Storebukta-prosjektet

STOREBUKTA-PROSJEKTET: Her har utbyggeren pumpet ut anleggsvann ut u våtmarksområdet i to uker uten å søke Fylkesmannen om utslippstillatelse.

Utbyggeren har ikke levert vannrapporten ennå

For en måned siden tok utbyggeren av Storebukta flere vannprøver av anleggsvannet i forbindelse med utslippene til sumpskogen. Den endelige vannrapporten har ikke blitt levert ennå og kommunen vil ikke offentliggjøre de foreløpige vannanalysene. Det viser seg også at utbyggeren tester nå rensetekniske løsninger for å kunne slippe anleggsvannet direkte ut til Kolbotnvannet uten å måtte innhente utslippstillatelse fra Fylkesmannen.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at utbyggeren av Storebukta-prosjektet har pumpet ut betydelige mengder anleggsvann rett ut i våtmarksområdet ved Storebukta i to uker til tross for gjeldende miljøoppfølgningsplan (MOP) som ikke åpner for dette.

Utslippet ble først registrert den 2. januar i år, og planleder Stig Bell i UTE Oppegård, som er forurensningsmyndighet i Oppegård kommune, bekreftet dette samme dag.

Les også: Kommunen lar anleggsvannet renne ut i Kolbotnvannet

Først to uker senere, onsdag 16. januar, ble utslippet stoppet. Kommunen valgte å kreve dette etter en dialog med Fylkesmannen samme dag. Det viste seg at utbyggeren ikke hadde søkt Fylkesmannen om utslippstillatelse.

Les også: – Denne metoden har andre negative miljømessige effekter

Tok vannprøver for en måned siden

Oppegård Avis har tidligere skrevet at utbyggers miljøkonsulent tok flere vannprøver på stedet den 8. januar. Endelige prøvesvar ble levert til kommunen i form av en foreløpig rapport den 14. januar.

"Utbyggeren vurderte kvaliteten som god nok for utslipp til våtmarksområde ved Storebukta. Vannprøver viste imidlertid at vannet hadde et nivå som krever utslippstillatelse fra Fylkesmannen", skriver kommunen på sin hjemmeside.

Her henviser Oppegård kommune til de foreløpige resultatene som ikke har blitt offentliggjort ennå til tross for gjenntatte forespørsler fra Oppegård Avis om innsyn.

– Disse rapportene er foreløpige. Når endelige rapporter foreligger, kan disse bli oversendt i sin helhet, sa plansjef i Oppegård kommune, Arild Øien, overfor Oppegård Avis i midten av januar.

Kommunen skriver på sin hjemmeside at i rapporten står det blant annet følgende: «Teledybde og frost i vinterhalvåret vil medføre reduksjon i infiltrasjonsevne. For å ha kontroll på fremtidig vann skal lensevann/stående vann i byggegrop som pumpes ut, ledes gjennom sedimenteringscontainer før utslipp, dersom fjerning med pumpebil ikke er aktuelt. Lensevannet skal gå via en oljeutskiller dersom det observeres fri fase olje».

Den endelige rapporten skulle sendes inn den 19. januar.

Vil slippe vannet direkte ut til Kolbotnvannet

"Entreprenør/utbygger tester rensetekniske løsninger og analyserer vannprøver for å oppnå en vannkvalitet som gjør at de kan slippe vannet direkte ut til vassdraget uten å måtte innhente utslippstillatelse fra Fylkesmannen."

Stig Bell, planleder i Oppegård kommune

Fredag 8. februar har Oppegård Avis kontaktet kommunen på nytt. Ifølge Stig Bell har de ikke mottatt den endelige rapporten ennå, men i løpet av neste uke kan den være på plass.

For et par uker siden tok kommunen egne vannprøver på stedet, men resultatene fra disse har ikke blitt offentliggjort ennå.

Oppegård Avis har stilt flere spørsmål til Bell i forbindelse med manglende rapportering fra utbyggeren. Vi har blant annet spurt ham om hvorfor det har tatt så lang tid (red. anm: Det var en måned siden vannprøvene ble tatt, men utbyggeren har ikke levert vannrapporten ennå) og hva kommunen synes om dette, samt om det finnes frister i forhold til innsending av slike rapporter.

Stig Bell har valgt å ikke besvare disse spørsmålene. I en e-post skriver han følgende:

"Entreprenør/utbygger (red. anm.: Solon Eiendom) tester rensetekniske løsninger og analyserer vannprøver for å oppnå en vannkvalitet som gjør at de kan slippe vannet direkte ut til vassdraget uten å måtte innhente utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Dette tar tid. Inntil videre kjøres som sagt lensevannet (red. anm.: anleggsvannet) bort med tankbiler og slippes på kommunal kum i Gjersjøveien."

Les også: Skal slippes på kum i Gjersjøveien

Powered by Labrador CMS