MANGLER FOTGJENGERFELT: Denne rundkjøringen i Taraldrudveien på Sofiemyrveien har ikke fotgjengerfelt.
MANGLER FOTGJENGERFELT: Denne rundkjøringen i Taraldrudveien på Sofiemyrveien har ikke fotgjengerfelt.

Vil ha bedre sikkerhet her

Mangelen på fotgjengerfelt i denne rundkjøringen har skapt ubehagelige situasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Da den nye rundkjøringen i Taralrudveien på Sofiemyr stod ferdig ved årsskiftet 2020-2021, var det en viktig detalj som manglet. Den har nemlig ikke fotgjengerfelt.

Dermed må de som eventuelt vil krysse den sterkt trafikkerte veien til fots, gjøre det «med livet som innsats».

Området er riktignok normalt sett ikke et sted det ferdes voldsomt mange myke trafikanter, men mangelen på fotgjengerfelt har visstnok skapt noen ubehagelige og potensielt trafikkfarlige situasjoner.

Ny skole

I sommer skjedde det dessuten en viktig endring i trafikkbildet for området. Da åpnet nemlig den private ungdomsskolen Wang Ung i nabolaget.

Den desidert korteste veien fra skolen og bort til butikker som Kiwi og Coop Extra er via Sam Eydes vei og over den nevnte rundkjøringen. Ifølge rektor Nina Sæthre har ikke elevene på skolen tillatelse til å gå på butikken i skoletiden, men hun ønsker defintivt bedre trafikksikkerhet velkommen.

– Er det ikke fotgjengerfelt der? Det burde det defintivt vært. Nå har ikke våre elever lov til å dra til butikkene på Sofiemyr i skoletiden, men vi kan ikke bestemme hva de gjør før og etter skoletiden. Derfor hadde det vært flott med en trygg overgang her, sier Sæthre til Oppegård Avis.

SAM EYDES VEI: Kommer du gående fra Sam Eydes vei, er det dette synes som møter deg i rundkjøringen.
SAM EYDES VEI: Kommer du gående fra Sam Eydes vei, er det dette synes som møter deg i rundkjøringen.

Kan bli et krav

Bedring kan det bli, men det vil i så fall ta tid.

Ifølge Eirik Krav Solheim, ingeniør i vei og park i Nordre Follo kommune er det på «tegnebrettet» med en forbedring her.

– Etter bygging av ny rundkjøring har Vei og park mottatt noen ønsker om at det bygges planfri kryssing (bru/undergang) av fylkesveien (Taraldrudveien), sier han til Oppegård Avis.

På spørsmål om det foreligger konkrete planer, svarer han følgende:

– Dette er naturlig tiltak for kommunen å sette som premiss ved transformering av området nord for fylkesveien fra industri/kontorer til boliger.

Tar saken videre

Han oppgir ikke noe tidsestimat, men oppfordrer heller folk å bruke alternativ rute.

– Dagens gangadkomst til butikkene er via brua ved Fløisbonnveien og langs Kongeveien, til man kommer til gangfeltet ved butikkene, sier kommunens mann.

Siden Taraldrudveien er en fylkesvei, er det heller ikke kommunens ansvar å sørge for sikkerheten på veien. Han lover likevel å spille ballen videre til riktig instans.

– Problemet som beskrives skal tas opp med Viken Samferdsel, svarer Krav Solheim.

Powered by Labrador CMS