GENERALSEKRETÆR: Signe Horn er generalsekretær i Voksne for Barn.

Lokal storsatsning på barns psykiske helse

Flere barn og unge enn før sliter psykisk. Nordre Follo fortjener honnør for å prioritere arbeid med psykisk helse i skolen.

Publisert

Nordre Follo kommune har inngått en fireårig avtale med Voksne for Barn om en bred satsning på psykisk helse, livsmestring og inkludering i skolen. Alle de 21 barne- og ungdomsskolene i kommunen vil systematisk gjennomføre skoletiltak som er ment å styrke både den enkelte eleven, klassemiljøet og skolen som en arena for inkludering. To av de første skolene som går i gang denne høsten, er Vassbonn og Østli skole i Oppegård. Arbeidet er i hovedsak finansiert gjennom Helsedirektoratet.

I en periode hvor vi på nasjonalt nivå har sett økninger i psykiske vansker blant barn og unge og et økende problem med ufrivillig skolefravær, er vi nødt til å ta barn og unges psykiske helse på alvor. Det gjør vi best ved å jobbe med emosjonell utvikling, inkludering og fellesskap fra tidlig av.

PÅ OPPLÆRING: Tidligere i høst fikk ansatte i Nordre Follo kommune opplæring i programmet, blant annet Katti Anker Teisberg, områdeleder skole, Oppvekst og læring i Nordre Follo, til høyre.

Samarbeidet omfatter alle skoletiltakene vi driver: Zippys venner for 1.-4. trinn, Passport for 5.-7. trinn og Drømmeskolen for ungdomsskolen, i tillegg til supportgrupper i skolen for inkludering og forebygging av mobbing. Selv om vi har drevet disse programmene i flere år – Drømmeskolen helt siden 2012 – er dette første gang vi har opplevd at en kommune har inngått avtale om alle skoletiltakene våre.

Folkehelse og livsmestring ble innført som et tverrfaglig tema i skolen i 2020. Stadig er det mange foreldre som knapt vet at "livsmestring" er noe barna skal lære om og trene på, eller hva det betyr. Tiltakene Nordre Follo nå satser på, fyller begrepet med innhold. Det handler om å sette barna bedre i stand til å snakke om og håndtere egne følelser, og ikke minst om å støtte hverandre. Det handler om å mestre situasjoner som kan oppleves vanskelige emosjonelt og relasjonelt. Det handler om å skape et læringsmiljø hvor elevene opplever trygghet og tilhørighet, hvor de blir bedre kjent med seg selv og får brukt ressursene sine, og hvor den psykiske helsa til den enkelte elev fremmes.

Det nyeste tiltaket som skal gjennomføres i Nordre Follo, er supportgrupper. Supportgruppene skal bidra til å gi elever som blir utsatt for mobbing rask hjelp gjennom metodikk hvor medelever styrker og støtter den utsatte eleven. Det er en tilnærming vi har stor tro på, hvor fokus er å legge til rette for at fellesskapet stiller opp for dem som trenger det aller mest.

Vi gleder oss til samarbeidet med skolene!

Signe Horn, generalsekretær, Voksne for Barn

Powered by Labrador CMS