Solidaritet og kvalitet i velferden - Kampen mot privatiseringsgrep

Det er på høy tid å avsløre Høyres skjulte privatiseringsagenda, skriver Shahram Ariafar.

Publisert

Det er ingen hemmelighet at Høyre har en langvarig og velkjent privatiseringsagenda. I deres forsøk på å kamuflere denne agendaen, tyr de til begreper som "mangfold innen velferdssektoren", "kommersialisering" og "offentlig-privat samarbeid". Dokumentet fra For Velferdsstaten, med tittelen "Konkurranseutsatte sykehjem i Norge (1997-2023)"(link: https://velferdsstaten.no/2023/08/18/notat-konkurranseutsatte-sykehjem-i-norge-1997-2023/), avslører den sanne naturen bak disse ordene og hvordan denne politikken har påvirket vårt velferdssystem negativt.

Høyre har lenge forsøkt å gi inntrykk av at de er for "mangfold" og "offentlig-privat samarbeid" i velferdssektoren. Dette kan høres forlokkende ut, men vi må se nøye etter hva disse begrepene egentlig betyr. I praksis handler det om privatisering og overføring av offentlige tjenester til private aktører som søker profitt.

Dokumentet viser tydelig at privatiseringen av sykehjem har medført alvorlige konsekvenser for samfunnet vårt. Åpne anbud har i stor grad ført til at kommersielle aktører vinner anbud etter anbud, og dermed tar kontroll over omsorgstjenesten for våre eldre. Dette er ikke "samarbeid", det er privatisering av viktige velferdstjenester som vi er avhengige av.

Høyre hevder også at privatisering kan være en løsning for å få mer effektive og lønnsomme tjenester. Men dokumentet avslører at kvaliteten og arbeidsvilkårene blir presset ned, mens kostnadene og profitten øker når kommersielle aktører overtar sykehjem. Dette viser at Høyre prioriterer økonomisk gevinst fremfor omsorg og kvalitet i velferden vår.

Videre avdekker dokumentet også store forskjeller i lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår for ansatte i konkurransesatte sykehjem. Dette skaper urettferdighet og utrygghet for de som jobber i velferdssektoren. Hvorfor skal vi tillate at profitten til private aktører går på bekostning av de som gir omsorg til våre eldre?

Det er på høy tid å avsløre Høyres skjulte privatiseringsagenda. Deres forsøk på å bruke andre begreper for å kamuflere privatiseringen er grunnleggende villedende. Vi må stå opp mot denne politikken og arbeide for å bevare og styrke vårt offentlig styrt og finansiert velferdssystem. La oss erkjenne at privatisering ikke er svaret, men heller en trussel mot vår felles velferd.

Shahram Ariafar, Nestleder i Nordre Follo Arbeiderparti

Powered by Labrador CMS