HØYRE-DUO: Bjørn Kløvstad og Eirik Holmlund svarer på privatiseringsanklagene fra Nordre Follo Arbeiderparti.

– Hva er folk egentlig redde for?

«Med et imponerende aktivitetsnivå og forbilledlig klarhet hamrer Nordre Follo Arbeiderparti løs på de spøkelser de selv har skapt om Høyre», skriver denne lokale Høyre-duoen.

NB: Dette er et debattinnlegg. Innlegget representerer skribentenes meninger.

Heldigvis er det ingen i Høyre kjenner seg igjen i beskrivelsene. Dette handler ikke om definisjonen av «privatisering» folkens, det handler om definisjonen av fellesskap.

Det er ingen del av vårt samfunn som lever sitt liv uavhengig av andre. Offentlig sektor er avhengig av privat sektor. Den offentlige skolen er avhengig av familien på samme måte som familien er avhengig av skolen.

Vi i Høyre har ingen ideologisk tilnærming til «konkurranseutsetting» eller «privatisering». Det vi er opptatt av er å finne de beste tjenestene felleskapet sammen kan yte, til alle i samfunnet vårt.

Om tjenesten ytes av oss i Nordre Follo kommune eller av en innretning som eies av andre er sak samme, når kvaliteten er likeverdig. Lovverket vårt setter de samme krav til offentlige som til private tjenesteytere. Tilsynene vi har sikrer at både private og offentlige innretninger yter tjenesten i samsvar med lovene vi er felles om.

Hvorfor er noen så redde for at andre kan yte gode tjenester til felleskapets beste, side om side med det offentlige? Er det redselen for at ideer som er skapt annet steds enn i et offentlig miljø truer oss i kommunen? Er ikke hendene varme nok når de blir betalt av andre enn oss direkte (som kjent betales de indirekte av oss)? At noen skulle finne på å organisere tjenesten bedre enn det vi gjør i offentlig sektor, kan vel ingen være redd for? Dem som er redd for at folk velger seg til tjenester med ulik profil, med samme kvalitet, nettopp fordi profilen er annerledes, burde slutte å være redde?

Og endelig, hvorfor er noen så redde for at de som tilbyr den samme tjenesten i mange kommuner og som har en nasjonal administrasjon på mange tjenesteområder, tjener penger på å yte tjenester til det offentlige? Kanskje oppnår de nettopp det vi hadde som begrunnelse for å slå sammen kommunen vår, de oppnådde stordriftsfordeler. At de da tjener penger på å være like gode som oss eller endog bedre enn oss til å organisere, er vi glade for.

Ingen har grunn til å være redde, heller ingen som tenker å stemme Arbeiderpartiet i Nordre Follo kommune.

Og kom ikke nå til slutt med kortet om dårligere lønn og arbeidsforhold i de private selskapene som tilbyr tjenester til det offentlige. For det første er ikke det «forskning tilsier», nødvendigvis empiri. Det vil være variasjoner i lønnen til alle over hele landet på alle livsområder. Se bare til hvordan Oslo som i eget tariffområde betaler sine ansatte i barnehagene, skolene og på en rekke andre områder, bedre enn oss her to meter lengere syd.

Vi slår opp i Store Norske Leksikon når vi blir i tvil om den mest presise definisjonen av ord vi trodde vi kunne. Om «profitør» heter det:

«Profitør er en person som er opptatt av egen profitt, men som bryr seg lite om uheldige konsekvenser av denne virksomheten. En profitør er altså en person som tjener seg rik på noe som er til stor ulempe for andre.»

Vi har ikke møtt noen privat innretning som har ytt tjenester til Nordre Follo kommune; det være seg til barnevernet, skolene, barnehagene, helsetjenestene, omsorgstjenestene, innenfor teknisk sektor, de som bygger våre formålsbygg og atter alle andre fra privat sektor vi som deltagere i styringen av offentlige interesser har kontakt med, som oppfyller den definisjonen.

Samfunnet vårt har menneskelige og økonomiske ressurser nært opp til overfloden, men i grunnen er det bare én kraft som er viktig. Det er hånden og stemmen vi selv har til å gjøre livet omkring oss bedre. Da må vi lete etter løsninger alle steder, ikke bare i vår egen forgård.

Vi får til mer sammen enn hver av oss, ikke sant?

Bjørn Kløvstad (H) og Eirik Holmlund (H) – begge kandidater på Nordre Follo Høyres liste til kommunevalget 2023.

Powered by Labrador CMS