KOM MED GLADNYHET: Kommunestyrerepresentant for Oppegård Høyre, Synnøve Kongsrud.

Får støtte til rusarbeid

I statsbudsjettet for 2019 settes det av rundt 750.000 kroner til opptrapingsplanen for rusfeltet i Oppegård kommune.

Publisert Sist oppdatert

Kommunestyrerepresentant for Oppegård Høyre, Synnøve Kongsrud, var rask med  å formidle gladnyheten til Oppegård Avis på Verdensdagen for psykisk helse, som markeres i dag.

– Dagens nyhet om flere friske midler til kommunen er gode nyheter for oss. Det viktige arbeidet som gjøres på feltet kan fortsette for dem som trenger det aller mest, sier Kongsrud.

Hun sier det lokale levekårsutvalget i Oppegård kommune er veldig opptatt av psykisk helse.

– Derfor la vi vårt siste møte til helsestasjonen. Utvalget fikk en omvisning og nyttig informasjon om det forebyggende arbeidet i kommunen på flere felt. Det jobbes tverrfaglig og bra.

Skal økes med 2,4 milliarder kroner

– Regjeringen fortsetter med å prioritere psykisk helse- og rusfeltet med satsing på forebygging, tidlig innsats og bedre behandling. Flere må få hjelp før de utvikler rusproblemer, sier Kongsrud.

Hun sier målet er at flere løftes opp og færre faller utenfor.

– Det er også viktig at de som sliter med rus får et godt og veltilpasset behandlingstilbud, og at vi hjelper dem med å skaffe bolig, arbeid og aktivitetstilbud, sier Kongsrud.

Bevilgningen til rusfeltet i statsbudsjettet skal økes med 2,4 milliarder kroner totalt. I tillegg kommer veksten i tverrfaglig spesialisert rusbehandling for rusmiddelavhengige, beregnet til om lag 150 millioner kroner i 2019.

Les også: Forebyggende psykisk helsehjelp

Powered by Labrador CMS