåtte planene for Skolebakken på Kolbotn skaper debatt.

Liv og lære i Høyre

Når fikk kommunestyret rett til å bygge 1410 Gamlebyen?

Publisert

Nå som vi skal ha et kommunevalg i 2019 kan det være på sin plass å titte på flere av løftene i Høyres valgprogram for 2015-19. Innledningsvis står det «Oppegård vil være en kommune som tar klima- og miljøspørsmålene på alvor.» og videre «. Vi skal fortsatt skape trivelige og sunne bomiljøer.» Det vi hittil har sett av fortetting og utbygging stemmer over hodet ikke med det programmet Høyre gikk til valg på.

Ansvaret for det som skjer av utbygging i Kolbotn Øst kan enkelt og greit tillegges Oppegård Høyre, under ledelse av Thomas Sjøvold. Høyre har 15 mandater i kommunestyret og trenger bare 1 stemme fra et av de andre partiene så er

reguleringsplaner vedtatt.

Riktignok er det behov for boliger, men er det dette Oppegård Høyre mener med å skape trivelige og sunne bomiljøer?

Arne Vassbotn

Etter å ha sett prosjekt Skolebakken som nå er på høring er det tydelig at det er stor forskjell på liv og lære. Den gang Kolbotn Park (Ormerudv. 4) ble bygget ble det reklamert med bebyggelse i fint grønt område. Så kom Hengende Hage (Ormerudv. 2) og dermed var et stort og fint grønt område borte. Deretter fulgte «Kolbotn Hage» og «Skaret» i Ormerudveien. Det er et spørsmål om de som kjøpte i Kolbotn Park i det fine grønne området kunne ane hva som skulle komme. Riktignok er det behov for boliger, men er det dette Oppegård Høyre mener med å skape trivelige og sunne bomiljøer?

Og nå kommer prosjekt «Skolebakken» i regi av Kolbotn Utvikling AS, et firma som eies 40 % av Stor-Oslo Invest. Hva skjer da i henhold til planene om de ikke blir totalt endret. Jo nå blir «Hengende Hage» og Kolbotn Terrasse 5-7 og 17 bygget inne på samme måten som Kolbotn Hage har blitt. På tide å lese Høyres program igjen; «De knappe arealene i Oppegård må forvaltes på en god og langsiktig måte, samtidig som vi opprettholder en variert boligmasse, med grønne lunger i boligområdene.» Med hånden på hjertet, hvor er langsiktigheten og mener Høyre at noen grønne strå mellom noen stygge boligblokker er grønne lunger?

Videre står det i Høyres program; «Kommunen har mange gode boligområder som vi må ta vare på. For å kunne bremse fortettingen i eksisterende boligområder, må nye utbyggingsområder vurderes. Vi vil beholde et variert boligmønster i Oppegård.» Men dette er jo stikk i strid med hva dere gjør i praksis. Kanskje på tide å bremse

Skolebakken?

Resultatet blir blokkbebyggelse med en prislapp på leilighetene som gjør dem nesten utilgjengelige for barnefamiliene, så kjøperne er nesten utelukkende voksne par uten hjemmeboende barn.

Arne Vassbotn

For en tid siden var jeg på et møte i Kolben vedrørende reguleringsplanene der ordfører Thomas Sjøvold ble spurt om ekspropriering av eiendommer i forbindelse med gjennomføringene av sentrumsplanen. Svaret var nei, det er ikke nødvendig sa ordføreren, hvis tilbudet er godt nok så selger vel folk. Er det dette Høyre mener med; «At fortetting i småhusområder i hovedsak skal skje ved konkret regulering.» Nei, ordføreren har latt utbyggerne få fritt fram til å kjøpe før områdene var ferdig planlagt, dvs. uten konkret regulering som velgerne ble lovet.

Og ordføreren har så rett, så rett, prisene på flere av eneboligene (les tomtene) utbyggerne har villet ha tak i har passert både 20 og 30 millioner pr stk., hva blir tomteprisen for utbyggeren da? Derfor blir blokkbebyggelse det eneste alternativet med slik tomtekostnad, småhus og rekkehus blir ulønnsomme. Presset på kommunen fra  utbyggerne som vil bygge blokker blir enormt, for at utbyggeren skal få fortjeneste og kommunen gir etter for dette presset. Resultatet blir blokkbebyggelse med en prislapp på leilighetene som gjør dem nesten utilgjengelige for barnefamiliene, så kjøperne er nesten utelukkende voksne par uten hjemmeboende barn.

Under program-avsnittet næringsliv skriver Høyre: «Sørge for at kommunen yter forutsigbar og effektiv saksbehandling overfor næringslivet.» Betyr næringslivet utbyggerne som lager byplaner og effektivt får planene godkjent, ofte med en serie dispensasjoner. For meg ser det ut til at forutsigbarheten for de som har kjøpt leiligheter på Kolbotn de seneste årene ikke på noen måte har kunnet forutse den utviklingen som kommunen har tillatt og også har vært med på. Jeg har nevnt en del eksempler, men det hittil verste eksemplet er kommunens Bo- og rehabiliterings-senter i Liaveien som nå er under oppføring. Selv de eldste burde fått et bedre miljø enn den inneklemte bygningen som er til sjenanse for Edv. Griegs vei 5 og Kolbotnveien 40-42. Det hadde vært nok plass med mye grønt på trelasttomta.

Det foreløpig siste prosjekt «Skolebakken» som nå er ute på høring er av de fleste jeg har snakket med karakterisert som noen fryktelig stygge klosser som vil ødeleggende miljøet på begge sider av Ormerudveien. Rådmann Lars Henrik Bøhler mener forslaget ivaretar forventningene om å lage gode bymiljøer i en bymessig fortetting, men hvem har gitt politikerne våre mandat til å planlegge en bymessig fortetting? Jeg har gjennomgått hele programmet til Høyre og ordet by eller bymessig fortetting eksisterer ikke i programmet. Gjennomføringen av Skolebakken ut fra gjeldende planer burde ikke tillates slik det er foreslått, men skiftet ut med betydelig lavere bebyggelse.

De fleste er vel klar over at det er kommunevalg den 9. september. Det vi har sett av den foreløpige fortettingen av Kolbotn Øst er så feilslått at indrefileten i Oppegård kommune går tapt for alltid. Skulle Skolebakken bli gjennomført håper jeg at folk denne gangen benytter stemmeretten til å protestere mot fortettingen.

Powered by Labrador CMS