GRUPPELEDER: Knut Tønnes Steeneres er varaordfører i Nordre Follo kommune, men er også gruppeleder for FrP-politikerne i kommunestyret.

Reagerer etter Rådhuspark-oppslag

Knut Tønnes Steenersen presiserer at FrP også er med på Rådhuspark-planene og at de vil jobbe for å sikre gode parkeringsmuligheter. 

Publisert

Fredag skrev Oppegård Avis i denne saken at Høyre, Pensjonistpartiet og Senterpartiet ønsker utvide Rådhusparken. Gruppeleder i FrP og varaordfører, Knut Tønnes Steenersen, reagerer på at FrP ikke ble nevnt i saken. Bakgrunnen for at FrP ikke ble nevnt viser seg å være en skrivefeil i pressemeldingen tilsendt Oppegård Avis. 

Steenersen ønsker å presisere at både han og FrP støtter Høyre, Pensjonistpartiet og Senterpartiet fullt ut. 

– Som politiker har vi ansvar for å forvalte de verdier kommunen har samtidig som vi skal lytte til innbyggernes ønsker. Jeg er fornøyd med at vi har klart å skape en god balanse i denne saken. Vi får nå en god utbygging på denne tomten som vil gi et godt bomiljø og sårt tiltrengte inntekter i kommunekassa som vi kan bruke til andre viktige formål. Samtidig vil vi gjøre Kolbotn til et hyggelig sted å være, men en fin park som vil bli et hyggelig samlingspunkt for alle som bor og ferdes i Kolbotn. Dette blir veldig bra, sier gruppelederen i FrP til Oppegård Avis. 

– Har utfordringer med å fjerne all parkering

Steenersen sier også ifra om at det er vanskelig å akseptere at det nå ligger an til at tre offentlige parkeringsplasser forsvinner. Derfor vil de jobbe for å sikre parkeringsmuligheter i forbindelse med det nye bygget som kommer på tomta rundt rådhuset.

– Jeg skal ikke legge skjul på at FrP har utfordringer med å fjerne all parkering som i dag er ved det gamle rådhuset. Vi mener det er viktig for det lokale næringsliv og de som har behov for å bruke bilen til Kolbotn sentrum. Vi har derfor sagt at vi ønsker offentlige parkeringsplasser i den parkeringskjelleren som vil bli bygget, samt at vi ønsker en del korttidsplasser ute som kan benyttes av de som har ærend i Kolbotn sentrum. I tillegg tror vi ikke de som har funksjonsnedsettelse bør tilbys parkering i en kjeller, så vi ønsker at disse skal få lett tilgjengelig parkering utendørs. Vi er helt sikre på at vi klarer å kombinere dette med en flott park og en god utbygging, sier han. 

Powered by Labrador CMS