ARBEIDERPARTIET: Fra venstre til høyre: Håkon Heløe, Merete Bellingmo og Oddbjørn Lager Nesje

Arbeiderpartiet prioriterer Fløysbonn Skole

– Vi har som en av våre ti viktigste saker til valget å "Fullføre opprustningene av skolene på Finstad, Fløysbonn, Flåtestad, Ski vest ungdomsskole og Sofiemyr."

Publisert Sist oppdatert

Håkon Ahren Heløe, fungerende leder for utvalg for oppvekst, idrett og kultur, i Nordre Follo Arbeiderparti svarer på Oppegård Avis din henvendelse om en reaksjon til kommunedirektøren sin henvendelse om utsettelse av rehabiliteringen av Fløysbonn ungdomsskole.

Uttrykker bekymring

Oppegård Avis spurte om dette:

I en sak publisert i ØB, i går, utrykker dere på vegne av flertallspartiene bekymring for utsette byggeplanene. Hvorfor er dere bekymret? Er det ikke dere som sitter med makten og kan banke dette igjennom kommunestyret 14. juni? Dersom dere går inn for å beholde byggeplanene som dere sier i ØB, bør vel heller bekymringen rettes mot hvilke andre prosjekter som eventuelt må nedprioriteres?

Saken til ØB kan leses bak betalingsmur her

Resten av saken er Heløes svar på vegne av arbeiderpartiet:

Vi er dypt bekymret for at det foreslåes at totalrehabilitering og utvidelsen av Fløysbonn foreslåes utsatt i ytterligere noen år. I utgangspunktet ønsker vi å opprettholde opprinnelig fremdriftsplan. Hellerasten lever på lånt tid i dag. Det haster og få på plass en ny løsning, og vi er bekymret for konsekvensene av å utsette sammenslåingen. Det koster å holde skolene i stand i ytterligere to år.

FLØYSBONN SKOLE: Blir skolen rehabilitert nå, eller blir det satt på vent?

Kan bli dyrere

Vi tror ikke at det er så lønnsomt å utsette denne skolen i flere nye år, det kan i værste fall bli dyrere og gå utover elever og læringsmiljøet på skolen. Vi har stilt kommunedirektøren flere spørsmål om Hellerasten og nye Fløysbonn vi avventer svar på før vi tar en endelig beslutning. Vi har prioritert denne skolen tydelig i våre budsjett noe vi ønsker å fortsette å gjøre.

1 av 10 viktigste saker

Vi har som en av våre ti viktigste saker til valget å "Fullføre opprustningene av skolene på Finstad, Fløysbonn, Flåtestad, Ski vest ungdomsskole og Sofiemyr." Vi vil nevne at vi også har prioritert oppradering av Sofiemyrhallen som gjennomføres i sommer og utvidelse av Flåtestad skole som også har kommet langt i planene alt dette vil gi bedre skole for Hellerasten og Fløysbonn.

Powered by Labrador CMS