ENGASJERT MANN: Shahram Ariafar sitter i kommunestyret, men denne gangen skriver han om sitt virke i samarbeidsutvalget på Follo barn- og ungdomsskole.

Kjemper for sårbare elever i Samarbeidsutvalget

AP-politiker vil ha mer inkluderende og støttende skole for alle. Han mener politisk innsats kan gjøre en varig forskjell.

Publisert

I dagens samfunn står vi overfor en rekke utfordringer knyttet til utdanning og trivsel blant barn og unge. Som politisk representant i Follo barn- og ungdomsskole, føler jeg meg privilegert over å ha blitt utnevnt til å representere våre kommunes mest sårbare elever. Jeg ser det som min oppgave å jobbe aktivt for å sikre at disse elevene får den støtten og oppfølgingen de trenger for å lykkes både faglig og sosialt.

Samarbeidsutvalget på skoler spiller en avgjørende rolle i å forme skolemiljøet og i å legge til rette for en inkluderende og støttende læringsarena. Aktive politikere i samarbeidsutvalget kan bidra til å sette fokus på viktige saker som angår skolens drift, trivsel blant elevene, og ikke minst, å sikre at elevene får den oppfølgingen de fortjener.

Vil jobbe for å redusere frafall

Det er viktig at politiske representanter engasjerer seg i Samarbeidsutvalget for å sikre at ressursene fordeles rettferdig og at beslutningene som tas, reflekterer behovene til hele skolesamfunnet. Gjennom min rolle som politisk representant, vil jeg jobbe for å fremme tiltak som bidrar til å redusere frafall, øke trivselen blant elevene og sikre at skolen tilbyr et inkluderende miljø for alle.

Det er viktig at politikere i samarbeidsutvalget er lydhøre overfor lærere, foreldre og ikke minst elevene selv. Ved å være til stede, lytte og handle i tråd med de behovene som kommer frem, kan vi skape en skole som fungerer for alle. Som politisk representant er jeg fast bestemt på å ta disse stemmene med meg inn i beslutningsprosesser, og jobbe for at hver enkelt elev får den støtten de trenger for å trives og lykkes på skolen.

Mener vi kan virkelig gjøre en varig positiv innvirkning

Jeg oppfordrer også mine kollegaer i samarbeidsutvalget til å huske de mest sårbare elevene i våre beslutninger. Gjennom samarbeid og felles innsats kan vi virkelig gjøre en forskjell for disse elevene, og legge grunnlaget for en bedre og mer inkluderende skole.

Dette er en oppfordring til alle politiske representanter i samarbeidsutvalget: La oss stå sammen om å sikre at våre skoler er steder der alle elever har muligheten til å blomstre, og deres unike behov blir ivaretatt. Vi skal jobbe for å skape et trygt og støttende læringsmiljø for alle elever, uansett bakgrunn eller utfordringer de måtte stå overfor. Gjennom engasjement, samarbeid og handlekraft kan vi virkelig gjøre en varig positiv innvirkning på skolens samfunn.

Vi må ikke glemme at barna og ungdommene er vår fremtid, og at det er vårt ansvar å sikre at de får den støtten og veiledningen de trenger for å lykkes. Ved å være aktive politikere i Samarbeidsutvalget kan vi bidra til å forme en bedre skole for alle.

Sammen kan vi forme en skole som virkelig er til for alle.

Shahram Ariafar

Powered by Labrador CMS