STILLER TIL VALG: Knut Oppegaard er en engasjert representant for Høyre i Nordre Follo kommune.

Endelig valg

Knut Oppegaard har ordet i «Slik har vi det nå». 

11. september skal det avgjøres hvem som skal ha styringen i landets fylker og kommuner de neste 4 årene. Datoen vinner gjenklang, samme dato i 2001 opplevde vi en av verdenshistoriens groveste terrorhandlinger. Det er rart å tenke på at det er 22 år siden, og at våre førstegangsvelgere ikke engang var født da dette skjedde.

Som lokalpolitiker på vei mot min 3. periode, må jeg innrømme at jeg nå er ganske lei valgkamp. Men vi må stå løpet ut og jeg håper at dere velgere også holder ut litt til. Ikke nok med at dere overstrømmes av brosjyrer og politiske budskap både i postkasser, sosiale medier og ansikt til ansikt. Noen partier synes ikke de får nok oppmerksomhet da heller, og velger å publisere sterke personlige historier gjennom betalte annonser som ligger så nær opp til redaksjonelt innhold som lovverket tillater.

Oavis synes ikke dette heller er nok og etterlyser enda mer fra flere partier. Jeg har ikke dårlig samvittighet, jeg tar stadig tastaturet fatt. Men jeg måtte kjenne litt på om jeg syntes det var OK å gå så direkte til verks overfor kandidater som stiller til valg, og som kanskje ikke føler at eksponering i lokalpressen er "eneste vei til frelse". Hva om Oavis selv hadde tatt et initiativ overfor de samme kandidatene? Jeg mener det må være lov å stille til valg uten å skrive leserinnlegg i Oavis. Likevel, jeg er sikker på at flere av dem vil ta utfordringen og selv svare ut hva de tenker om måten de ble utfordret på.

Allerede 10. august åpnet muligheten til å forhåndsstemme, og mange har benyttet den. Ved valget i 2019 var andelen forhåndsstemmer 26% i vår kommune, og det er grunn til å tro at den øker ved dette valget. Med en så lang forhåndsstemmingsperiode, blir kanskje litt av høytiden ved selve valgdagen borte, men ordningen er nok bra både for valgdeltakelsen og demokratiet (og på landsbasis stemte over halvparten på forhånd i 2019). Enten du stemmer før eller på selve valgdagen, håper jeg du husker å stemme både til kommunevalget og fylkestingsvalget. Visste du forresten at 30% i vår kommune unnlot å stemme ved 2019 valget? Hadde disse hatt et eget parti, hadde de blitt kommunens største parti med knapp margin …

Oavis har laget en fin artikkel om hvordan man kan gi personstemmer og "slengere" til enkeltkandidater fra andre partiers lister. Én ting som ikke nevnes er partienes litt ulike praksis i bruken av stemmetillegg og konsekvensen av dette. Valgnerder kan velge å lese seg opp på tidligere praksis med kumulering og strykning om de vil, det er definitivt spennende å lære hvordan valgordningen har endret seg opp gjennom tiden. Den praksisen vi nå har ble vedtatt i 2003. Det er ikke lenger mulig å stryke noen, men man kan gi personstemmer (halvparten av velgerne benytter seg faktisk av denne muligheten sist) og partiene kan gi sine fremste kandidater stemmetillegg.

Stemmetillegget betyr at kandidater med slikt tillegg automatisk tildeles 25% personstemmer. Dette er kandidater som står med fete typer på partilistene. Ordningen skal sikre at partiene får inn en kjerne av politikere med erfaring og god forankring i partiet. Det spesielle for noen partier, er at de har satt opp flere kandidater med stemmetillegg enn det de ligger an til å få inn ut fra meningsmålinger og prognoser. Det synes jeg velgerne bør merke seg. Vi har til gode å se noen få personstemmer fra mer enn 25% av listens velgere, så personstemmer til de nevnte partier lister gir begrenset mening. Du kan fortsatt bidra til å endre rekkefølgen langt ned på listen, men det spiller i praksis ingen rolle for kommunestyrets sammensetning. Jeg vil hevde at sunn praksis er å ikke gi stemmetillegg til mer enn f.eks 1/3 av antall kandidater man med en viss sannsynlighet kan forvente å oppnå.

I en tid hvor spaltene fylles med leserinnlegg som ofte preges av sterkt følelsesmessig engasjement for enkeltsaker, er det lett å la seg rive med. Husk da på at kommunestyreperioden varer i 4 år og at politikerne har ansvar for at beslutninger som fattes skal stå seg i mye lenger tid enn det. Jeg påvirkes også, men mener at beslutninger fattes best på bakgrunn av fakta og gode analyser. Husk at det alltid er velgerne som må betale for "valgflesket" politikere lover bort!

Vi er heldige i Norge som har et godt utviklet demokrati, og jeg håper at flere enn de 70% i vår kommune som stemte ved 2019 valget velger å benytte retten til å stemme både ved kommunevalget og fylkestingsvalget. Gi gjerne personstemmer, spesielt ved kommunevalget. Du kjenner ganske sikkert én eller flere på listen, og din stemme gjør en stor forskjell både for partiene og for rekkefølgen på listen, det er jeg selv et godt eksempel på. Jeg rykket fra 35. til 8. plass på listen ved siste valg og hadde ikke kommet inn i kommunestyret uten personstemmer og "slengere". Det er også veldig hyggelig for kandidatene, selv de med automatisk stemmetillegg, å se at de har ekstra støtte fra noen!

Om du fortsatt henger med, skal du få de 2 siste nerdefaktaene også. Ved fylkestingsvalget må en kandidat ha personstemmer fra 8 prosent av de som stemmer på listen for å endre rekkefølgen. Det skal veldig mye til for å oppnå dette i praksis, og jeg kjenner ikke til at det har skjedd i de større fylkene. Du vet sikkert at Viken nå skal oppløses, og at det derfor er til Akershus fylkesting vi i Nordre Follo stemmer frem kandidater. 

Til slutt: Når du gir en slenger, vit at du da også "gir bort" 1/47 (siden det er 47 seter i vårt kommunestyre) av stemmen fra partiet du velger liste fra til partiet kandidaten du gir din "slengerstemme" til tilhører. Det kan høres lite ut, men valg har blitt avgjort på bakgrunn av "slengere".

Riktig godt valg!

Powered by Labrador CMS