KJEMPER FOR TANNLEGENE: Helge Bunæs (f.v.), Bjørn Kløvstad, Annette Henanger, Niels Christian Nielsen, Cecilie Aass, Mie Midtgarden og Jarle Ørnebo kjemper for at også tannlegene skal få dispensasjon på Kolbotn Torg.
KJEMPER FOR TANNLEGENE: Helge Bunæs (f.v.), Bjørn Kløvstad, Annette Henanger, Niels Christian Nielsen, Cecilie Aass, Mie Midtgarden og Jarle Ørnebo kjemper for at også tannlegene skal få dispensasjon på Kolbotn Torg.

Kjemper for folkehelsen

Det koker i det politiske Oppegård, men det er ikke sommervarmen som er årsaken. I morgen skal det nemlig avgjøres om leger og tannleger får flytte inn i de gamle HM-lokalene på Kolbotn Torg.

Publisert Sist oppdatert

I utgangspunktet sa utvalget AKB (utvalg for areal, klima og byggesaker) ja til legesenteret i to år, men nei til tannlegene. Så ble saken mindretallanket til formannskapet, der det ble vedtatt en dispensasjon på fem år for legene, men fortsatt nei til tannlegene.

Saken er nå på nytt anket inn til et ekstraordinært kommunestyremøte i morgen, med kun én sak på programmet.

Foreløpig ligger det an til at legene fra Tårnåsen legesenter får dispensasjon for å drive sin praksis på Kolbotn Torg i fem år, mens de to tannlegekontorene Lundeby og Treider og Tannlegene på Tårnåsen, ikke får samme unntak.

Tannhelse er folkehelse

Det får opposisjonspartiene Høyre og Frp til å rase.

– Flertallspartiene i kommunen erkjenner at et legesenter vil være av samfunnskritisk betydning og kan derfor innvilge et unntak fra reguleringsplanen for Kolbotn Torg, slik at Tårnåsen legesenter får flytte inn i den nå nedlagte klesbutikken. Og det er bra, begynner Bjørn Kløvstad fra Høyre.

Like fornøyd er han ikke med at de samme partiene ikke vekter tannlegene like høyt.

– Vi er opptatt av at begrepet tannhelse også bør være en del av folkehelsen. Vi tror det er veldig viktig, for det henger sammen. Det bor mange eldre mennesker i dette området og vi synes derfor det er helt naturlig at vi sikrer et godt tannlegetilbud i umiddelbar nærhet. Dårlig tannhelse gir dårligere livskvalitet, sier Kløvstad.

Hvorfor ser flertallskoalisjonen annerledes på saken?

HØYRES MANN: Bjørn Kløvstad mener tannleger bør sidestilles med leger i denne saken.
HØYRES MANN: Bjørn Kløvstad mener tannleger bør sidestilles med leger i denne saken.

– De vil egentlig ikke ha hverken tannleger eller leger inn på senteret. De vil ha butikker og tradisjonell handel. Samtidig ser de at legesenteret er av samfunnskritisk betydning, mens de ikke mener at tannleger er det. De vil heller ha butikker med potensielt høy omsetning, enn et stabilt helsetilbud, fortsetter Kløvstad.

Sammfunnskritisk?

Og det er ikke alltid så lett å forstå hva som skal defineres som samfunnskritisk, og hva som faller utenfor. Selv ikke for dem det gjelder.

– Under pandemien ble vi definert som samfunnskritiske, men det er vi plutselig ikke lenger nå, sier Mie Midtgarden, tannlege ved Lundeby og Treider.

Hun og kollega Cecilie Aas representerer det tradisjonsrike tannlegekontoret som i tre generasjoner har holdt hus i Solbråtanveien 10 på Kolbotn. De er på plass for å kjempe sin sak, sammen med Annette Henanger og Niels Christian Nielsen fra Tannlegen på Tårnåsen.

En annen som kjemper for at de skal få flytte inn på Kolbotn Torg, er FrPs Jarle Ørnebo.

