ARBEIDERPARTI-DUO: Shahram og Emilie ønsker et Nordre Follo for alle.
ARBEIDERPARTI-DUO: Shahram og Emilie ønsker et Nordre Follo for alle.

Nordre Follo: Et samfunn for alle

Arbeiderpartiet ønsker at Nordre Follo skal være et samfunn for alle. I dette innlegget lister parti-duoen, Shahram Ariafar og Emilie Olsen Berg opp noen av partiets viktigste verdier. 

Publisert

Vi har en visjon for Nordre Follo - et samfunn som er for alle. Et sted der vanlige lønnsmottakere har råd til å bo i gode boliger, i trivelige bomiljøer. Vi ønsker å sette standarden for boligbygging, og ikke la utbyggere styre utviklingen. Vi tror på å skape mangfoldige og inkluderende bomiljøer som rommer mennesker med ulike livssituasjoner og økonomi, med varierte boligtyper over hele byen. For vi vet at varierte nabolag skaper god integrering.

Vi ønsker å presentere noen av våre viktigste mål og verdier:

 • For det første vil vi fortsette den reelle satsingen på sosial boligbygging. Vi ønsker å sikre at alle har mulighet til å bo i Nordre Follo, uavhengig av inntekt. Ingen skal ekskluderes fra vårt samfunn på grunn av økonomi.
 • Vi vil også videreutvikle rådhuskvartalet på Kolbotn ved å skape et større parkareal. Grønne områder er viktige for vår trivsel og livskvalitet. Ved å investere i grønne lunger i bysentrum, skaper vi attraktive områder hvor innbyggere i alle aldre kan nyte naturen og samles.
 • Vi er opptatt av å hjelpe førstegangskjøpere med å etablere seg i egen bolig. Derfor vil vi tilrettelegge for leie til eie-løsninger i bysentrum. Dette er en viktig investering i vår felles fremtid, da vi ønsker at flest mulig skal kunne oppnå drømmen om å eie sin egen bolig.
 • Videre vil vi bygge flere omsorgsboliger for å møte behovene til eldre og personer med ekstra behov. Alle skal ha tilgang til trygge og tilrettelagte boliger som kan gi dem den omsorgen og støtten de trenger.
 • Barnefamilier er hjertet av ethvert samfunn, og vi vil prioritere deres trygghet og stabilitet. Dette gjelder spesielt de som bor i kommunale boliger. Vi vil sørge for at disse familiene har gode boforhold og tilgang til de tjenestene og ressursene de trenger for å lykkes.
 • Vi vil også ta hensyn til bærekraft i utviklingen av vårt samfunn. Derfor vil vi prioritere bygging av boliger, skoler og barnehager i nærheten av sentrumskjerner og kollektivknutepunkt. Dette vil redusere behovet for bilkjøring, fremme bruk av kollektiv transport og bidra til en mer miljøvennlig og effektiv byutvikling.
 • I tillegg ønsker vi å ta vare på og utvikle våre lokalsamfunn. Vi verdsetter fellesskapet og ønsker å styrke det gjennom å opprettholde infrastrukturen og tjenestetilbudet i eksisterende nabolag. Våre lokalsamfunn er grunnsteinene i Nordre Follo, og vi vil sikre at de fortsetter å blomstre.
 • Vi er også sterke forsvarere av markagrensa. Naturen rundt oss er en uvurderlig ressurs som gir oss frisk luft, rekreasjon og en forbindelse til vår historie og identitet. Vi sier klart og tydelig nei til utbygging innenfor markagrensa. La oss bevare disse naturområdene for kommende generasjoner.
 • Når vi planlegger nye boligfelt, er det viktig for oss å sikre at de tilpasses eksisterende bebyggelse. Vi ønsker en harmonisk utvikling som tar hensyn til arkitektur, landskap og estetikk. Dette vil bidra til å ivareta vår unike karakter og skape et visuelt tiltalende samfunn.
 • Kjære innbyggere, Nordre Follo har en spennende fremtid foran oss. Vi ønsker å bygge et samfunn som er inkluderende, bærekraftig og tilgjengelig for alle. Dette krever et sterkt engasjement, samarbeid og en visjon for det gode liv i vår region.
 • Vi oppfordrer dere til å støtte våre mål og verdier. La oss sammen skape et Nordre Follo som vi alle kan være stolte av, et sted hvor vi kan leve, vokse og blomstre. La oss jobbe for et samfunn som virkelig er for alle.
Powered by Labrador CMS