Se pressekonferransen i sin helhet!

HIT, MEN IKKE LENGER: – Vi har gjort alt vi kan for å dempe støyen uten å dempe sikkerheten, sa Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner..
HIT, MEN IKKE LENGER: – Vi har gjort alt vi kan for å dempe støyen uten å dempe sikkerheten, sa Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner..

Her presenteres vedtaket - Se pressekonferransen om PNB

Se pressekonferransen i sin helhet - slik blir politiets nye beredskapssenter på Taraldrud.

Publisert

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen inviterte i forrige uke til pressekonferanse, for å orientere om vedtaket rundt politiets nye beredskapssenter (PNB) på Taraldrud

Dersom du ønsker å se pressekonferransen i sin helhet - klikk play i videovinduet øverst i saken!

Her er vedtaket

Arbeidet med reguleringsplanen for beredskapssenteret har ført til stort lokalt engasjement. Støy fra senterets ulike aktiviteter har fremstått som den største utfordringen.

– Vi har vært opptatt av å finne så gode løsninger som mulig, både for å ta hensyn til de som bor i nærheten av senteret og samtidig sikre at vi ivaretar nasjonale beredskapshensyn, sier Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Les også: – Kommunale støygrenser ivaretatt

– Derfor har vi lagt avgjørende vekt på å finne tiltak for å redusere støyen, sier Sanner. Etter høringen har regjeringen stilt krav om en rekke nye støydempende tiltak, for å imøtekomme ønsker fra lokalsamfunnet.

PS! Saken forsetter under bildet!

 

ENORMT:Helikopterplassen plasseres på en høytliggende del på tomten, parallelt med E6. I det fallende terrenget ned mot Snipetjern planlegges hangarer og hovedbygg..
ENORMT:Helikopterplassen plasseres på en høytliggende del på tomten, parallelt med E6. I det fallende terrenget ned mot Snipetjern planlegges hangarer og hovedbygg..

 

Tiltak

På bakgrunn av høringen er det innarbeidet flere nye tiltak som vil føre til betydelige støyreduksjoner. Dette omfatter særlig:

  • Høyere støyvoller og støyskjermer
  • Større deler av anlegget skal bygges inn, spesielt standplass på skytebanene
  • Strengere krav til støyisolering av bygninger hvor det skal benyttes treningsgranater og eksplosiver.

Etter dialog med kommunene har Kommunal- og moderniseringsdepartementet i tillegg tatt inn flere nye bestemmelser ut over det som lå inne i det endelige forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet. Flere av disse har stor betydning for støysituasjonen:

  • Det er tatt inn en tilleggsbestemmelse om at støy fra skytebaner ikke skal overstige de nivåene som fremkommer av de reviderte støyberegningene. Den nye bestemmelsen innebærer at støyutbredelsen fra skytebanene «låses» til et nivå som ligger betydelig under anbefalte nasjonale grenseverdier, og at støynivået ikke vil kunne øke over tid. I praksis innebærer dette at støygrensene for skytebanene også ivaretar de lokale kravene som er satt av Oppegård og Ski kommune.
  • Det er satt et øvre tak for antall treningsgranater og eksplosiver som kan beyttes i løpet av et år. Dette utgjør halvparten av det som i konsekvensutredningen er angitt som høyt scenario.
  • Det er gitt føringer om at inn- og utflygningstraséer skal brukes slik at de gir minst mulig ulempe for omgivelsene.
  • Det er presisert at vedlikeholdsfunksjoner for helikoptre bare skal være for helikoptrene som er fast stasjonert på senteret.

– I tillegg er det utarbeidet en miljøppfølgingsplan som blant annet skal sikre at det utarbeides gode rutiner for varsling av støyende hendelser, rapportering av eventuelle klager og jevnlig evaluering av støysituasjonen. Det er naturlig at lokalbefolkningen engasjerer seg i saker som dette. Nå har vi funnet gode løsninger som sikrer både gode treningsforhold for politiet og en god hverdag for innbyggerne ved Taraldrud, sier Sanner.

Se dokumentene

Du kan se pressekonferransen i sin helhet i videovinduet øverst i saken. Vi har også samlet viktige lenker for deg som ønsker å fordype deg ytterligere i planene!

Klikk her for å lese planvedtaket

Klikk her for å lese reguleringskartet

Klikk her for å lese reguleringsbestemmelsene

Klikk her for å lese revidert støyrapport

Powered by Labrador CMS