VIL FLYTTE INN: Tannlegekontorene Tannlegene på Tårnåsen og Tannlegene Lundeby og Treider vil gjerne inn på Kolbotn Torg.
VIL FLYTTE INN: Tannlegekontorene Tannlegene på Tårnåsen og Tannlegene Lundeby og Treider vil gjerne inn på Kolbotn Torg.

– Mye av argumentasjonen mot dette skyldes begrepsbetydninger i en reguleringsplan som er over ti år gammel. Det betyr at de (flertallspartiene) mener å hevde at den helhetlige tankegangen skal styres basert på begreper. Det er lite fleksibelt, lite markedsstyrt, og de ser ut til å glemme at hele kjøpesenterindustrien er i endring. Det er heller ikke likebehandling, for det er regulert for både leger og tannleger på Ski Storsenter og på Vinterbrosenteret. Argumentasjonen de bruker er gammelmodig og rigid, og slettes ikke til praktisk bruk som tilbud og etterspørsel, dundrer det fra Ørnebo.

Sikrer kunder

Er det én ting de ulike partiene kanskje kan enes rundt, er det at de ønsker et livlig senter med et jevnt tilsig av folk. Kløvstad og tannlegene mener det er akkurat det som vil skje hvis tannlegene får komme inn i varmen.

– Jo, det er det vi tror. Og det tror jeg «maktpartiene» tror også. Men de mener nok at det er andre aktører som kan skape enda mer.

Han avbrytes av Midtgarden.

SIKRER KUNDER: Tannlegene Cecilie Aass og Mie Midtgarden er sikre på at de vil generere mye trafikk til senteret.
SIKRER KUNDER: Tannlegene Cecilie Aass og Mie Midtgarden er sikre på at de vil generere mye trafikk til senteret.

– Dette er det tall på. Vi som leger og tannleger kan generere 75 000 besøk per år, mens HM i sin tid genererte 13 000. Det kan ikke brukes mot oss, sier hun.

Usikker fremtid

Mange av de «store» aktørene som har prøvd seg på Kolbotn Torg, har bukket under. Det er lite sannsynlig at leger og tannleger vi lide samme skjebne, hvis de får drive der.

– Jeg føler at vi kommer i andre rekke, sannsynligvis fordi vi ikke ligger under kommunal virksomhet og at de dermed ikke har noe ansvar for oss, i motsetning til legene. Jeg føler det ligger mye i at vi er privat næringsliv, sier Midtgarden.

Om det ikke ender med Kolbotn Torg for dere, hva ender det med da?

– Det vet vi ikke, fortsetter hun

Det gjør i aller høyeste grad heller ikke tannlegene fra Tårnåsen.

– Slik situasjonen er for oss på Tårnåsen, så står vi uten næringslokaler fra 30. juli.

– Har ikke ligget på latsiden

Prosessen på Tårnåsen har vært kjent lenge. Har dere sovet i timen her?

LETT I FLERE ÅR: – Vi har ikke ligget på latsiden, for dette er svært alvorlig for oss.
LETT I FLERE ÅR: – Vi har ikke ligget på latsiden, for dette er svært alvorlig for oss.

– Jeg kan bare snakke for vårt kontor, og vi har vært på søken i åtte år. Vi har hatt tannlegekontor på samme sted i 80 år og jeg er tredje generasjon. Hele næringsgrunnlaget vårt er bygget rundt beliggenhet i sentrum, så det er helt uaktuelt for oss å flytte langt. Vi har pasienter vi har kjent i generasjoner, sier Midtgarden.

– Vi har det samme problemet på Tårnåsen. Vi leste om rivingen av Tårnåsen senter i lokalavisen og siden den gang har vi forsøkt å kommunisere med eierne der. Det har vært veldig vanskelig og vi har i tre og et halvt år sett overalt etter lokaler. Vi har ikke ligget på latsiden, for dette er svært alvorlig for oss, sier Annette Henanger.

