TAR TIL MOTMÆLE: Anne-Beth Skrede (Ap), sier det hverken er kommunens ansvar eller samfunnskritisk å sørge for lokaler til private tannlegetjenester.
TAR TIL MOTMÆLE: Anne-Beth Skrede (Ap), sier det hverken er kommunens ansvar eller samfunnskritisk å sørge for lokaler til private tannlegetjenester.

– Vi tar innbyggerne og fellesskapet på alvor

Utvalgsleder i AKB, Anne-Beth Skrede (AP), synes det er interessant at opposisjonen plutselig mener at tannhelse er kommunens ansvar. Her svarer hun på utspillene fra Høyre og FrP.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i dag publiserte Oavis.no en sak om Høyre og Frps kamp for at to tannlegekontorer skal få flytte inn på Kolbotn Torg.

Her kommer svar på tiltale fra Arbeiderpartiets Anne-Beth Skrede.

Denne saken handler først og fremst om tilbudet til innbyggerne på Tårnåsen. Dessverre er det slik at legesenteret og tannlegekontoret på grunn av utbygging av Tårnåsen senter, står uten lokaler ganske snart, og ikke har klart å finne nye eller midlertidige lokaler der. Det er ikke mangel på slikt helsetilbud i Kolbotn sentrum.

Flertallspartiene er opptatt av at denne tjenesten skal tilbake til Tårnåsen, og ønsker ikke å legge til rette for at det blir noen varig flytting til Kolbotn Torg.

Svar på tiltale

Ettersom legetjeneste anses som samfunnskritisk, og at kommunen har et ansvar for å tilrettelegge for dette, er det derfor aktuelt med en midlertidig dispensasjon fra bestemmelsene. Privat tannlegetjeneste er derimot ikke samfunnskritisk, og ikke kommunens ansvar. Det er imidlertid interessant at opposisjonen nå plutselig mener tannhelse er kommunens ansvar.

– De har ikke akkurat gått inn for å styrke retten til tannhelse gjennom åtte år i regjeringskontorene, heller tvert imot, sier Skrede.

Hun fortsetter:

– Vi tar innbyggerne og fellesskapet på alvor! Vi forholder oss til at sentrumsutviklingen på Kolbotn og Kolbotn Torg, har vært gjennom store og omfattende medvirkningsprosesser, med folkemøter, høringer og beslutningsrunder. Det foreligger områdeplan, detaljreguleringsplan og bebyggelsesplan. Dette er planer som har vært gjennom demokratiske prosesser, der innbyggerne og lokalt næringsliv har vært med. Da kan en ikke ta lett på å dispensere fra planene, og vedta en bit-for-bit-regulering som gir varige unntak, etter enkeltvirksomheters eller enkeltpersoner ønske. At Høyre og Frp ikke er særlig opptatt av at demokratisk vedtatte planer skal følges, og mener det er "gammelmodig", sier vel sitt.

– Burde vært tydelige

Citycon som står for utleievirksomheten på Kolbotn Torg, ønsker selvsagt å leie ut ledige lokaler. De burde vært tydelige overfor både tannleger og leger om at det trengs dispensasjon, og ikke tatt for gitt at dette bare skulle tilpasses Citycons ønsker om langvarige utleieforhold.

At Kløvstad fra Høyre mener det er vi i flertallspartiene som bare vil ha butikker med høy omsetting på Kolbotn Torg er jo bare merkelig. Det vi derimot er opptatt av, er at fasadene ut mot torgene skal være åpne og publikumsvennlige, og ikke en "mur" av gjenlimte vinduer. Jeg skulle ønske Citycon og kjøpesenteret tok det på alvor, og tilrettelegger dette bedre framover. Vi ønsker alle et livlig og tiltalende sentrum, og en stengt fasade på torgene bidrar ikke til det.

Anne-Beth Skrede (Ap)

Leder i Utvalg for areal, klima og byggesak

Powered by Labrador CMS