STILLER SEG UFORSTÅENDE: – Vi var det eneste selskapet som skrev i søknaden om vår omsetning i det lokale markedet. Vi var også best på pris, sier eiendomsmegler Truls Myrbråten i Foss & Co Kolbotn. Han stiller seg uforstående til kommunens avgjørelse.

Lokale meglere ble vraket av kommunen

– Det blir noe søkt av kommunen å påstå at vi ikke har kjennskap til det lokale markedet, sier daglig leder Anders Foss (55) i Foss & Co Eiendomsmegling på Kolbotn.

Publisert

Oppegård kommune har valgt et selskap fra Moss/Ski til å selge kommunale eiendommer til tross for anbud fra fire andre lokale aktører. Oppegård Avis har funnet saken gjennom kommunens postlister og kontaktet det lokale eiendomsselskapet Foss & Co Eiendomsmegling som tapte anbudssaken, for å få en kommentar.

– Det virker merkelig at kommunen har valgt et næringsselskap utenfor kommunen til å selge kommunale eiendommer og boliger i Oppegård til tross for at det valgte selskapet ikke kan selge boliger som er en del av porteføljen deres, sier eiendomsmegler Foss & Co Eiendomsmegling, Truls Myrbråten (55).

Fire lokale selskap

Den anslåtte verdien av kontrakten med kommunen er på 2,2 millioner kroner og dreier seg om bistand til salg av kommunale eiendommer, både boliger og næringseiendommer.

Av de syv ulike selskap enesom deltok i konkurransen var hele fire lokale: Krogsveen, Attentus Eiendom (Kolbotn Eiendomsmegling), Oppegård Eiendomsmegling og Foss & Co Eiendomsmegling.

Bare to av tilbudene ble prekvalifisert, fra Foss & Co og fra Metra Næringsmegling, mens resten av tilbudene ble avist i henhold til tildelingskriteriene. Det var kun disse to selskapene som ble prekvalifisert til å selge både boliger og næringseiendommer.

Det var Metra Næringsmegling, som vant anbudet. Selskapet har kontorer i Moss, Ski og Fredrikstad. I tilbudsbrevet til kommunen har Metra ikke opplyst om salg av eiendommer i Oppegård, mens Foss & Co skrev om sine 400 lokale omsetninger i løpet av de siste tre årene.

Les også: – Vi føler oss overkjørt av både kommunen og utbyggeren

35 ÅR SOM LOKAL MEGLER: Anders Foss (55) i Foss & Co Eiendomsmegling på Kolbotn.

Lokalt kjennskap

Daglig leder i Foss & Co Eiendomsmegling sier selskapet hans har kontorer i Drøbak, Kolbotn, Son og Ski, de er meget godt kjent i lokalsamfunnet og har hatt oppdrag fra kommunen siden 1986.

Vi er ultralokale meglere med 400 lokale omsetninger de siste tre årene.

Anders Foss, daglig leder i Foss & Co Eiendomsmegling

– Vi har kontorer vis-à-vis rådhuset og har vært med på utviklingen av store deler av kommunen i 35 år. Vi har blant annet solgt hele Kolbotn torg, hele Ødegården-skog og tomter for kommunen i Øvreskogen. Bare i løpet av de siste tre årene har vi solgt 400 eiendommer i kommunen, som utgjør omtrent en femtedel av den totale omsetningen i Oppegård. Det blir derfor noe søkt av kommunen å påstå at vi ikke har kjennskap til det lokale markedet og bruke mot oss at vi ikke skrev mer utfyllende i søknaden hva vi kunne, sier Anders Foss.

Skulle gjøre alt selv

Da anbudet ble sendt inn i desember i fjor, skrev Metra i sin besvarelse til kommunen at salgsoppdraget skulle i sin helhet utføres av dem selv, altså uten underleverandører. Allerede i mars, etter at avtalen med kommunen var i boks, ble dette brutt.

Metra sendte nemlig forespørsel til de lokale boligmeglerne i Oppegård, blant annet til de fire av dem som tapte anbudssaken, om å inngå et samarbeid med Metra om salg av de kommunale boligene i Oppegård, slik at hele salgsprosessen kunne gjennomføres av underleverandøren. Kolbotn Eiendomsmegling har fått oppdraget som Metras underleverandør.

– Metra har dermed brutt handlingsforutsetningene rett etter tildelingen. Dette viser også at de ikke skulle ha vært prekvalifisert i anbudskonkurransen, sier Myrbråten.

Klaget inn for KOFA

Dette gjorde at Foss & Co klaget inn kommunen for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Det lokale selskapet krever at Metra Næringsmegling diskvalifiseres som leverandør til Oppegård kommune i det de ikke oppfyller minstekravene for samarbeid satt av kommunen i anbudskonkurransen. Saken er nå under behandling hos KOFA.

Fikk ingen kommentar

STÅR PÅ SITT: – Vi har gjort alt riktig, sier rådmann Lars Henrik Bøhler i Oppegård kommune.

Oppegård Avis har vært i kontakt med daglig leder Christian Wehn i Metra Næringsmegling, men han ville ikke kommentere saken.

Wehn nektet også å svare på spørsmålet om hvor mange eiendommer i Oppegård selskapet hans har solgt de siste årene.

Avventer klagenemndas avgjørelse

– Vi har valgt den riktige leverandøren av eiendomsmeglertjenester, sier rådmann Lars Henrik Bøhler.

Selv om Foss & Co hadde den laveste kostnaden samlet sett, tapte de anbudet.

 

Rådmannen sier kommunen har gjennomgått de mottatte dokumentene på nytt etter å ha fått klage fra Foss & Co Eiendomsmegling og kan ikke se at sistnevnte har redegjort med hensyn til kjennskap til det lokale markedet.

– Vi har gjort alt riktig og mener at det ikke dreier seg om brudd på regelverket, men vi avventer avgjørelsen fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), før vi vurderer hva vi eventuelt gjør videre, sier han.

– De var ikke like detaljerte

Rådmannen viser også til brevet han sendte Anders Foss den 19. januar: «Jeg ser av innsendt tilbud og vårt tilsvar at dere ikke er like detaljerte i besvarelsen som konkurrenten og ikke besvart alt i henhold til dokumentasjonskravene. Det vil selvfølgelig slå uheldig ut i poengberegningen».

Han fortsetter videre: «Selv om dere har gitt meg relevant tilleggsinformasjon, så kan kommunen kun vektlegge det som er oppgitt i konkurransegrunnlaget med hensynet til tildeling. Min konklusjon blir således at jeg ikke finner grunnlag for å omgjøre eller endre innstillingen».

Bøhler sier at Foss & Co Eiendomsmegling ikke har svart direkte på spørsmålene i sin besvarelse.

– De måtte svare på alle spørsmål i henhold til de oppgitte kriteriene slik at tilbudene kunne vurderes riktig. Det er ikke åpning å vektlegge annet enn det som er oppgitt i konkurransegrunnlaget med hensyn til tildeling. Foss & Cos tidligere erfaring med Oppegård kommune ble derfor ikke vektlagt», sier han.

Oppegård Avis følger opp saken.

Powered by Labrador CMS