DAGENS TESTSTASJON: Langhus bo- og servicesenter, som holder til rett i nærheten av Langhussenteret, brukes som kommunens teststasjon i dag, men for å øke testkapasiteten fra nær 1,5 til 5 prosent er kommunen avhengig av å finne en ny lokalisering for teststasjonen. Dette arbeidet er påbegynt. ifølge den ferske rapporten.
DAGENS TESTSTASJON: Langhus bo- og servicesenter, som holder til rett i nærheten av Langhussenteret, brukes som kommunens teststasjon i dag, men for å øke testkapasiteten fra nær 1,5 til 5 prosent er kommunen avhengig av å finne en ny lokalisering for teststasjonen. Dette arbeidet er påbegynt. ifølge den ferske rapporten.

Sliter med å få opp testkapasiteten

Nordre Follo er fortsatt ikke i stand til å teste 5 prosent av befolkningen på en uke.

Publisert Sist oppdatert

Nordre Follo rapporterer om at de per nå har kapasitet til å teste 200 innbyggere per dag og har en plan for å oppskalere til 400 per dag. Med dette rapporterer de at de per nå har en testkapasitet nær 1,5 prosent per uke og en plan for å oppskalere til nær 5 prosent per uke.

Hanne Fisknes, assisterende fylkeslege hos Fylkesmannen i Oslo og Viken

I tillegg til Nordre Follo har Oslo og flere andre store kommuner som Fredrikstad, Kongsberg, Nes og Nittedal problemer med å få opp testkapasiteten. Det går fram av en fersk kartlegging Fylkesmannen i Oslo og Viken har gjort.

Kommunal Rapport omtalte saken først. Oppegård Avis har nå også fått innsyn i den aktuelle rapporten som ble oversendt Helsedirektoratet tirsdag 18. august.

Langt unna målet

Om dagens testkapasitet i Oslo og Viken:

  • Ifølge Helsedirektoratet skulle alle kommuner fra august ha en bemanningsplan for å kunne teste 5 prosent av befolkningen på kort varsel.
  • 95% av kommunene opplyser om at de har kapasitet til å teste kun 1,5% av befolkningen.
  • 80 % av kommunene har en plan for å kunne teste 5% av befolkningen.
  • Flere kommuner nevner samarbeid med nabokommuner og videre planer for samarbeid om testing på 5%-nivå innen utgangen av august.
  • Nordre Follo og flere andre kommuner med utbrudd melder om omfattende smitteoppsporingsarbeid som krever betydelige ressurser i form av tid, personell og kompetanse. Disse kommunene ser seg nødt til å omdisponere personell fra andre tjenesteområder i kommunen, som kan gi utfordringer på sikt.
  • Det jobbes med å finne alternative løsninger og oppbemanning i flere kommuner.

Kilde: Fylkesmannens kartlegging av testkapasitet i Oslo og Viken. Rapporten ble oversendt Helsedirektoratet tirsdag 18. august.

Ifølge Helsedirektoratet skulle alle kommuner fra august ha en bemanningsplan for å kunne teste 5 prosent av befolkningen i løpet av en uke på kort varsel. Nordre Follo kommune med sine 59.288 innbyggere må teste 2964 innbyggere i løpet av en uke for å kunne nå dette målet.

Realiteten er annerledes, viser rapporten. Nordre Follo kommune har innrapportert til Fylkesmannen om en reell testkapasitet på inntil 200 innbyggere per dag.

Kun ett smittetilfelle unna «rød sone»

Nordre Follo kommune har hittil rapportert om tre dødsfall og 125 smittetilfeller, som er en økning på elleve smittetilfeller i løpet av de siste to ukene.

Folkehelseinstituttet (FHI) opererer med en grense på 20 registrerte smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager, som en grense for å innføre karantene for reisende fra disse områdene. De siste to ukene var Nordre Follo kommune (red. anm.: Nordre Follo har 59.288 innbyggere) bare ett smittetilfelle unna rød sone, skriver Østlandets Blad.

