Tømtebanen kunstgress

SKULLE HA VÆRT FERDIGSTILT: Den nye kunstgressbanen som skulle bygges på Tømtebanen skulle stå ferdig i disse dagene.

Tømtebanen kunstgress utsatt igjen

Det ble tidligere avsatt 13,6 millioner kroner til Tømtebanen kunstgress (TBK). Anleggsarbeidene med den nye banen skulle starte i fjor høst, men har ikke startet ennå. Dette kan resultere i at flere hundre fotballspillere i alle aldre nok en gang står uten vintertilbud.

Publisert

– Vi håper på en åpningskamp her våren eller sommeren 2020, sa daglig leder i KIL, Harald Vaadal, til Oppegård Avis i november 2018 da Oppegård Høyre og Oppegård KrF fremmet et fellesforslag om å avsette 13,6 millioner kroner til Tømtebanen kunstgress (TBK) i 2019-budsjettet.

NOVEMBER 2018: Håkon Bekkestad (nestleder i Kolbotn IL fotball herrer), Monica Ottesen (tidligere styreleder i Kolbotn IL fotball kvinner), tidligere ordfører Thomas Sjøvold, Britt Heidi O. Berger (styreleder i Kolbotn IL fotball herrer), Nina Vøllestad (leder for Oppegård idrettsråd), Sindre Tverå Brevik (sportslig leder i Kolbotn IL fotball herrer), og Harald Vaadal (daglig leder i Kolbotn idrettslag) håpet på oppstart av prosjektet om ett år.

Tømtebanen, som er en grusbane syd i Sofiemyr idrettspark per i dag, skulle dermed utvikles til en vinteråpen 11'er-kunstgressbane (51x89 meter) med undervarme og flomlysanlegg.

Banen med et nytt dekke skulle tilfredsstille krav i henhold til standarden "FIFA Quality". Etter vedtaket i kommunestyret ble midlene sikret.

Etter planen skulle anleggsarbeidene starte i fjor høst, men oppstarten ble utsatt.

Les også: Derfor sa de nei til kunstgress på Tømtebanen

Mot ferdigattest i september 2020

DETTE ER PLANEN: På bildet ser du den nederste delen av illustrasjonsplanen for den vedtatte områdereguleringen på Sofiemyr. Tømtebanen kunsgress er tegnet helt nederst i Sofiemyr idrettspark.

I den siste tertialsrapporten for 2019 kan vi lese at forprosjektet er ferdigstilt og TBK skal stå ferdig i september 2020.

I februar 2020 søkte kommunen om rammetillatelse for TBK. Etter kontraktssignering med totalentreprenør skulle totalentreprenøren overta rollen som ansvarlig søker i prosjektet frem til ferdigattest i september 2020.

Den ovennevnte fremdriftsplanen tilsier at annleggsarbeidene skulle være godt i gang, men det er ingen tegn til noe byggeaktivitet på stedet.

Forbereder ny anbudskonkurranse

I en uke har Oppegård Avis forsøkt å finne ut årsaken til at anleggsarbeidene ikke ennå er satt i gang. Verken kommuneadministrasjonen eller lokalpolitikerne kunne si noe om status i saken frem til i dag.

– Det ble utlyst en anbudskonkurranse for bygging av banen på nyåret. Ved tilbudsfristens utløp i april var det kun mottatt to tilbud. Konkurransen ble avlyst 28. april, da et av tilbudene måtte avvises på bakgrunn av et ikke oppfylt krav i kravspesifikasjonen. Dermed gjenstod kun ett tilbud og vi anså at vi da ikke hadde reell konkurranse, så vi valgte derfor å avlyse konkurransen, forklarer Aud Val, virksomhetsleder for byggeprosjekter i Nordre Follo.

Hun sier kommunen planlegger å legge prosjektet ut på en ny konkurranse i løpet av sommeren 2020.

Prosjektkontoret startet opp arbeidet med utarbeidelse av kravspesifikasjon og rammetillatelse i juni/juli 2019. Planen var da at det skulle utlyses konkurranse i desember 2019. Arbeid med rammetillatelse ble mer omfattende enn antatt. I tillegg kom en sak rundt avklaring av banestørrelsen, da KIL ønsket å ha større bane enn hva reguleringen tillater. Arbeidene ble derfor ikke utlyst før i januar 2020, sier Val.

Tre måneder med anleggsarbeid

– Hvorfor har dere ventet med å sette i gang med en ny konkurranse i to måneder (siden 28. april) ?

– Ut ifra det vi så i den kansellerte konkurransen har vi jobbet med å få kravspesifikasjonen mer optimal, - i samarbeid med KIL. Vi vurderer også kvalifikasjonskravene på nytt,sier Val.

Oppegård Avis har ikke fått svar fra kommunen om en forventet ferdigstillelsesdato.

– Anleggsarbeidene er estimert til tolv uker (tre måneder). Den endelige datoen for ferdigstillingen av banen vil være avhengig av fremdrift for konkurransen, samt værforhold utover høsten, sier Val.

Det betyr at hvis anleggsarbeidene kan starte i september, vil de ikke være avsluttet før vinteren starter.

– Det er naturligvis synd at Tømtebanen ikke ble realisert som planlagt. Nå jobber vi mot å utlyse konkurransen i sommer, og håper på flere tilbydere denne gangen. Det er også viktig å legge til at værforhold vil være avgjørende for fremdrift av byggingen, sier Val.

