VENSTRE-DUO: Kommunestyrerepresentantene, Nesanet Hailemariam og Even Ifar Fossland gir alt under forrige ukes kommunestyremøte.

Kvinner og hytte til besvær

Ulovlig hytte, eksplosiv gjengkriminalitet i Ski, hummer og Høyre-kvinner som fredes fra lederposisjoner. Dette er noen av sakene som skapte liv og røre i det seks timers lange kommunestyremøtet på onsdag.

Publisert

NB: Dette er en kommentar. Innholdet gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger.

Møtet startet kl. 17:00 presis. Jeg var på plass kl. 17:10. Det kan jeg takke VY for. 

Å være pendler fra Kolbotn har blitt synonymt med å være en deltaker i en militær hinderløype. Bare den sterkeste kommer seg frem.

De få gangene jeg har kommet meg på toget og stått “tett i tett" i midtgangen, har jeg lurt på om dette er en slags ny og sadistisk form for folkehelseprogram, eller bare systemsvikt på sitt beste. Jeg holder en knapp på det siste. 

Nok om det. Jeg kom frem til slutt. 

Heseblesende nikker jeg småflau til de andre representantene, beklager, sier jeg lavt. Litt ydmykhet er på sin plass når man kommer sent inn til et slikt møte.

Knokejern, kniv og Cola - ny hverdag i kommunen? 

Politiet er på plass. De skal si noe om ståa blant ungdommen vår. 

De forteller at den nasjonale trenden med et fåtall ungdommer som gjør mye ugagn, igjen og igjen og igjen, dessverre også ses i vår kommune. Bevæpnet med kniver, knokejern og pepperspray henger de rundt i Ski sentrum. De raner, de er voldelige, narkotika selges, kjøpes og konsumeres. Her snakker vi om ungdommer i alderen 15 - 18 år.

Politiet har ikke nok ressurser, men gjør så godt de kan med de få midlene de har til rådighet, forteller de. 

Dette er en del av virkeligheten i kommunen vår i dag.

Hvor er foreldrene, spør noen. Hvilke tiltak har dere satt i gang, spør andre.

Vi trenger at flere voksne er synlige i gatene på nattestid. Vi trenger at foreldre tar tak. Vi må jobbe sammen, er politiets tydelige beskjed. 

Selvsagt ville det hjulpet med flere politifolk, men det er nok andre enn lokalpolitikere som må sørge for det. 

Party-kommunen

Kommunens SLT-koordinator er neste kvinne ut på podiet. Orienteringen herfra er heller ikke lystig. 

Hun forteller om arbeidet med alkohol og rusforebyggende tiltak. Her er det godt samarbeid med mange ulike etater, men utviklingen de har sett de siste årene er langt fra bra, forteller hun.

Visste du at ungdommen vår både har tidligere alkoholdebut og drikker mye mer enn ungdommer i mange andre kommuner? 

I Ungdata- undersøkelsen svarer nemlig hele 22 % av kommunens elever på videregående skole at de drikker oftere enn 1 gang i uka. Landsgjennomsnittet ligger på 11 %.

Her troner ungdommen, spesielt fra party-kommunen (gamle Oppegård) på toppen av denne statistikken. 

Orienteringen er over. Vi reflekterer kort over dette og går videre. 

Det femte utvalget

Det er tid for pause og benstrekk. Til stor glede for sultne representanter serveres det wraps i dag. Jeg rakk ikke å spise noe før møtet og tar derfor like så gjerne to wraps i slengen. Det ble kanskje tre, men hvem teller. Stabilt blodsukkernivå kreves for å komme gjennom denne sakslisten. 

Pausen er over. Nå skal nytt utvalg settes. Frem til januar 2024 hadde vi fire politiske hovedutvalg i kommunen.

Disse utvalgene er satt sammen av ulike partier og ledes av en representant fra posisjonspartiene. Utvalgene forbereder og behandler saker som skal til formannskapet eller kommunestyret. Utvalgsleder velger hvilke saker som skal legges frem til behandling. Alle utvalgene ledes av Høyre. 

Flertallspartiene har nå bestemt at vi skal ha et femte utvalg. Dette utvalget skal bedrive nærings- og eiendomsutvikling, eller var det stedsutvikling, eller nærings og steds, med eiendomsutvikling? Kjært barn har mange navn, det synes i sakspapirene som nevner tre forskjellige navn på nytt utvalg. Ingen er helt sikre.

De første reaksjonene fra mindretallet kommer umiddelbart. 

Er det nødvendig med enda et utvalg? Dette koster mer enn det smaker, sier de fra talerstolen. 

Selvsagt, kontrer Høyre, det koster jo kommunen bare 500 000 kr. Tenk på alt vi kan få til den prisen, sier de entusiastisk. 

Flertallet har bestemt seg, nytt utvalg er opprettet. Jeg er fremdeles usikker på hva dette utvalget skal holde på med. Men det som er sikkert er at det skal ledes av mann 60+. 

Kvinnelige utvalgsledere fra Høyre er nemlig en sjelden vare. Det er kun ett av fem utvalg som ledes av en kvinne. Resten ledes av menn ( fra Høyre).

Dette blir kommentert fra talerstolen. Sentrale og kloke stemmer fra Høyre forstår kritikken. Men gruppeleder for Høyre, mann 60 +, vil ha seg frabedt fakta. Vi har da mange kvinner i Høyre, sier han noe irritert.

Rart at de da ikke har flere kvinnelige ledere av utvalg, tenker jeg i mitt stille sinn.

Hytta i strandsonen

Neste sak på agendaen er en søknad om dispensasjon for en hytte som ble ulovlig bygget på 1940-tallet. Denne hytta er i strid med alt av lover og regler. Men det er vel ikke så nøye, mener blant annet en veldig sentral stemme i Høyre. 

Kommunedirektøren har anbefalt å avslå dispensasjonen, men flertallet, inkludert SV, mente at personlige hensyn veide mer enn likhet for loven og ga med det grønt lys for denne hytta. 

Enden er god for en hytteeier, men kjedelig for alle andre som må forholde seg til lover, regler og sånt. 

Ferdig snart?

Nå tikker klokka raskt mot leggetid. De neste sakene går fort unna. 

Vi beveger oss over til spørsmål og interpellasjoner.

Vi har første interpellasjon: Venstres gruppeleder vil gi en hjelpende klo til hummeren i Oslofjorden. 

Hummerbestanden er truet, Oslofjorden trenger hummeren. Vi vil ha fredningsområder og marine nyttehager i kommunen, sier han. Han møter ikke stor motstand, men flertallet vil følge nøye med og vente med tiltak. Hele opposisjonen, og én grønn representant fra Pensjonistpartiet stemte med interpellasjonen, resten stemte imot.

MDG har spørsmål og utfordrer salen på bruken av iPad i skolen. Ikke lett tema. Jeg har selv barn på barneskolen og ser både fordeler og ulemper med iPaden. Flere representanter tar ordet. Dette er tema som engasjerer og det er nok ikke det er siste gang vi snakker om bruk av digitale verktøy på skolen. 

Klokken har bikket 23:00

Venstres yngste representant er på talerstolen for aller første gang. Hun er bekymret for trafikksikkerheten rundt Kolbotn skole og ber ordføreren gjøre tiltak for å trygge elever og ansatte i vintermørket. 

Klokken 23.30 er vi i mål. 

På vei hjem tenker jeg på hummeren, trafikken, kvinner og ungdommen vår. Og lurer på hvor trangt det blir på toget i morgen.

Godt natt!

Nesanet Hailemariam

Powered by Labrador CMS