TAR OPP SAKEN MED STATSRÅDEN: Stortingsrepresentant for Ap i Helse- og omsorgskomiteen, Tuva Moflag (Ap), er også kjent som tidligere ordfører i Ski (2015-2017). Foto: Yana Stubberudlien/Innfelt foto: Bernt Sønvisen

Ahus sliter med koronaprøver: – Krise for barnehagene og skolene med for lang svartid

Stortingsrepresentant Tuva Moflag (Ap) er bekymret for at Nordre Follo ikke får sporet smitten raskt nok når innbyggerne som har testet seg må vente på svar i opp mot fem dager. – At vi har nok analysekapasitet er avgjørende for at vi skal lykkes med smittesporingsarbeidet, sier hun.

Publisert Sist oppdatert

Helsedirektoratet satt et mål om at inntil fem prosent av befolkningen i en kommune må kunne testes i løpet av én uke, hvis vi får en ny stor smittebølge i Norge.

Nordre Follo kommune med sine 59.288 innbyggere må teste 2.964 innbyggere i løpet av en uke for å kunne nå dette målet.

Fra 200 per dag til 1400 per uke

Testkapasiteten i Nordre Follo har økt i løpet av de siste tre månedene. Da kommunen innrapporterte testkapasiteten til Helsedirektoratet 18. august, var den reelle testkapasiteten i Nordre Follo på inntil 200 innbyggere per dag.

Nå testes det mellom 700 og 1300 innbyggere i vår kommune per uke. Forrige uke ble det satt en ny rekord med 1400 tester, som betyr at kommunens testkapasitet fortsatt er under halvparten av det som er Helsedirektoratets mål.

Les også: Sliter med å få opp testkapasiteten

Måtte vente i fem fager

For at kommunene skal kunne gjøre sitt arbeid med testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK), er de avhengig av at sykehusene også har kapasitet til å analysere prøvene.

Covid-19-prøvene fra Nordre Follo analyseres på Ahus. Oppegård Avis har fått flere henvendelser fra våre lesere som reagerer på at svartiden er for lang.

– Da sønnen vår ble testet for Covid-19 for halvannen uke siden, tok det fem dager på å få svar fra Ahus. Det er for lang svartid. Som følge av karantenetiden i påvente av prøveresultatene, gikk sønnen vår glipp av undervisningen på skolen, sier Kristine Brataas Løvsland fra Sofiemyr.

BEKYMRET: Pia Katarina Halvorsen.

– Krise for barnehagene

Situasjonen er også utfordrende for ansatte i kommunale virksomheter. Barnehagene og skolene er sterkt rammet.

– Det er kritisk for barnehagene at barnehageansatte som har hatt lette forkjølelsessymptomer må vente i dagevis på testresultat for å kunne gå på jobb igjen. De rekker å bli friske, men må være i karantene i påvente av et negativt prøvesvar. Dette er en sikker innertier på å skape utslitte barnehageansatte. Det er virkelig ikke holdbart å bruke fem eller seks dager på å komme med et svar. Det er faktisk krise for barnehagene, påpeker Pia Katarina Halvorsen.

Helsehjelp til barn og sårbare grupper

I august skrev kommunen til Fylkesmannen at tilgang på personell til koronatesting var kritisk. Kommunen har også rapportert om de hadde benyttet utstrakt omdisponering av personell, og at de skulle gå til ytterligere skritt for å rekruttere tilstrekkelig personell.

– Fylkesmannen forstår at tiltaket med omdisponering av personell kan være nødvendig for å sikre kommunens beredskap, men kommunen har likevel plikt til å sikre forsvarlige helsetjenester til sine innbyggere på andre viktige områder. Arbeidet med testing skal ikke gå på bekostning av nødvendig helsehjelp til barn og andre sårbare grupper, påpekte assisterende fylkeslege Hanne Fisknes til Oppegård Avis på vegne av Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Under to dager i gjennomsnitt

Det er ikke bare Nordre Follo, men flere andre kommuner tilknyttet Ahus som forteller nå om en ventetid på opp mot fem dager på å få svar på prøver.

Ifølge VG har Ahus noen utfordringer knyttet til manglende leveranser av reagenser for analysering av prøvene. I tillegg til eget opptaksområde Nordre Follo hører til, mottar Ahus covid-19-prøver fra Gjøvik, Elverum, Lillehammer og Hamar i Innlandet.

– Gjennomsnittlig svartid i forrige uke var 1,67 dager. For prøver som er knyttet til utbrudd og som haster, foreligger svar innen 24 timer. Ikke-prioriterte prøver analyseres så raskt som mulig. Svartiden for disse er for tiden opp til tre dager, sa divisjonsdirektøren og sjefen for Ahus-laboratoriene, Janne Pedersen, til VG.

– Vanskeliggjør kommunens arbeid

KORONATESTING I SKI: En av innbyggerne kontaktet oss i helgen med følgende spørsmål: "Siden testing av potensielle smittebærere foregår innendørs i hallen, er det trygt for personell uten smittevernsutstyr å være der, slik man ser på bildet? De som tar prøvene har verneutstyr, men ikke de som tar prøvene videre eller kommer med testutstyret. Hvilke rutiner har kommunen for sine ansatte som jobber på testsenteret når det gjelder bruk av smittevernutstyr? Er det snakk om avvik fra rutiner eller det er helt trygt å jobbe der uten smittevernutstyr?". Kommunen har foreløpig ikke besvart disse spørsmålene. Foto: Privat

Stortingsrepresentant for Ap i Helse- og omsorgskomiteen, Tuva Moflag (Ap), sier hun er bekymret for at Nordre Follo ikke får sporet smitten raskt nok når innbyggerne som har testet seg må vente i så mange dager før de får svar.

– Jeg har fått tilbakemelding fra flere kommuner i Akershus at manglende analysekapasitet ved Ahus vanskeliggjør kommunenes arbeid med testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK), sier Moflag, som bor på Langhus.

Hun reagerer på at Ahus ikke har større kapasitet til å kunne håndtere koronaprøvene raskere, og tok opp denne problemstillingen med statsråden:

"Hvordan er Ahus og andre sykehus sin kapasitet til å analysere koronatester, og hva vil statsråden gjøre for å styrke kapasiteten slik at dette ikke forsinker kommunenes arbeid med testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK)?"

Moflag sier hun forventer å få svar fra statsråden mot slutten av uken.

– Det er avgjørende for oss

Når testkapasiteten i Nordre Follo har økt, mener Tuva Moflag at staten også burde ha gjort jobben sin ved å øke analysekapasiteten på Ahus.

Hun påpeker også at problemstillingen med lang svartid på Ahus ble tatt opp av kommuneoverlegen i Nordre Follo under det forrige formannskapsmøtet.

– At vi har nok analysekapasitet er avgjørende for at vi skal lykkes med smittesporingsarbeidet. Det holder ikke å be kommunene om å øke sin testkapasitet hvis ikke staten stiller opp med kapasitet til sin del av jobben, sier Moflag.

Powered by Labrador CMS