Krise

Etter 30. juli må de se etter løsninger. Foreløpig er tanken å legge ned inntil videre. Det kan bety at tannlegene på Tårnåsen ikke har jobb, og at totalt 5.000 pasienter kan stå uten tannlege.

Er det krise, Bjørn Kløvstad?

– Jeg vurderer det i alle fall slik.

Det gjør Frp-Ørnebo også. Han fyrer av en aldri så liten kraftsalve mot gammeldags tankegang hos styringspartiene i Nordre Follo.

SI JA!: Politikerne bør si ja til dette. Alt annet vil være feil, sier kommunestyrerepresentant Jarle Ørnebo (FrP)
SI JA!: Politikerne bør si ja til dette. Alt annet vil være feil, sier kommunestyrerepresentant Jarle Ørnebo (FrP)

– Dette er gammelmodig og sært. Vi må få slutt på politikere som ikke har greie på næringen skal blande seg inn og detaljstyre etter gammelmodige metoder. Det er på tide at man ser fleksibelt på det, og det er ikke minst et ønske både av driverne, publikum og eierne at disse tjenestene får flytte inn i bygget. Alle ønsker et blomstrende næringsliv i kommunen og da må vi som politikere forstå tilbud og etterspørsel. I henhold til visjonen til Kolbotn Torg, burde man si ja til dette. Alt annet vil være feil, slår Ørnebo fast.

Ansvar

Kløvstad sier det vil være et eksempel på ansvarsfraskrivelse å ikke la de to tannlegekontorene flytte inn på Kolbotn Torg.

– Vi har et ansvar overfor befolkningen vår for å legge til rette for å ha nødvendige tilbud i nærheten av der de bor. Hvorfor skal 5 000 pasienter måtte reise til Ski eller andre deler av kommunen, når løsningen ligger rett foran oss, spør Kløvstad.

Hva skal til for anken går gjennom?

– Samarbeidspartiene har en avtale om hvordan de skal styre. Der står det at i saker som har en økonomisk konsekvens for kommunen, så skal de stemme likt. Dette er en sak som kommunedirektøren har omtalt som «ikke å ha økonomisk konsekvens for kommunen». Svaret på spørsmålet ditt blir at det som skal til er at enkelte politikere fra de styrende partiene må innse realiteten, sier Kløvstad.

Det du sier er at de egentlig må stemme illojalt overfor det de har fått beskjed om?

KJEMPER I MOTBAKKE: Skal tannlegene få samme dispensasjon som legene må noen av styringspartiene ombestemme seg. Det er i beste fall usikkert om skjer.
KJEMPER I MOTBAKKE: Skal tannlegene få samme dispensasjon som legene må noen av styringspartiene ombestemme seg. Det er i beste fall usikkert om skjer.

– Eller lojalt mot befolkningen. Du kan velge hvordan du vil se på det. Jeg vet hvordan jeg ville valgt å se på det, sier Kløvstad med et lurt smil.

Åpner for å bli

Å flytte et tannlegekontor er ikke bare å nappe med seg tannspeilet og en tube fluor, og så er man klar. Det medfører mye logistikk og investering i nytt, dyrt utstyr.

Hvis avgjørelsen går i tannlegenes favør, åpner de for å bli på Kolbotn Torg, også etter den midlertidige dispensasjonen. Hvis det er snakk om en varig endring, må derimot hele reguleringsplanen vurderes på nytt. Det koster mye penger og vil ta minst halvannet år. På den tiden kan man også bestemme seg for hvor mange prosent av Kolbotn Torg som skal settes av til helsetjenester.

– Problemet vårt nå er at vi ikke har noe annet alternativt. Kommunen har omregulert hele området vi holder til i, og vi skvises vekk uten å ha noe sted å gå til, sier Midtgarden.

NB: Savner du tilsvar fra partiene som sitter i posisjon i Nordre Follo kommune? Fortvil ikke. Her kan du lese svaret fra Arbeiderpartiets utvalgsleder, Anne-Beth Skrede.

Powered by Labrador CMS