HØYRE: Knut Oppegaard og ordførerkanidat, Cecile Dahl-Jørgensen Pind går inn for å droppe utsettelse av rehabiliteringen av Fløysbonn

Høyre vil rehabilitere Fløysbonn skole nå

– Utgangspunktet er at vi ønsker å opprettholde dagens planer om rehabilitering av Fløysbonn skole nå, men vi vil selvsagt også lytte til kommunedirektørens argumenter, sier Knut Oppegaard til lokalavisen med stor O.

Publisert Sist oppdatert

Hadde Høyre hatt flertallet i Nordre Follo kommune fra starten, ville Fram prosjektet aldri blitt skrinlagt. Vi hadde da vært nær ferdigstillelse av en flott ungdomsskole og 4 hallflater på Sofiemyr, og problemstillingen vi nå har foran oss hadde ikke eksistert. I tillegg til ny ungdomsskole til erstatning for dagens ungdomsskoler på Fløysbonn og Hellerasten, ville idrett og skolebrukere hatt 4 nye hallflater til disposisjon til erstatning for de 2 nedslitte flatene i Sofiemyrhallen. Sofiemyr skole ville på sikt kunne flytte inn i nybygde eller rehabiliterte lokaler etter dagens Fløysbonn ungdomsskole, og arealene som båndlegges av Sofiemyr skole kunne blitt gjort om til boliger i tråd med reguleringen.

FRAM: Her ønsket Høyre å bygge Fram ungdomskole. Nå blir det ny barneskole i stedenfor. Fra venstre: Daad Gjerde, Bente Biltvedt og Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

– Arbeiderpartiet har i rikt monn tatt ut salgbare tomter

Slik Høyre hadde planlagt gikk det dessverre ikke, og vi begynner nå å se konsekvensene av nesten 4 år med rødgrønt styre i Nordre Follo kommune, og dobbelt så lenge i Ski. Arbeiderpartiet har i rikt monn tatt ut salgbare tomter av kommuneplanen og regulert disse til andre formål enn mulig salg og utbygging. I denne perioden burde Nordre Follo kommune omsatt kommunale tomter for minst 1 milliard kroner som kunne gått til realisering av nødvendige prosjekter innen både eldreomsorg, skole og kultur/idrett. Der vi står nå, mangler kommunen sosial infrastruktur (skoler, barnehager, vei, vann, kloakk osv.), slik at flere prosjekter ikke kan realiseres. Andre steder har dagens politiske ledelse valgt å ta utbyggingsområder som det er bygget infrastruktur til ut av planen, slik at store investeringer legges brakk. Dette gjelder f.eks. flere hundre millioner i investeringer til vann, vei og kloakk til Ski øst. Disse fremstår som bortkastet etter at ny kommuneplan ble vedtatt. Prosjektene disse investeringene skulle understøtte er nå strøket eller utsatt på ubestemt tid. Dette er innbyggernes penger, og regningen får du når du betaler for kommunale avgifter.

Det er grunn til å se på saken en gang til

Det er allerede stilt spørsmål til kommunedirektøren om utvidede kommentarer til utsettelsen av Fløysbonn prosjektet. Sett i lys av at kommunen de siste årene har hatt betydelig underforbruk på investeringssiden (kommunedirektøren har for å si det enkelt ikke brukt opp bevilgede investeringsmidler), er det grunn til å se på saken en gang til. Det samme kan man si om prioriteringslisten for kommunens prosjekter. F.eks. ligger rehabilitering av Ski torg inne med 538 millioner. Det kan tenkes at en del av løsningen er å gå noe ned på standard og omfang på denne utbyggingen for heller å realisere nødvendige prosjekter innenfor skole og helse. Fløysbonn ungdomsskole prosjektet er et slikt eksempel.

Makten sitter hos kommunestyret

Til slutt har kommunestyret også mulighet til å ut over vedtatt ramme for belåningsgrad, men det er noe som sitter langt inne. Men det er snart valg, og det er velgerne som til syvende og sist vil bestemme hva slags regime som de neste 4 årene skal styre i kommunen vår.

Knut Oppegaard, Cecilie Dahl-Jørgensen Pind.

RÅÅDHUSET: Her avgjøres stort og smått. 14. juni blir det avgjort om rehabiliteringen av Fløysbonn utsettes eller ikke.
Powered by Labrador CMS