Nils Erik Mossing

Høyre bremser, men vi tar buss og tog videre

Leserinnlegg - omhandlende miljø og offentlig transport - fra 2. kandidat til Akershus Arbeiderpartiet, Nils Erik Mossing. 

Publisert

Vi har sju år på oss til å halvere landets klimagassutslipp, det er veldig kort tid!

Akershus blir det største fylket i landet, og vi mener at det forplikter oss til å gå foran som et godt eksempel og blir de beste til å kutte våre klimagassutslipp. Vi skal føre en politikk som gir folk muligheten til å parkere bilen og heller sette seg på bussen, toget, sykkelen eller gå til fots. Men da må kollektivtilbudet bli enda bedre, mer fleksibelt og billigere, og det ønsker Arbeiderpartiet å være garantisten for. 

Vi mener at Arbeiderpartiet de 4 siste årene har gjort mer for dette enn Høyre klarte de 12 årene de styrte Akershus og kollektivtilbudet.

  1. Vi innførte REIS i hele Akershus, mot stemmene til Høyre og Frp. Det betyr at nå får alle som kjøper enkeltbilletter opp til 40% rabatt. Jo mer du reiser, jo billigere blir det. For alle barn og unge har enkeltbillettene blitt kuttet med 20%, uansett hvor mye eller lite du reiser. 

  2. Vi har utvidet grupperabatten på bussen og toget to ganger de siste årene. Gjennom sommeren kan opptil 4 barn og ungdommer reise gratis på bussen og toget sammen med en voksen. Når sommeren er ferdig, gjelder grupperabatten etter kl. 18.00 på hverdager og i helgene. 

  3. For første gang gjennomfører vi et historisk kutt i prisen på månedskortet for alle barn og unge under 20 år. Det er viktig for våre barn og ungdommer som er helt avhengig av å ta buss og tog, og det skaper gode reisevaner i en tidlig alder. 

  4. Vi har reddet kollektivtilbudet fra kutt hvert eneste år de fire siste årene. Bare i 2023 bruker vi 800 millioner kroner. Det er mange som ville blitt rammet hardt og umiddelbart om bussen vi de er helt avhengig ble fjernet, derfor er dette veldig viktig oss i Arbeiderpartiet.

  5. Og vi gjennomgår nå pris- og sonesystemet for første gang siden 2014, for å gjøre den enda mer rettferdig. Når det er både to og tre soner i samme kommune, er det ekstra viktig å se på hvordan pris- og sonesystemet kan bli bedre. 

Arbeiderpartiet vet at folk ikke tar buss eller tog bare for å være snille. De gjør det fordi det er rimelig, behagelig og fordi det letter hverdagslogistikken. Derfor er det avgjørende for oss å føre en politikk som gjør det enklere for folk å velge miljøvennlig transport og samtidig få hverdagen til å gå opp.

Et sterkt Arbeiderpartiledet fylkesråd vil være garantisten for at betydelige midler blir brukt til å forbedre og gjøre buss- og togtilbudet i hele Akershus enda bedre, mer fleksibelt og billigere. For oss som bor i Akershus er det viktig å stemme på partier som faktisk viser handlekraft, ikke bare snakker, og de siste fire årene har vi arbeidet hver eneste dag for alle som bor og reiser i Akershus. 

Vi gir oss ikke før alle har like gode muligheter til å reise kollektivt og bidra til et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Dessverre er Høyre en bremsekloss i denne utviklingen, men Arbeiderpartiet vil fortsette å arbeide for at alle skal få bedre og like gode muligheter til å reise til og fra og innad i Akershus.

Powered by Labrador CMS