LOKALPOLITIKER: Venstres Hanna Meyer Thuestad.

– Bygg 50-meters basseng

Venstres Hanna Meyer Thuestad mener at når man først skal bygge, må man tenke stort

Publisert

Oppegård kommune vil de neste årene måtte investere store beløp i skole, omsorg og idrett. Det aktive idrettsmiljøet har ønsket seg bedre og større anlegg på Sofiemyr. Det mener Oppegård Venstre de bør få.

Bygg for fremtiden

Opprinnelig gikk vi inn for rehabilitering – av øknomiske om miljømessige grunner. Når det nå er besluttet å rive Sofiemyrhallen er det nybygg som gjelder. Da mener Venstre at man må sikre at det bygges for fremtiden.

Venstre går inn for crossoveranlegget, slik det er foreslått. Vi har ingen sterke meninger om nøyaktig plassering og utforming, men vi går inn for at bassenget, når det først skal bygges, blir et 50-meters basseng og at det legges til Kolbotn sentrum eller Rosenholm.

DAGENS SVØMMEHALL: Sofiemyrhallens svømmehall er gammel og sliten, og trenger oppussing.

Flere grunner

Grunnene til å bygge et 50-meters basseng er flere. For det første er et 25 meters basseng for lite i forhold til de mange brukerne. Det er beregnet at et 25 meters basseng holder for en kommune på 10.000 innbyggere.

Oppegård har mer enn dobbelt så mange innbyggere. Resultatet er at kapasiteten i svømmehallen på Sofiemyr allerede er sprengt. Det er ikke plass nok til alle brukergruppene, fra skoleungdom til aktive svømmere til voksne mosjonister og pensjonister. Dertil kommer at det nå stilles strenge krav til svømmeferdigheter i skolen og at skolene derfor vil ha ytterligere behov for å kunne la elevene får svømmeopplæring og
trening.

For det andre, vil et svømmebasseng på 50 meter kunne brukes til konkurransesvømming og derfor være med på å utvikle denne idretten i kommunen. Det vil også være lettere å selge inn som et fellesprosjekt med andre kommuner, å dele på et 50 meters basseng bør la seg gjøre, et 25 meters basseng vil ikke ha kapasitet til andre enn kommunens egne brukere.

Plasseringen

Så til spørsmålet om plassering. Venstre går inn for at svømmehallen  bør legges til Rosenholm eller Kolboth sentrum. For det første vil man da kunne komme til svømmehallen med tog. Det gjelder både mange av de som bor i kommunen, ikke minst de som bor i Oppegård syd, men også personer fra nabokommuner.

En delt lokalisering vil også avlaste Sofiemyr trafikkmessig. Der kommer det til å bli mange nok biler som det er. Det er få som vil benytte både svømmehallen og de andre idrettsfasilitetene under samme besøket, så en samlokalisering har ingen trafikkmessig gevinst slik sett. Det samme argumentet gjelder parkeringsplasser.

Tar man svømmehallen ut av crossoverprosjektet vil behovet for parkeringsplasser bli mindre.

Økonomien

Et siste og vesentlig argument er økonomien i prosjektet. Hvis man bygger svømmehallen på Rosenholm eller i Kolbotn sentrum, vil et samarbeid med Oslo kommune være nærliggende. Oslo kommune har et stort behov for økt kapasitet og antaklig interesse for en kostnadsdeling.

Plasseringen langst toglinjen gir enkelt adgang for Oslos innbyggere, begge stasjonene ligger nær bygrensen.

En plassering i Kolbotn sentrum vil gjøre sentrum mer attraktivt og skape en ny sosial arena. Problemet her er antakelig plassmangel eller høye tomtekostnader. I så måte er Rosenholm kanskje gunstigst. Tomten som grenser til Rosenholms stasjon i dag er stor nok og ligger i dag brakk.

Den vil kunne egne seg bra, ikke minst fordi det vil gi økt arealutnyttelse ved å trekke sentrum nordover og kunne bidra til å etablere flere boliger her. Dette er med andre ord en bærekraftig løsning.

PS: Hva mener du om saken? Send din mening til oss! Du kan skrive inntil 3500 tegn. Send gjerne et bilde også, og fullt navn påkreves. debatt@oavis.no

Powered by Labrador CMS