STOPP: Dette store boligprosjektet på Tårnåsen går foreløpig en uviss fremtid i møte.

Bom stopp på Tårnåsen

Sviktende salg gjør at byggeprosjektet på Tårnåsen foreløpig settes på vent.

Publisert Sist oppdatert

Beslutningen om å utsette byggingen av leilighetsprosjektet på Tårnåsen Torg ble kommunisert ut til kjøpere av leilighet i prosjektet på torsdag.

Der står det følgende:

– Vi startet rivearbeidene i uke 35 og så med stor optimisme på økning i salg og oppstart av byggearbeider over nyttår. Slik har det beklageligvis ikke blitt, begynner brevet som er signert tre styremedlemmer i Tårnåsen BRL.

Solgt rundt 40 prosent

For å realisere et stort byggeprosjekt trengs det at det er forhåndssolgt en viss prosentandel av leilighetene, for at byggingen skal starte. Det har ikke skjedd på Tårnåsen.

– Den usikkerhet og økonomiske situasjon som preger samfunnet i dag gjør at vi ikke selger leiligheter i Tårnåsen Torg. Dette medfører at vi ikke innfrir det nødvendige prosentvise salget for å komme i gang med byggingen.

I prosjektet på Tårnåsen har selgerne satt dette tallet til 60 prosent, men i brevet til kjøperne står det at tallet nå er på bare 40 prosent og at selger dermed ikke fortsetter prosessen på nåværende tidspunkt.

NYTT PROSJEKT: Slik var det tanken at Tårnåsen Torg skulle se ut. Nå er alle kjøpekontrakter kansellert.

Kansellerer kontrakter

Nå har selger gått til det skritt å kansellerer alle kjøpekontrakter.

– Dessverre er det hendelser utenfor vår kontroll som har forsinket prosessen, og som gjør at vi nå ikke kommer i gang med byggingen. Dette har satt oss i en veldig vanskelig situasjon, Som en konsekvens av at prosjektet ikke kommer i gang, får ikke kjøperne boligene sine. Vi kansellerer derfor alle kontrakter jfr. § 15 i kjøpekontrakten med virkning fra dags dato.

Rivingen fortsetter

I brevet står det også at rivingen av eksisterende bygningsmasse nå vil fortsette, at eiendommens sikres og at prosjektet blir satt på pause. Det står ikke opplyst noe om når de forventer å kunne begynner igjen.

– Prosjektet realiseres når markedet og økonomien har stabilisert seg. Du som kjøper vil da få førsterett på leilighet når prosjektet realiseres.

Powered by Labrador CMS