Boligbygging på Myrvoll

– DET TAS IKKE HENSYN TIL NABOER: – Det tas ikke hensyn til nabobebyggelsen. Over hele byggeperioden har det i perioder vært arbeidet lenge etter klokken 19:00. Personlig har jeg registrert arbeid frem til ca. klokken 22:30, sier styreleder Silje Emilienne Aanderud-Larsen (foran). Her er hun sammen med Johanna Lunde, Janne Gry Lunde, Morten Ringdal, Roger Aanderud-Larsen, August Aanderud-Larsen (i vogn) og Hogne Dufseth fra Sofiemyr­åsen grendelag.

Naboer krever støyoppfølging

– Vi ber utbyg­geren om å overholde reglene og begrense støybelastningen for berørte naboer, og at kommunen følger dette opp, sier styreleder i Sofiemyråsen grendelag, Silje Emilienne Aanderud-Larsen.

Publisert

Oppegård Avis har tidligere skrevet at JM Norge i samarbeid med Bolig & Eiendomsutvikling (BEU) står for den storstilte utbyggingen av trelasttomten og Skogsåsen. Det første byggetrinnet, Centralen, begynner å ta form.

Sofiemyråsen grendelag, med sine 120 husstander, har blitt plaget av støy fra byggeplassen i lang tid, og nå er begeret fullt.

– Dette har pågått i halvannet år nå, uten tegn til at byggingen er ferdig i nærmeste framtid. Og dette i tillegg til at det må kunne stilles spørsmål om hvorvidt det er innvilget i overkant rause tidsrom i utgangspunktet, gitt at byggeplassen ligger så nær flere boligfelt, sier Silje Emilienne Aanderud-Larsen (33). 

Som styreleder i Sofiemyråsen grendelag reagerer hun på at det framstilles som at det kun er enkeltpersoner som gjør seg vanskelige, og at man må akseptere at utbygging alltid vil bringe med seg en viss støy.

Les også: Skal føre tilsyn med rutiner og støygrenser

– Kontinuerlig pigging

Flere andre grendelag er også berørt av støyen i varierende grad. Oppegård Avis har snakket med flere beboere. De sier at den mest støyende virksomheten som foregår på Skogsåsen er for det meste et samferdselsprosjekt, med bygging av veier og annen infrastruktur for boligfeltet.

Beboerne mener Oppegård kommune ikke i tilstrekkelig grad følger opp de pågående byggeprosjektene i kommunen, og blant annet tillater kontinuerlig pigging fra klokken 07:00 til klokken 19:00. De viser til Norconsults støyrapport, hvor det står at det er pigging som støyer mest, med 122 dB ved kilden.

– Juridisk spørsmål

Aanderud-Larsen presiserer at for de berørte naboene er dette et juridisk spørsmål – ikke en skjønnsmessig vurdering.

– Enten holder utbyggeren seg innenfor reglene, altså de tidsrammene og støygrensene som er gitt i tillatelsen, eller så gjør de det ikke. Det er heller ikke snakk om at det jobbes noen få minutter ekstra i den ene eller andre enden, det er snakk om mangfoldige timer og over tid, sier hun.

Uutholdelig for mange

– Styret har hatt en egen representant som har jobbet med disse støyklagene. Så vidt ham bekjent har utbyggeren fått tillatelse til å jobbe på hverdager, altså mandag til fredag, fra klokken 07:00 til klokken 19:00, men disse tidsrammene overholdes ikke i det hele tatt, sier styrelederen i grendelaget.

Fredag var det igjen betydelig støy fra byggeplassen, med gravemaskin og flytting av steinmassene. Støyen pågikk frem til klokken 20:55. Tirsdag denne uken pågikk støyen frem til klokken 20:30, ifølge beboerne.

– Jeg og kona mi er sensitive for støy, og dette er slitsomt, utmattende og stressende for oss. Det å våkne av støy ved 7-tiden om morgenen og oppleve dette hele dagen og kvelden, har medført en betydelig reduksjon av livskvaliteten vår. Å sitte på verandaen eller være i hagen når arbeidet pågår er ikke aktuelt.  Uvissheten om hvor lenge dette skal pågå er også en belastning, sier Morten Ringdal (60).

Mye støy på lørdager

Da Oppegård Avis møtte opp på trelasttomten lørdag formiddag, var det mye støy på byggeplassen. Vi snakket med en av underentreprenørene på plassen (BA-Anlegg AS), som informerte oss om at de forholdt seg til norsk standard som tilsier at de skal kunne jobbe lørdag også, og at deres firma hadde fått tillatelse til å jobbe på lørdager.

– Enten er dette feil, ellers så – Enten har vår styrerepresentant misforstått eller mottatt uriktig informasjon, eller så har kommunen utvidet tillatelsen til tross for mangfoldige klager fra privatpersoner i området. Uansett er det alvorlig at de berørte ikke tas på alvor, og at det hittil har vært manglende vilje til å ta tak i problemet, sier Aanderud-Larsen.

– Ingen vil ta ansvar

En annen problemstilling som Sofiemyråen grendelag tar opp er at alle aktørene peker på hverandre når det kommer til støyklagene.

– Slik vi forstår saken er det JM Norge som er hovedansvarlige for Myrvoll-byggeplassen som helhet. Vi må da kunne forholde oss til JM som hovedentreprenør og til kommunen, og anta at de faktisk følger opp dette uavhengig av hvilket av firmaene det er som støyer. Det kan ikke være sånn at vi som privatpersoner skal måtte drive detektivvirksomhet for å finne ut hvilken av de tre entreprenørene det er som bråker på sene kvelder – det må være opp til de som har gitt tillatelsen, sier Aanderud-Larsen.

– Reglene bør overholdes

Til slutt vil hun poengtere at dette ikke er kritikk av kommunens byggeplaner – det er et helt annet spørsmål.

– Denne saken handler om å overholde reglene i en omfattende og langvarig byggeprosess, for å minimere eller i hvert fall begrense støybelastningen for berørte naboer, sier styrelederen i grendelaget.

Les også: Foreslår lokale veinavn

Powered by Labrador CMS