GLADERE DAGER: Dette bildet ble tatt i en mer positiv anledning enn dagens kraftfulle leserinnlegg.

– Smertegrensen er nådd

MdG har fått nok. I dette debattinnlegget raser de mot kuttene i forebyggende tjenester i kommunen.

NB: Dette er et debattinnlegg. Innholdet er innsenders meninger.

Massive kutt i forebyggende tjenester for barn, unge, eldre og sårbare. Det er konsekvensen av forslaget til budsjett som kommunestyret skal behandle i desember. Vil kommunestyreflertallet ta til fornuft å øke inntektene i stedet? 

Kommunen legger opp til å spare 97 millioner kroner på driftsbudsjettet i 2024. Her er noen av konsekvensene:

  • 4,6 millioner mindre til sosialtjenester.
  • 11 millioner mindre til skole og barnehage. Kutt i barnehageplasser, PPT, materiell, praktisk undervisning (Newton-rom) kompetanseheving for lærere og barnehageansatte m.m
  • 9 millioner mindre til barnevern.
  • 1,1 millioner mindre til barn og unge i risiko for utenforskap. Dette går utover fritidsklubber, utekontakt m.m
  • 22 millioner i kutt i eldreomsorgen, inkludert kutte fire forebyggende stillinger for tjenester som kan “overføres til innbyggerne selv, private aktører og næringslivet” 
  • 1 million mindre til kulturskolen. Kutt i ansatte, og penger til instrumenter. 
  • 1 million mindre til bibliotek. Færre ansatte, aktiviteter og arrangementer og kortere åpningstid. 
  • 18 millioner mindre til vedlikehold og skjøtsel av kommunal eiendom, vei og friområder.
  • Nedleggelse av Ski svømmebasseng, muligens Kråkstad basseng og kutt i frivillighet og idrett. 

Siden det allerede er kuttet til beinet, er det nå selve beina som må til pers.

MdG Nordre Follo

Alle vet at kutt i forebygging, skjøtsel og vedlikehold koster mer enn det smaker. Kostnadene øker mange ganger i den andre enden. Kutt i lavterskel psykisk helsehjelp for barn og i svømmetilbud går direkte utover liv og helse og fremtiden til våre barn. Kuttene kommer for å håndtere en kommuneøkonomi hvor en stadig større andel går til nye investeringer, renter og avdrag på lån, og hvor prisene på alt stiger.

Dårligere tilbud og tjenester for dem som trenger det mest

Det er ikke galt å kutte kostnader. Gjennom de fire siste årene er driften redusert, omstilt og effektivisert for omkring 100 millioner per år. Det har vært tøffe tak, og vi skulle gjerne vært mange av kuttene for uten. 

Likevel: Ingen av de foregående budsjettene kan måle seg med det vi står foran i år: Siden det allerede er kuttet til beinet, er det nå selve beina som må til pers.

Hvem vil kommunestyret prioritere?

Kommunestyret har et valg. Om ikke flertallet ombestemmer seg, vil de slå beina under de svakeste, for å opprettholde et stadig mer eksklusivt privilegium for de med middels og god økonomi. Det er nå kun 15 % av landets innbyggere som bor i en kommune uten eiendomsskatt. Kommunedirektøren er tydelig på hva innføring av eiendomsskatt ville bety og skriver selv: “det er ikke urealistisk at det ved innføring av eiendomsskatt i Nordre Follo etter innføringsperioden på fire år ville gitt en inntekt som helt eller delvis hadde dekket økningen i finansutgiftene de kommende årene” (Økonomi- og handlingsplan 2023-2026).” 

Det betyr at vi KAN bevare og beholde nivået på tjenestetilbudet som vi har i dag, også i årene framover, hvis vi vil.

Vi har et håp om at kommunestyret vil reversere mange av disse kuttforslagene. Men hvis man ikke samtidig vedtar å øke inntektene, skyver man bare problemene foran seg. Det er urettferdig, usolidarisk og uansvarlig.

Sturla Naas Johansen, Marina Heyerdahl, Mariya Simon, Jon Finngard Moe, John Todd Kvam, Mari Todd Kvam, Jens Petter Pedersen, Hans Martin Enger og Marthe Arnesen. - Miljøpartiet de Grønne

Powered by Labrador CMS