Videre skriver ØB at Nordre Follo kommune ikke har noen konkrete planer om å iverksette ytterligere generelle tiltak mot befolkningen i forbindelse med de nye smittetilfellene som er registrert de siste ukene.

– Vi kommer ikke til å gjøre inngripende tiltak på egen hånd uten å rådføre oss med FHI og helsemyndighetene. Vi ser fortsatt et veldig behov for at folk holder avstand, at de vasker hender, og holder seg hjemme når de føler seg dårlig, sier kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold til ØB.

Har planer om å doble testkapasiteten ved behov

På spørsmål om hvilke tiltak som er gjort, gjøres og er planlagt for å bedre testkapasiteten, svarer Nordre Follo til Fylkesmannen at "ved behov for ytterligere utvidelse av testkapasiteten har kommunen planer for å doble testkapasiteten ved å utvide til dag- og kveldsskift på teststasjonen".

– Nordre Follo rapporterer om at de per nå har kapasitet til å teste 200 per dag og har en plan for å oppskalere til 400 per dag. Med dette rapporterer de at de per nå har en testkapasitet nær 1,5 prosent per uke og en plan for å oppskalere til nær 5 prosent per uke. Fylkesmannen har ikke kartlagt kommunens pågang av personer som har behov for test, og som er det behovet kommunen bør ha som mål å møte, sier assisterende fylkeslege hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, Hanne Fisknes, til Oppegård Avis.

Behov for ny teststasjon

Fylkesmannen har også stilt spørsmål til kommunene om hvordan de kan nå målet om den ønskede testkapasiteten på 5 prosent, og har bedt alle kommunene i Oslo og Viken om å skissere forslag til løsninger og hva som trengs for at målet kan nås.

Nordre Follo kommune har svart følgende på dette:

"For å øke testkapasiteten ytterligere er kommunen avhengig av å finne ny lokalisering for teststasjonen (red. anm.: Kommunens teststasjon er lokalisert på Langhus bo- og servicesenter i dag). Dette arbeidet er påbegynt."

Utstrakt omdisponering av personell

Helsedirektoratet har understreket at arbeidet om å nå målet om 5 prosent med den såkalte TISK-strategien (red. anm.: den handler om å slå ned smitteutbrudd gjennom testing, isolasjon, smittesporing og karantene) ikke skal gå på bekostning av nødvendig helsehjelp til barn og andre sårbare grupper.

Fylkesmannen forstår at tiltaket med omdisponering av personell kan være nødvendig for å sikre kommunens beredskap. Kommunen har likevel plikt til å sikre forsvarlige helsetjenester til sine innbyggere på andre viktige områder

Hanne Fisknes, assisterende fylkeslege i Oslo og Viken

I rapporten til Fylkesmannen har Nordre Follo kommune skrevet at "tilgang på personell til testing er kritisk".

"Det er benyttet utstrakt omdisponering av personell, og vi går til ytterligere skritt for å rekruttere tilstrekkelig personell nå som studentene går tilbake til studiestedene sine. Nordre Follo har full drift ved teststasjonen syv dager i uken", står det i rapporten til Fylkesmannen.

– Fylkesmannen forstår at tiltaket med omdisponering av personell kan være nødvendig for å sikre kommunens beredskap. Kommunen har likevel plikt til å sikre forsvarlige helsetjenester til sine innbyggere på andre viktige områder, sier assisterende fylkeslege Hanne Fisknes til Oppegård Avis.

– Hva kan kommunen vår gjøre i forhold til testing i den krevende situasjonen uten at det går ut over tjenestene til barn og andre utsatte grupper?

– Dette er et vanskelig spørsmål som det jobbes intensivt med det i ledelsen i alle våre kommuner for å finne gode løsninger, sier Fisknes.

I forbindelse med saken har Oppegård Avis sendt flere spørsmål til kommunen. Vi oppdaterer saken fortløpende.

Powered by Labrador CMS