– Prosjektet vårt henger sammen med kommunens prosjekt, men vi håper fortsatt bane med undervarme blir realisert i år.

Harald Vaadal, daglig leder i KIL

Les også: – Fotball er ikke en helårsidrett

Bergvarmeløsning må gjennom et forprosjekt

I fjor sommer ble det laget en behovsanalyse for bygging av TBK. Her skriver KIL at de arbeider med en mulig bergvarmeløsning for hele Sofiemyr idrettspark Syd.

Ved en realisering av dette vil TBK kunne koble seg på og således sikre vinteråpen bane. Det vil bli et behov for rørlegging fra banen til energisentralen. Lokalisering av denne er ikke besluttet ennå.

– Dette er en prosess som fortsatt pågår. Prosjektet vårt henger sammen med kommunens prosjekt, men vi håper fortsatt bane med undervarme blir realisert i år. Kostnadene med bergvarmeløsningen må KIL dekke selv, men foreløpig har vi ikke landet kostnadene og finansieringen. Det må gjennom et forprosjekt først, og det er ikke klart ennå. Det er mye som gjenstår for vår del, sier Harald Vaadal i KIL.

– Vi ser det er risiko for at TBK kan bli utsatt, og da kan vinteren bli utfordrende for fotballen. Vi må planlegge for at utsettelse kan bli en realitet, men vi tar ikke sorgene på forskudd, sier Vaadal.

Les også: Kommunen kunne søke om spillemidler til undervarme på Sofiemyr kunstgress

Miljøvennlige alternativer av best kvalitet

I ytelsesspesifikasjonen for TBK skriver kommunen at målgruppen for den nye banen er ungdom og seniorer.

Videre skriver kommunen at de ønsker tilbud på kunstgress av den kvalitet leverandør mener er best kvalitet for breddefotball.

Kommunestyrets vedtak betinger i tillegg at "det skal benyttes miljøvennlige alternativer istedenfor gummigranulat ved etablering av kunstgress på Tømtebanen. Det vurderes i samarbeid med idrettslaget hvilken alternativ løsning som velges."

Les også: Vil ikke dele banekapasitet med Oppegård

 

Lavest dekning i tidligere Akershus

Fotball er den største idretten i Kolbotn idrettslag (KIL), som har en lang tradisjon som fotballklubb, både med topp og breddefotball. 

Fotballgruppene, som består av 950 aktive spillere og 100 lag, er det en sterk underdekning på baner, og gruppene har sett det nødvendig å leie treningsbaner utenfor kommunens grenser, spesielt i vinterhalvåret. I tillegg er kvaliteten på eksisterende gressbaner ikke tilfredsstillende.

Til tross for den enorme interesse for fotball, har tidligere Oppegård kommune kun to 11’er-kunstgressbaner (hvorav kun den ene av disse (Østre Greverud kunstgress) har undervarme, men som ikke fungerer tilfredsstillende).

Tidligere Oppegård var dermed den kommunen med lavest dekning av kunstgressbaner i tidligere Akershus (red. anm.: Fra 1. januar 2020 er Nordre Follo en del av Viken). Tidligere Ski kommune har mye bedre dekning sammenliknet med Oppegård. Sjekk tabellen nedenfor!

I tillegg var Oslo og tidligere Akershus de fylkene med lavest dekning av kunstgressbaner blant alle landets fylker. 

Les også: – Det er en stor skandale

Ikke i stand til å gi fullverdig tilbud til alle årsklasser

I fjorårets behovsanalyse for bygging av Tømtebanen kunstgress (TBK). Her påpekes det at fotball er en helårsidrett, og det gjelder fra barnefotball til seniornivå. Det innebærer at behovet for baner er svært stort også i vinterhalvåret.

Videre står det at "KIL forventes å kunne gi et fullverdig tilbud til alle årsklasser, også i vinterhalvåret, noe klubben ikke er i stand til. Løsningen blir at klubben må leie baner utenfor kommunen med lang reisevei, dårlige treningstider og store ekstrakostnader."

KIL skriver at de har ambisjoner om å være den prefererte klubben i Nordre Follo. Det for alle som ønsker å spille fotball. Dette gjelder både de som ønsker en sosial arena med fysisk aktivitet, og for de som ønsker en best mulig utviklingsarena med toppfotball.

Les også: Stengte alle fotballbaner for vinteren

Avgjørende for KIL

Med tanke på de ovennevnte utfordringene har KIL i lang tid sett frem til å få etablert TBK, som i sum vil dekke vesentlig behov for klubben.

Klubben skriver selv at ved etablering av en ny kunstgressbane vil de oppnå følgende gevinster:

  • Flest mulig lengst mulig vil får høyere måloppnåelse
  • Tilfredsstillende fotballtilbud i vinterhalvåret også til barn og unge
  • Bedre tilbud for spillerutvikling
  • Økt kvalitet på kamparena for ungdomsfotballen i sesong
  • Slipper å leie baner utenfor kommunen
  • Betydelig sparte kostnader for klubbmedlemmer
  • Oppegård IL vil få økt kapasitet i vintersesong på Østre Greverud kunstgress da KIL vil ha vesentlig mindre andel av treningstidene
  • Etablering av snødeponi på kortsidene som sikrer miljøkrav
  • I tillegg vil en utvidet bane til 115 meters lengde sikre AMF-kamparena.

Les også: Går i strupen på lokalpolitikere og kommunen

Powered by Labrador CMS