LOKALSYKEHUS

SATSER PÅ SKI SYKEHUS: Tor Anders Østby er gruppeleder for Nordre Follo Senterparti, kommunestyrerepresentant og utvalgsleder for utvalget Omsorg, helse og seniorpolitikk.

Har skiftet mening i sykehus-saken

Nordre Follo Senterparti mener nå at det beste for innbyggerne vil være å styrke samarbeidet med Ahus ved dagens Ski sykehus.

Publisert Sist oppdatert

Nordre Follo Senterparti programfestet ved det siste lokalvalget at de skal arbeide for å avlaste Ahus med et nytt sykehus i Follo.

– Da tenkte vi oss i førsteomgang lenger syd i Follo og ikke for nære Oslo-sykehusene og Ahus slik Rosenholm er, forklarer gruppeleder og kommunestyrerepresentant Tor Anders Østby (Sp).

Nå har Sp skiftet kurset i denne saken. Da Høyre for en snau uke siden foreslo å regulere en kommunal tomt ved Rosenholm stasjon til et nytt lokalsykehus, ville Sp ikke støtte forslaget.

Gruppelederen i Sp sier at de nå har vurdert at det beste for innbyggerne i Nordre Follo ville ha vært å styrke samarbeidet med Ahus ved dagens Ski sykehus.

– Vi er også åpne for flere innspill til hva man kan utvikle i det aktuelle området, og skal følge godt med i forbindelse med den pågående høringsprosessen av kommuneplanens arealdel 2023-2034, sier Østby.

Han påpeker at lokalsykehus er et viktig satsingsområde, også med tanke på at det er manko på helsearbeidere i helsevesenet.

Powered by Labrador CMS