REAGERER: Liv Kristin Borgenholt Rundberget, medlem i utvalget for Omsorg, helse og Seniorpolitikk for Arbeiderpartiet

Vil prioritere korttidsplasser og hjemmetjenester

Liv Kristin Borgenholt Rundberget, medlem i utvalget for Omsorg, helse og Seniorpolitikk for Arbeiderpartiet, mener situasjonen med manglende korttidsplasser på sykehjem i Nordre Follo kommune er uakseptabel.

Publisert

I en mail til Oppegård Avis skriver Liv Kristin Borgenholt Rundberget at situasjonen med manglende korttidsplasser på sykehjem i Nordre Follo kommune etter å ha vært til behandling ved sykehus, er en situasjon som er helt uakseptabel for de som har behov for en mottaksplass på sykehjem.

Bakgrunnen er en sak Oppegård Avis skrev om Reidun Røtterud Christensen fra Kolbotn som ble liggende dobbelt så lenge på sykehus enn nødvendig. Grunnen var at kommunen ikke hadde et tilbud til henne slik at hun kunne komme hjem før.

– Det ble prioritert flere mottaksplasser i inneværende år, og vi vil foreslå dette også for neste år, skriver Borgenholt Rundberget.

Fått flere henvendelser

– Det har dukket opp flere saker i lokalavisene den siste tiden, og jeg har fått flere henvendelser spesielt etter forrige artikkel jeg hadde om «Hvordan det er å bli eldre i Nordre Follo Kommune»

Budskapet hun den gang skrev vil hun gjenta. Det lød slik: "Arbeiderpartiet mener det er viktig å ha god kapasitet i alle trinnene i omsorgstrappen, slik at man unngår at flere enn nødvendig vil ende opp med pleiebehov på sykehjem. I motsatt fall er det viktig at de som har behov for sykehjemsplass, får tilbud om det».

Hun viser også til samme artikkel som poengterte at «når det gjelder behovet for akuttmottaksplasser følger vi situasjonen nøye og vil vurdere prioriteringer i omsorgstrappen dersom behovet skulle endre seg. Det er allikevel behov for en gradvis økning av antall sykehjemsplasser som følge av forventet økning av antall eldre».

Ser et klart behov

– Vi i Arbeiderpartiet vil som nevnt følge situasjonen nøye. Vi jobber nå med neste års budsjett. Og vi ser helt klart behov for flere korttidsplasser, slik at man ikke blir liggende på sykehus lengere enn nødvendig, og at man ikke blir sendt hjem for tidlig på grunn av manglende plass på sykehjem, skriver Borgenholt Rundberget, og avslutter med følgende:

– Det bidrar også positivt for plass situasjonen at kapasiteten på Solborg økes i 2024, men det må allikevel innføres tiltak på kortere sikt og derfor vil vi nå prioritere korttidsplasser og hjemme tjenester.

Powered by Labrador CMS