Sætreskogveien kjørebro

80 ÅR GAMMEL: Sætreskogveien kjørebro, som ble bygget i 1939, har vært et konstant problem i mange tiår. Broen tilfredsstiller ikke dagens krav til kapasitet og trafikksikkerhet.

– Kommunens ansvar

Bane NOR kommer med en krystallklar beskjed til kommunen om ansvarsfordelingen i saken om Oppegård bro: Den som eier broen, eier også ansvaret for å bygge den nye broen og drifte den.

Publisert

– Bane NOR har selvfølgelig stor forståelse for at man ønsker en utbygging av broen slik som beskrevet, men det kan ikke forventes at Bane NOR skal være en aktør i dette. Broen ved Oppegård stasjon er en del av det kommunale vegnettet og det er Oppegård kommune som har ansvaret for bygging og drift av dette, sier banesjefen for Området Øst i Bane NOR, Bjørn Georg Hillestad.

Oppegård Avis har tidligere skrevet om Sætreskogveien kjørebro over jernbanen ved Oppegård stasjon. Broen, som ble bygget i 1939, tilfredsstiller ikke dagens krav til kapasitet og trafikksikkerhet. Den har vært et konstant problem i mange tiår, og har i tillegg hindret en utvikling av Oppegård stasjonsområde, lokalsenteret og de nærmeste omgivelsene.

Ventet på avklaring i mange år

Det har i mange år pågått en diskusjon om eierforholdet for denne broen. Dette var avgjørende for å finne ut hvem som har ansvaret for å bygge den nye broen.

LANG VENTETID: Både broen og området rundt forfaller.

Tidligere har kommunen forklart at ansvaret er todelt: Bane NOR eier selve brokonstruksjonen, mens kommunen eier asfalten på toppen.

I påvente av denne avklaringen har både broen og området rundt den vært i forfall.

Les også: Kjemper for ny bro

– Gjelder kun nyere anlegg

Det var i januar i år at Bane NOR fikk et brev fra kommunen som ønsket å avklare eierforholdet for jernbanebroen ved Oppegård stasjon.

I sitt svar til kommunen understreker banesjefen at Bane NOR forholder seg til sitt primære oppdrag som er å sørge for jernbaneinfrastrukturen.

–  Når det gjelder eierforholdet til broer, forholder vi oss slik sett til de retningslinjene for deling av eierskap, og derved kostnader og utgifter som er fastsatt av Det Kongelige samferdselsdepartement i brev av 24. november 1971, sier Hillestad.

Han forklarer at i utgangspunktet er dette en fordeling mellom Statens vegvesen (SVV) og NSB (red. adm.: norsk forvaltningsbedrift som bygget og drev jernbaner i Norge fra 1883 til 1996, endret nå navn til Vy).

– Denne fordelingen er ikke direkte gjeldende for kommunale broer, men prinsippet har blitt fulgt for alle nyanlegg, også kommunale broer og underganger etter dette Vi vil i den sammenhengen vise til de nyetablerte undergangene i kommunen som Bane NOR har overtatt ansvaret for i tråd med disse prinsippene, sier Hillestad.

Han understreker at Bane NOR forvalter tusenvis av kilometer med jernbane om med et utall broer i samme kategori som broen på Oppegård.

– Vi ønsker derfor ikke å fravike prinsippet om eierforhold, slår Hillestad fast.

Les også: Prosjekterer ny overgangsbro med fortau

– Har dokumentasjon om todelt ansvar

Oppegård kommune viser til avtalen fra mai 2001 de inngikk med Jernbaneverket (JBV) om den todelte ansvarsdelingen for vedlikehold av fire broer i kommunen:

  • Brostubben bro
  • Holtet overgangsbro
  • Broen for gangveien ved Myrvoll 
  • Sætreskogveien kjørebro ved Oppegård stasjon

Ifølge dokumentet Oppegård Avis har fått innsyn i har JBV ansvaret for bærekonstruksjonen, mens kommunen har ansvaret for dekke, membran, rekkverk og beskyttelseskjerm mot kontaktledningen.

Powered by Labrador CMS