VIL LOKKE PHS TIL KOLBOTN: – Fasadene til rådhuset kan ikke endres, men det kan bygges nye bygg på p-plassene nord og sør for rådhuset, sier ordfører Thomas Sjøvold.

– Perfekt for en politihøyskole!

Oppegård rådhus foreslås solgt til lovens lange arm!

Publisert

Mange har lurt på hva som skal skje med Oppegård rådhus når vi slås sammen med Ski, og den nye storkommunens administrasjonssentrum etableres utenfor Oppegård. Nå lanseres en spennende plan, som kan bety at rådhuset blir transformert til en utdanningsinstitusjon - for politiet!

– Vi har hele tiden ønsket oss en institusjon som kan trekke folk til Kolbotn sentrum og skape mange arbeidsplasser. Vi er kjent med at det søkes lokalisering av Politihøgskolen (PHS) utenfor Oslo. Oppegård kommune har flere mulige lokaliseringer å tilby. Rådhus- kvartalet er den mest attraktive eiendommen vi har i Kolbotn sentrum. Det passer perfekt for PHS, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Stor utfordring

Han sier det kan bli en stor utfordring for kommunen å forvalte den 38 år gamle rådhusbygningen etter kommunesammenslåingen i 2020. Det skal være ett rådhus i Nordre Follo kommune, og det skal etableres i Ski.

Les også: Ski blir Nordre Follos maktsenter

Under kommunereform- forhandlingene ble det sagt at salg av rådhusene på Kolbotn og i Ski kan finansiere det nye rådhuset i Ski.

PS! Saken fortsetter under bildet!

VIL LOKKE PHS TIL KOLBOTN: – Fasadene til rådhuset kan ikke endres, men det kan bygges nye bygg på p-plassene nord og sør for rådhuset, sier ordfører Thomas Sjøvold.

Senest i januar 2020

Oppegård rådhus kan bli frigjort for annen bruk senest den 1. januar 2020, ifølge Sjøvold.

Ifølge den vedtatte sent- rumsplanen kan rådhustomten brukes til blandet formål som offentlig/privat tjenesteyting og bolig, med hensynssone for bevaring av kulturmiljø.

Les også: Nå er Nordre Follo kommune vedtatt

– Fasadene til rådhuset skal bevares og kan ikke endres, men alt som er inne kan bygges om og tilpasses etter behov. Det grønne parkområdet ved rådhuset skal også bevares, men det kan reises nye bygg på parkeringsplassene nord og sørvest for rådhuset, sier ordføreren.

VIL LOKKE PHS TIL KOLBOTN: – Fasadene til rådhuset kan ikke endres, men det kan bygges nye bygg på p-plassene nord og sør for rådhuset, sier ordfører Thomas Sjøvold.

PS! Saken fortsetter under bildet!

Flere fordeler

– Vi kontaktet PHS i forbindelse med saken og fikk vite at avgjørelsen skal tas av Justis- og beredskapsdepartementet (JD), og at saken må sendes snarest, sier Sjøvold.

I lokaliseringsstudien, som ble sendt til JD for to uker siden, nevner kommunen flere fordeler ved lokalisering av PHS i Kolbotn sentrum.

Les også: Her er avtalen for Nordre Follo

– Kolbotn togstasjon ligger rett ved rådhuset og det er tolv minutter med direktetog til Oslo S. I Kodakbygget på Mastemyr, bare en kilometer unna Kolbotn sentrum, ligger Oslopolitiets innsatsenhet med omfattende øvingsfasiliteter. I tillegg skal det etableres Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, to kilometer fra rådhuset, sier Sjøvold.

Det nevnes også idrettshall, svømmehall og utendørs treningsaktiviteter i umiddelbar nærhet, samt mulige tomter for etablering av studenthybler i gangavstand.

PS! Les mer om saken i papirutgaven av Oppegård Avis fra torsdag den 30. mars!

Powered by Labrador CMS