Freidighetens nådegave

Over flere spalter av Oppegård Avis står Arbeiderpartiet frem og vil bygge lokalsykehus på Rosenholm.

Publisert

Saken presenteres som om dette er partiets eget påfunn. Det er Helse Sør-Øst som har antydet at et nytt lokalsykehus kan legges til Oslo syd eller Oppegård. Ordfører Thomas Sjøvold pekte i et brev til Helse Sør-Øst allerede i 2015 på Rosenholm som et aktuelt tomtealternativ.   Men at Arbeiderpartiet støtter tanken om at et eventuelt lokalsykehus her, er utmerket.

 Men da fortoner det seg mer enn merkelig at det samme Arbeiderpartiet – dagen før sykehussaken kom på trykk – stemte mot et forslag om å omregulere Rosenholm Parkering til formål næring/tjenesteyting. En slikt formål er nettopp det som skal til for å kunne legge et eventuelt fremtidig sykehus hit. Arbeiderpartiet stemte for å opprettholde formål parkering. Det er vel neppe et Drive In-sykehus partiet har hatt i tankene?

 For ordens skyld gjør jeg oppmerksom på at det området som er omregulert, er det som i dag benyttes til bussparkering. Dagens innfartsparkering ligger i Oslo.

Powered by Labrador CMS