KOLBOTN SVØMMEHALL + BOLIGER: Her kan du se Kolbotn svømmehall omringet av mange nye boliger. Du kan også se et flytende badebasseng på Kolbotnvannet. Den kommunale tomten sør for svømmehallen skal også transformeres til boliger (dette feltet er dessverre ikke synlig på illustrasjonen).

Ordfører og Høyre i Oppegård på tynn is – eller skal vi si plast?

Her kan du lese Gunnar Sveens tilsvar i debatten med ordfører Thomas Sjøvold.

Publisert

Hovedbildet er en illustrasjon på hvordan det skal bli i den nordre delen av vår andedam. 

Administrasjonen i Oppegård har kommet seg når det gjelder reguleringssaker, og det er mye bra i det neste prosjektet i Veslebukta.

Men trangt er det mellom jernbanen og andedammen vår hvor grunnen er en utfordring, anleggskostnadene høye og anleggsperioden lang.

Les også: Har sunket 40 centimeter

OppegårdsVenner bruker tid på sine høringssvar – og vi oppfordrer alle til å lese vårt utgangspunkt for dette. Etter vår oppfatning er det tillatt å tenke seg om selv om man vedtok en områdeplan for Kolbotn sentrum i 2017.

Les også: Vann til besvær

Ingen sammenheng med vann og avløp

At det går an å lese mitt innlegg dithen at det er en slik sammenheng mellom svømmehallen og vann og avløp (VA), vitner om manglende evne til å forstå ironi.

Les også: Ja til levende sentrum og Kolbotn svømmehall

Når man hevder at alt er bra i Oppegård fordi man har lavere gjeld enn Ski, så har jeg bare bedt om at man opplyser om hva det vil koste å oppgradere VA-nettet i Oppegård til Ski-nivået – gjerne i kroner og ikke i «svømmehaller».

Oppgraderingen/investeringen må uansett initieres og gjennomføres av kommunen for deretter å utlignes på oss som skattebetalere gjennom skatt eller avgifter. 

Ordfører Sjøvold mener tydeligvis at VA ikke er hans ansvar – eller hva?

Grunnen og ikke bygget som synker 40 cm

Men når dette skjer i hele området mellom Kolben og Kolbotn torg samt at det også er registrert en horisontal bevegelse mot vannet på fem centimeter, så tar eiendomssjefen dette på alvor og har iverksatt målinger. Dette skjer også ut ifra oppståtte sprekker i kjellergulvet.

Jeg har imidlertid bedt om svar fra administrasjonen på om man har skråpeler på Kolben samt om det er foretatt vibrasjons- eller rystelsesmålinger mellom Kolben og jernbanen hvor antall godstog vil øke.  Til informasjon er det 14 meter med kvikkleire der.

Videre om det er foretatt telesikring da massene i området er utsatt for tele. Dette kan hentes fra kommunens egen grunnundersøkelse. Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at Skjeggestad bro i Vestfold falt sammen grunnet manglende/mangelfull kryssavstivning.

Det er god kompetanse i Høyre på slike tekniske forhold – kanskje man i større grad skulle gjøre bruk av disse i reguleringssaker? I dag virker det som om den politiske behandlingen av administrasjonens forslag mer bærer preg av sandpåstrøing.

Og ordfører Sjøvold, lekkasjene i Tromsøbadet skyldes sprekker adskillig mindre enn det man har registrert i Kolben.

Ny svømmehall i Oppegård

Jeg er imot å plassere den nye svømmehallen i Generasjonsparken, men for svømmehall plassert et fornuftig annet sted i kommunen – også sentralt i det jeg deler ordførerens bekymring for Kolbotn torg.

Vi har imidlertid bare bedt om at man behandler de to nye svømmehallene samlet i Nordre Follo kommunestyre. Svømmehaller er komplisert – og hva med administrativ kapasitet?

Konseptet med svømmehall og boliger kan benyttes flere steder, og hva finansiering angår finnes det andre alternativer enn tomtesalg – man kan for eksempel sløyfe de to broene over Veslebukta. Og har man utredet andre alternativer tilstrekkelig?

BT3 OG BT4: Ny svømmehall og mange nye boliger ved Veslebukta.

At ordføreren i det hele tatt tør å nevne plastskøytebanen som en forutsetning for liv i sentrum vitner også om en manglende observasjonsevne hvilket vi anser som foruroligende. 

Les også: – Det føltes rett å slett ikke som at vi var på en skøytebane

Taus om antall anbydere og anbudssummer

Det ble i oktober 2018 besluttet å bygge ny svømmehall i Generasjonsparken, og rådmannen har nå i ¾ år holdt på med en anbudsprosess hvor antall anbydere og anbudssummer ikke blir opplyst ved forespørsel.

Vi tror at det blir en betydelig sprekk i forhold til budsjettvedtaket på 284 millioner kroner.

Og nå skal administrasjonen i løpet av høsten sende ut en ny reguleringsplan for BT3 og BT4 hvor svømmehallen inngår. Så ting tar tid.

Budsjettoverskridelser

Rådmann Lars Henrik Bøhler hevdet at han har stålkontroll på store prosjekt; herunder EGO. Vi har bedt om å få opplyst om hvor stor budsjettoverskridelse man vil få på dette – uten svar så langt. 

Vi tror det er betydelig – og da er det ikke nok bare å merke det rødt. Det bør kvantifiseres.  Og forøvrig er en av årsakene overraskelser i grunnen – og det etter at man tidligere har gjennomført en tunell under der hvilket var budsjettert til rundt 40 millioner kroner. Det ble rundt 120 millioner kroner.

Parker og fri sikt

Ordfører Sjøvold bes bevise at «fotavtrykket» eller betongflaten i gjennomført og planlagt blokkbebyggelse er mindre enn gårsdagens småhusbebyggelse.

Ettersom resten er veier og grøntområder får jeg ikke hans anslag om mer grønt til å gå opp.

Og den frie sikt som man har vært opptatt av – hvordan er den ivaretatt i illustrasjonen?

Powered by Labrador CMS