ØNSKER INNSPILL: Plansjef for kommunen, Arild Øien, ønsker nå innspill fra publikum. – Noe av det vi vet er viktig for oss og andre, er å ta vare på mest mulig grøntareal, sier han. Akkurat der Øien peker, kommer idrettshallen og skolene. Det var snakk om å legge det nærmere Kongeveien på fotballbanen, men de har gått bort ifra det.
ØNSKER INNSPILL: Plansjef for kommunen, Arild Øien, ønsker nå innspill fra publikum. – Noe av det vi vet er viktig for oss og andre, er å ta vare på mest mulig grøntareal, sier han. Akkurat der Øien peker, kommer idrettshallen og skolene. Det var snakk om å legge det nærmere Kongeveien på fotballbanen, men de har gått bort ifra det.

– Kom gjerne med innspill til Sofiemyr Idrettspark

Planforslaget til Sofiemyr Idrettspark, barne- og ungdomsskole er nå publisert, og kommunen inviterer befolkningen til å si sin mening.

Vi følger utviklingen av kommunens største utbyggingsprosjekt tett, nemlig byggingen av Sofiemyr Idrettspark, barne- og ungdomsskole.

Plansjef Arild Øien ledet an et informasjonsmøte 7. mars som omhandlet områderegulering for idrettsparken.

Les også: Byggestart på den nye hallen og storskolen på Sofiemyr blir trolig i 2019

– Nå har planprosessen startet. Nøyaktig hva vi skal gjøre, og hvordan vi skal gjøre det, skal planlegges nå, sier plansjef Øien.

Saken fortsetter under bildet.

Dette planlegges

ØNSKER INNSPILL: Plansjef for kommunen, Arild Øien, ønsker nå innspill fra publikum. – Noe av det vi vet er viktig for oss og andre, er å ta vare på mest mulig grøntareal, sier han. Akkurat der Øien peker, kommer idrettshallen og skolene. Det var snakk om å legge det nærmere Kongeveien på fotballbanen, men de har gått bort ifra det.
ØNSKER INNSPILL: Plansjef for kommunen, Arild Øien, ønsker nå innspill fra publikum. – Noe av det vi vet er viktig for oss og andre, er å ta vare på mest mulig grøntareal, sier han. Akkurat der Øien peker, kommer idrettshallen og skolene. Det var snakk om å legge det nærmere Kongeveien på fotballbanen, men de har gått bort ifra det.

Gjennom reguleringsprosessen skal det utarbeides en områderegulering med tilhørende konsekvensutredning.

Målet med reguleringen er å legge til rette for en idrettshall med minst fire hallflater, og mulighet for realisering av «Sofiemyr Crossover», en ungdomsskole for ca. 600 elever, og en barneksole for ca. 500 elever.

Les også:_– Hvorfor bør hele Sofiemyr Crossover realiseres nå?

ØNSKER BOLIGER HER: Grunneier har selv uttrykt ønske om boliger i næringsbygget langs Kongeveien, ved innkjørselen til Fløisbonneien, men det er foreløpig ikke bestemt.
ØNSKER BOLIGER HER: Grunneier har selv uttrykt ønske om boliger i næringsbygget langs Kongeveien, ved innkjørselen til Fløisbonneien, men det er foreløpig ikke bestemt.

– Kommunen ønsker gode trafikkløsninger og parkering for skole og idrett, og de skal vurdere mulighetene for å innpasse boliger i planområdet på de arealer som kommunen selv ikke lenger har behov for, sier Øien.

Politiske vedtak

Noen av de politiske vedtakene som er fattet i denne saken, er at reguleringsplanen skal legge til rette for bygging av idrettshaller, ballbaner, turveier, skoleanlegg, trafikkanlegg, turveier, og boligutvikling.

– Det som er utfordrende med denne reguleringsplanen, er at det skal mye inn på liten plass, sier plansjefen.

Les også: – Skal vi ha toppfotball i Nordre Follo?

Planprogrammet skal, hvis alt går som det skal, fastsettes en gang i løpet av mai eller juni, i følge Øien.

Deretter skal reguleringsplanen på høring til høsten, og første spadetak er lagt til våren 2019, altså om ett år.

I DETTE OMRÅDET: Det er i dette området hallen og skolen skal bygges.
I DETTE OMRÅDET: Det er i dette området hallen og skolen skal bygges.

Saken fortsetter under bildet. 

Kom med innspill!

– Nå ønsker vi at naboer og fremtidige brukere av anlegget kommer med sine innspill. Vi planlegger å sette av noen datoer til et åpent plankontor i den eksisterende hallen på Sofiemyr skole, men det er ikke helt bestemt ennå. Tilbud om åpent plankontor vil bli annonsert. Vi ønsker at folk engasjerer seg og deler sin lokale kunnskap med oss, sier Øien.

Foreløpig kan du sende inn ditt innspill, altså høringssvar, via kommunens nettsider hvor du også finner planprogrammet i sin helhet. Det ligger også i rådhusets resepsjon og på biblioteket i Kolben.

Du kan også sende inn forslag per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn. Merk innspill og høringssvar med saksnummer 17/4889.

Fristen er 11. april.

Fakta om Sofiemyr idrettspark og storskole

  • Onsdag 7. mars inviterte utbyggerne til møte i Oppegård rådhus.
  • Det skal blant annet bli idrettshall, barneskole, ungdomsskole, og anlegg for utenførsaktivitet.
  • Forprosjektfasen er antatt å vare ut 2018, før prosjektet legges på anbud tidlig 2019.
  • Størrelsen på prosjektet vil bli ca. 17 000 kvadratmeter totalt. Det er omtrent på størrelse med tre fotballbaner.
  • Områderegulering betyr at kommunen må avklare arealbruken for å ivareta vernehensyn eller for å tilrettelegge og legge rammer for videre planlegging, utvikling og bygging.
  • Plansjef er Arild Øien, prosjektsjef er Alan Raouf, og Henrik Dahlstrøm er prosjektleder.
  • Fristen for å sende inn innspill er 11. april.
Powered by Labrador CMS